Podiel poslancov zvolených
do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev
za najúspešnejšie politické strany, koalície politických strán a nezávilých kandidátov v SR

Podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev za najúspešnejšie politické strany, koalície politických strán a nezávilých kandidátov v SR