Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trenčianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Nitrianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovSúhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trenčianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov,ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Odovzdané obálkyPočet platných hlasovacích lístkovPočet a podiel hlasov pre kandidátov na predsedu
Miroslav ChovanecPavol Sedláček
početpodiel v %početpodiel v %početpodiel v %
Bánovce nad Bebravou6230 4712 1947,202 19399,952 16097845,271 18254,72
Ilava6049 0733 2496,623 249100,003 1951 45245,441 74354,55
Myjava3223 2481 2665,441 266100,001 24761349,1563450,84
Nové Mesto nad Váhom6750 9803 7067,263 70599,973 6491 97053,981 67946,01
Partizánske5439 1722 5826,592 58099,922 5641 43555,961 12944,03
Považská Bystrica6951 7813 2286,233 22799,963 1681 70753,881 46146,11
Prievidza135112 2626 7075,976 70699,986 5894 01060,852 57939,14
Púchov5135 1462 3916,802 391100,002 3331 29155,331 04244,66
Trenčín10991 3659 1119,979 10999,978 9742 86231,896 11268,10
            
Trenčiansky kraj639483 49834 4347,1234 42699,9733 87916 31848,1617 56151,83

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005