VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

upravuje zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

1990

1992

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2016

VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

upravuje Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

1999

2004

2009

2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

upravuje Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov

2001

2005

2009

2013

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

2002

2006

2010

2014

Nové voľby 2014-2018

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

upravuje Zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

2004

2009

2014

REFERENDUM

upravuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

2000

2003

2004

2010

2015

 • Štatistický úrad Slovenskej republiky

  Miletičova 3
  824 67 Bratislava

  www.statistics.sk

 • Kontaktujte nás:

  Prípadné otázky a komentáre zasielajte na e-mailovú adresu informačného servisu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

  info@statistics.sk