Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trenčianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Nitrianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovSúhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov,ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Odovzdané obálkyPočet platných hlasovacích lístkovPočet a podiel hlasov pre kandidátov na predsedu
Juraj BlanárJozef Tarčák
početpodiel v %početpodiel v %početpodiel v %
Bytča3123 3671 3255,671 325100,001 30781862,5848937,41
Čadca7770 4485 3857,645 38399,965 3243 89473,141 43026,85
Dolný Kubín4130 0403 11110,353 11099,963 0821 03533,582 04766,41
Kysucké Nové Mesto2725 9192 5869,972 58599,962 5591 52359,511 03640,48
Liptovský Mikuláš9259 4603 9626,663 962100,003 9142 66668,111 24831,88
Martin10178 3975 4286,925 42799,985 3593 57766,741 78233,25
Námestovo3739 0788 72822,338 72799,988 6813443,968 33796,03
Ružomberok5947 0302 7575,862 75699,962 7021 29247,811 41052,18
Turčianske Teplice3213 4541 40910,471 409100,001 39084260,5754839,42
Tvrdošín3025 6813 33212,973 332100,003 3151 09933,152 21666,84
Žilina159125 29411 4879,1611 487100,0011 3828 09171,083 29128,91
            
Žilinský kraj686538 16849 5109,1949 50399,9849 01525 18151,3723 83448,62

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005