Voľby do NR SR, 2012


 

Pridelenie mandátov politickým stranám


Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany, ktoré splnili podmienky pre pridelenie mandátov v NR SR
(t.j. pre politické strany získanie najmenej 5% platných hlasov, pre koalície zložené z 2 alebo 3 politických strán získanie najmenej 7% platných hlasov
a pre koalície zložené zo 4 a viac politických strán získanie najmenej 10% platných hlasov)
2 060 276
Počet mandátov v NR SR (zákonom stanovený počet) 150
Republikové volebné číslo (RVČ) 13 644

Politická strana Počet kandidátov Počet platných hlasov Počet mandátov vzhľadom na RVČ Zostatok platných hlasov po delení RVČ Odpočítané mandáty Mandáty pridelené na základe zostatku platných hlasov Pridelené mandáty spolu
2 Kresťanskodemokratické hnutie 150 225 361 16 7 057     16
                 
5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 110 218 537 16 233     16
                 
6 Sloboda a Solidarita 149 150 266 11 182     11
                 
11 SMER - sociálna demokracia 150 1 134 280 83 1 828     83
                 
16 MOST - HÍD 148 176 088 12 12 360   1 13
                 
22 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 149 155 744 11 5 660     11
                 
  S p o l u 856 2 060 276 149 27 320   1 150

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012