Výsledky volieb
v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice

Mesto Zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
mestské zastupiteľstvo primátor mesta do mestského zastupiteľstva primátora mesta
Bratislava1136808810078627.3810069892408972958080
Košice111906555088126.685085046436480688080