Výsledky prednostného hlasovania


Zvoľte politickú stranu alebo koalíciu


Legenda:
EP - kandidátovi bol pridelený mandát do Európskeho parlamentu