Zloženie zastupiteľstva v Bratislavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trenčianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Nitrianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Košickom samosprávnom krajiZloženie zastupiteľstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Volebný obvod, meno a priezviskoSkratka politickej strany alebo nezávislý kandidátPočet platných hlasov
Bardejov  
   
Boris HanuščákHZD,SNS,SMER5 014
Andrej HavrillaHZD,SNS,SMER2 634
Anton KarolHZD,SNS,SMER3 839
Ján PatakyDS,KDH,SDKÚ2 864
Peter ProkopovičDS,KDH,SDKÚ2 749
Pavol TarcalaDS,KDH,SDKÚ3 337
   
Humenné  
   
Ján FerkoHZD,SNS,SMER2 174
Vladimír KostilníkNEKA2 572
Mária KulanováDS,KDH,SDKÚ2 060
Jaroslav SuchýNEKA2 062
Jana VaľováHZD,SNS,SMER3 235
   
Kežmarok  
   
František HanáčekDS,KDH,SDKÚ1 305
Ľubomír MačkoDS,KDH,SDKÚ1 738
Miroslav PerignáthDS,KDH,SDKÚ1 702
Ján SoliarDS,KDH,SDKÚ1 688
Cyril VáclavDS,KDH,SDKÚ1 453
   
Levoča  
   
Jozef BačaDS,KDH,SDKÚ1 329
Miroslav ČurillaDS,KDH,SDKÚ1 084
Vladimír LedeckýHZD,SNS,SMER1 376
   
Medzilaborce  
   
Ivan SolejANO821
   
Poprad  
   
Milan BaranDS,KDH,SDKÚ3 470
Martin BenkoDS,KDH,SDKÚ2 483
Gustáv DobákDS,KDH,SDKÚ2 084
Stanislav KubaskýDS,KDH,SDKÚ2 586
Štefan KubíkDS,KDH,SDKÚ2 823
Jozef MezovskýDS,KDH,SDKÚ2 616
Ján MokošNEKA2 012
Michal SýkoraNEKA2 689
   
Prešov  
   
Milan BenčNEKA4 953
Mária ČížikováDS,KDH,SDKÚ5 110
Anton GašparDS,KDH,SDKÚ4 797
Dušan HruškaDS,KDH,SDKÚ7 552
Juraj HurnýDS,KDH,SDKÚ5 048
Stanislav KahanecDS,KDH,SDKÚ5 493
Jozef KužmaDS,KDH,SDKÚ5 004
Stanislav MathiaDS,KDH,SDKÚ4 818
Róbert OrosDS,KDH,SDKÚ5 272
Jozef PolačkoDS,KDH,SDKÚ4 678
Peter VaščákDS,KDH,SDKÚ4 683
Zdenko VeleckýDS,KDH,SDKÚ5 665
   
Sabinov  
   
Bartolomej LeškoDS,KDH,SDKÚ1 504
Peter MolčanHZD,SNS,SMER2 110
Pavel SlaninkaDS,KDH,SDKÚ1 649
Eduard VokálDS,KDH,SDKÚ2 048
   
Snina  
   
Ján HolinkaDS,KDH,SDKÚ1 252
Jaroslav RegecDS,KDH,SDKÚ1 391
Jozef SavkaHZD,SNS,SMER1 297
   
Stará Ľubovňa  
   
Anna AftanasováNEKA2 084
Jozef KandráčDS,KDH,SDKÚ1 664
František OrlovskýDS,KDH,SDKÚ1 849
Peter SokolNEKA1 380
   
Stropkov  
   
Peter ObrimčákHZD,SNS,SMER1 205
Jaroslav ProkopovičDS,KDH,SDKÚ882
   
Svidník  
   
Milan CocuľaNEKA2 084
Michal GondekNEKA1 603
Ján HolodňákDS,KDH,SDKÚ1 999
   
Vranov nad Topľou  
   
Jozef BertaDS,KDH,SDKÚ2 551
Marek FedorDS,KDH,SDKÚ2 859
Ján GajdzikNEKA1 973
Ján JakubčinDS,KDH,SDKÚ1 850
Tomáš LešoNEKA2 424
František MrážikNEKA2 337
   

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005