Podiel starostov obcí,
primátorov miest, starostov mestských častí zvolených za KDH

Podiel starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí zvolených za KDH