Podiel starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí zvolených za
najúspešnejšie politické strany, koalície politických strán a nezávislých kandidátov v SR

Podiel starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí 
		zvolených za najúspešnejšie politické strany, koalície politických strán a nezávislých
		kandidátov v SR