Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trenčianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Nitrianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovSúhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Nitrianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov,ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Odovzdané obálkyPočet platných hlasovacích lístkovPočet a podiel hlasov pre kandidátov na predsedu
Milan BelicaJán Greššo
početpodiel v %početpodiel v %početpodiel v %
Komárno10487 1465 9486,825 94699,965 8552 97250,762 88349,23
Levice15795 70213 58414,1913 58199,9713 4999 11167,494 38832,50
Nitra165131 77830 98323,5130 97199,9630 76323 38376,017 38023,98
Nové Zámky142120 25016 74913,9216 74499,9716 58011 31268,225 26831,77
Šaľa4243 5544 0189,224 018100,003 9832 31057,991 67342,00
Topoľčany8760 03811 66119,4211 64499,8511 57210 20488,171 36811,82
Zlaté Moravce4634 1159 81128,759 811100,009 7568 87090,918869,08
            
Nitriansky kraj743572 58392 75416,1992 71599,9592 00868 16274,0823 84625,91

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005