Počet poslancov zvolených do
mestského zastupiteľstva v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov

Kód mesta Názov mesta Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Politické strany, koalície politických strán, ktoré kandidáta navrhli a nezávislí kandidáti
počet zvolených poslancov kódy skratky
582000 Bratislava 80 4 299 NEKA
582000 Bratislava 0 1 116 HZD
582000 Bratislava 0 1 117 HZDS
582000 Bratislava 0 3 143 NF
582000 Bratislava 0 2 175 SMER
582000 Bratislava 0 1 176 SDA
582000 Bratislava 0 1 152,170 P SNS,SNS
582000 Bratislava 0 30 103,145,165,190 ANO,OKS,SDKÚ,SMK-MKP
582000 Bratislava 0 37 108,109,125,214 DS,DÚ,KDH,SZS
599981 Košice 80 8 299 NEKA
599981 Košice 0 1 220 ŽAR
599981 Košice 0 27 108,125 DS,KDH
599981 Košice 0 23 145,165 OKS,SDKÚ
599981 Košice 0 11 103,175,190 ANO,SMER,SMK-MKP
599981 Košice 0 6 116,176,184 HZD,SDA,SDĽ
599981 Košice 0 4 117,152,170 HZDS,P SNS,SNS