Zloženie zastupiteľstva v Bratislavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trenčianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Nitrianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Košickom samosprávnom kraji



Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom samosprávnom kraji

Volebný obvod, meno a priezviskoSkratka politickej strany alebo nezávislý kandidátPočet platných hlasov
Dunajská Streda  
   
László BacsóSMK-MKP6 941
Károly DomsitzSMK-MKP6 869
Pál KeszeghSMK-MKP7 089
József KvardaSMK-MKP6 990
Attila LázokSMK-MKP6 026
Dénes MiklósSMK-MKP6 310
Ágnes ÓvárySMK-MKP5 864
Péter PázmánySMK-MKP5 882
   
Galanta  
   
László BiróSMK-MKP4 700
Imre FarkasSMK-MKP4 323
Gábor GálSMK-MKP4 064
Gábor PallyaSMK-MKP3 894
László PékSMK-MKP4 231
László PomothySMK-MKP4 163
Béla ZsilleSMK-MKP3 979
   
Hlohovec  
   
Ján DlhopolčekĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS1 683
Milan DomarackýĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS1 502
Alena JelušováNEKA1 453
   
Piešťany  
   
Iveta BabičováDS,KDH,SDKÚ1 827
Jozef BolješikDS,KDH,SDKÚ1 779
Ivan BorovskýANO,HZD,SF,SMER1 708
Remo CicuttoNEKA1 743
Peter OttingerDS,KDH,SDKÚ2 010
   
Senica  
   
Anton CibulaDS,KDH,SDKÚ1 237
Jozef HladíkDS,KDH,SDKÚ1 214
Ján MichalicaDS,KDH,SDKÚ1 187
Štefan MikulaDS,KDH,SDKÚ1 544
Ľubomír ParízekNEKA1 422
   
Skalica  
   
Zdenko ČambalĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS1 730
Jozef HazlingerNEKA2 049
Stanislav ChovanecNEKA3 933
   
Trnava  
   
Ján AlbertDS,KDH,SDKÚ3 657
Ľuboš BínovskýDS,KDH,SDKÚ3 799
Štefan BošnákDS,KDH,SDKÚ6 734
Vladimír ButkoDS,KDH,SDKÚ4 657
Ľudovít DaučoDS,KDH,SDKÚ4 374
Bohumil ChmelíkDS,KDH,SDKÚ4 359
Stanislav KrižanANO,HZD,SF,SMER3 495
Gabriel PavelekDS,KDH,SDKÚ5 863
Augustín PullmannDS,KDH,SDKÚ3 142
   

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005