Zloženie zastupiteľstva v Bratislavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trnavskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Trenčianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Nitrianskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Zloženie zastupiteľstva v Košickom samosprávnom krajiZloženie zastupiteľstva v Košickom samosprávnom kraji

Volebný obvod, meno a priezviskoSkratka politickej strany alebo nezávislý kandidátPočet platných hlasov
Košice I  
   
Cyril BetušS.O.S1 203
Ľubica BlaškovičováNEKA1 345
Jozef FigeľKDH,OKS1 555
František OlejníkHZD,SMER1 192
Andreja TakáčováNEKA1 726
   
Košice II  
   
Rudolf BauerKDH,OKS2 978
Milan BerešKDH,OKS1 656
Martin BoritášKDH,OKS1 545
Marta BudišováHZD,SMER1 472
Pavol MutafovHZD,SMER1 970
Viliam NovotnýDS,SDKÚ,SZS1 655
   
Košice III  
   
Eva AntónyováNEKA794
Monika SmolkováHZD,SMER800
   
Košice IV  
   
Boris FarkašovskýHZD,SMER1 093
Ján ForgáčKDH,OKS1 154
Jaroslav HlinkaNEKA1 403
Marek KažimírKDH,OKS1 501
   
Košice - okolie  
   
Ladislav BartókSMK-MKP2 493
Jenő CsoltkóSMK-MKP2 415
László IvánSMK-MKP2 522
Jozef KonkolyDS,SDKÚ,SZS2 205
Jozef MohňanskýSMK-MKP2 383
Alexander SzaniszlóSMK-MKP2 277
István ZachariašSMK-MKP2 659
Imrich ZboraiSMK-MKP2 218
   
Gelnica  
   
Dušan DanielANO763
Ľudovít KujnischHZD,SMER794
   
Michalovce  
   
Marián BiľoANO2 545
Jozef BobíkKDH,OKS2 755
Emil ĎurovčíkHZD,SMER2 908
Pavol KuchtaHZD,SMER2 973
Jozef MakohusHZD,SMER2 516
Ján MihalečkoNEKA3 793
Martin PadoDS,SDKÚ,SZS2 089
Gabriela PradováKDH,OKS2 412
   
Rožňava  
   
Ján BabičHZD,SMER3 216
Július SlovákSMK-MKP2 390
Ján SzőllősSMK-MKP2 591
Alžbeta TamásováSMK-MKP2 289
Štefan ZsóriSMK-MKP2 337
   
Sobrance  
   
Martin HrunkaSRS1 589
Štefan StaškoSRS1 656
   
Spišská Nová Ves  
   
Michal BartošKDH,OKS2 051
Juraj BeňaHZD,SMER1 935
Anna FedorováKDH,OKS2 456
Marián HojstričDS,SDKÚ,SZS2 539
Michal KomaraNEKA3 411
Ján KrálikHZD,SMER1 942
Marián UžákKDH,OKS2 048
   
Trebišov  
   
Jozef AnďalDS,SDKÚ,SZS2 482
Vladimír AnďalKDH,OKS2 225
Peter BačkovskýDS,SDKÚ,SZS4 820
Ondrej BobíkĽS-HZDS2 286
Štefan DučNEKA3 542
Zoltán ErdélyiSMK-MKP2 471
Ján KleščinskýKDH,OKS3 363
Erzsébet MátéSMK-MKP3 517
   

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005