Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trenčianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Nitrianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovSúhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov,ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Odovzdané obálkyPočet platných hlasovacích lístkovPočet a podiel hlasov pre kandidátov na predsedu
Jozef KloknerTibor Mikuš
početpodiel v %početpodiel v %početpodiel v %
Dunajská Streda12292 4664 5074,874 50699,974 4503 70383,2174716,78
Galanta8376 3216 3728,346 37199,986 3063 23251,253 07448,74
Hlohovec4436 3243 83110,543 831100,003 7961 27333,532 52366,46
Piešťany6352 4895 45610,395 44899,855 3952 09338,793 30261,20
Senica5247 9623 4927,283 492100,003 4611 35239,062 10960,93
Skalica4237 2223 5119,433 511100,003 4841 25736,072 22763,92
Trnava117102 28114 73814,4014 72899,9314 5685 85240,178 71659,82
            
Trnavský kraj523445 06541 9079,4141 88799,9541 46018 76245,2522 69854,74

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005