Počet a podiel poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa politických strán a nezávislí kandidáti

Názvy politických strán a nezávislí kandidátiSamosprávny krajSpolu za SR
BratislavskýTrnavskýTrenčianskyNitrianskyŽilinskýBanskobystrickýPrešovskýKošický
Počet volených poslancov
 
50
 
40
 
45
 
52
 
57
 
49
 
62
 
57
 
412
 
Aliancia nového občana      123
       1,613,500,72
          
Kresťanskodemokratické hnutie6       6
 12,00       1,45
          
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko       11
        1,750,24
          
Nezávislé fórum2       2
 4,00       0,48
          
Občianska konzervatívna strana2   1   3
 4,00   1,75   0,72
          
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 15 17 8 1353
  37,50 32,69 16,32 22,8012,86
          
Strana občianskej solidarity       11
        1,750,24
          
Strana regiónov Slovenska       22
        3,500,48
          
Demokratická strana  1     1
Slovenská demokratická a kresťanská únia  2,22     0,24
          
Hnutie za demokraciu       1212
SMER - sociálna demokracia       21,052,91
          
Kresťanskodemokratické hnutie       1313
Občianska konzervatívna strana       22,803,15
          
Aliancia nového občana   1    1
Hnutie za demokraciu   1,92    0,24
Slobodné fórum         
          
Demokratická strana 15  31940 95
Kresťanskodemokratické hnutie 37,50  54,3818,3664,51 23,05
Slovenská demokratická a kresťanská únia         
          
Demokratická strana       66
Slovenská demokratická a kresťanská únia       10,521,45
Strana zelených na Slovensku         
          
Hnutie za demokraciu11       11
Slobodné fórum22,00       2,66
SMER - sociálna demokracia         
          
Hnutie za demokraciu     189 27
Slovenská národná strana     36,7314,51 6,55
SMER - sociálna demokracia         
          
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    5   5
Pravá Slovenská národná strana    8,77   1,21
Zjednotená Slovenská národná strana         
          
Aliancia nového občana 2      2
Hnutie za demokraciu 5,00      0,48
Slobodné fórum         
SMER - sociálna demokracia         
          
Aliancia nového občana    15   15
Hnutie za demokraciu    26,31   3,64
Slovenská národná strana         
SMER - sociálna demokracia         
          
Aliancia nového občana  20     20
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  44,44     4,85
Pravá Slovenská národná strana         
Zjednotená Slovenská národná strana         
          
Komunistická strana Slovenska     9  9
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko     18,36  2,18
Pravá Slovenská národná strana         
Zjednotená Slovenská národná strana         
          
Ľavicový blok 3      3
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 7,50      0,72
Pravá Slovenská národná strana         
Zjednotená Slovenská národná strana         
          
Aliancia nového občana27       27
Demokratická strana54,00       6,55
Slovenská demokratická a kresťanská únia         
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja         
Strana zelených na Slovensku         
          
Hnutie za demokraciu  21     21
Kresťanskodemokratické hnutie  46,66     5,09
Slobodné fórum         
Slovenská národná strana         
SMER - sociálna demokracia         
          
Kresťanskodemokratické hnutie   34    34
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko   65,38    8,25
Slovenská demokratická a kresťanská únia         
Slovenská národná strana         
SMER - sociálna demokracia         
          
Nezávislý kandidát253 5512739
 4,0012,506,66 8,7710,2019,3512,289,46
          
          
          
          
          
          
          
          

Poznámka:
Pri koalíciách politických strán nie je možné podľa kandidátnej listiny určiť príslušnosť kandidátov k jednotlivým politickým stranám. Koalície sa uvádzajú ako samostatné subjekty (t.j. poslanci zvolení v rámci koalície sa nepripočítavajú k poslancom jednotlivých politických strán zvolených tam, kde strany podali kandidátnu listinu samostatne).


Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005