Počet a podiel poslancov zvolených
do mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a mesta
Košice podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov

Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených poslancov do mestského zastupiteľstva Podiel v %
Bratislava
Nezávislý kandidát45.0Hnutie za demokraciu11.25Hnutie za demokratické Slovensko11.25Nezávislé fórum33.75SMER22.5Sociálnodemokratická alternatíva11.25Pravá Slovenská národná strana11.25
Slovenská národná strana
Aliancia nového občana3037.5
Občianska konzervatívna strana

Slovenská demokratická a kresťanská únia

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Demokratická strana3746.25
Demokratická únia Slovenska

Kresťanskodemokratické hnutie

Strana zelených na SlovenskuKošice
Nezávislý kandidát810.0Žena a rodina11.25Demokratická strana2733.75
Kresťanskodemokratické hnutie
Občianska konzervatívna strana2328.75
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Aliancia nového občana1113.75
SMER

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Hnutie za demokraciu67.5
Sociálnodemokratická alternatíva

Strana demokratickej ľavice
Hnutie za demokratické Slovensko45.0
Pravá Slovenská národná strana

Slovenská národná strana