Voľby OSO2010Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - november 2011


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Dunajská Streda 1 1 0 856 138 16,12 138 123 0 1 1
Trnava 2 0 2 1 046 701 67,01 701 0 686 0 0
Bánovce nad Bebravou 1 0 1 185 135 72,97 135 0 134 0 0
Nitra 1 0 1 3 052 1 403 45,96 1 403 0 1 394 0 0
Martin 1 0 1 183 128 69,94 128 0 119 0 0
Námestovo 1 0 1 1 052 717 68,15 717 0 711 0 0
Banská Bystrica 1 0 1 445 295 66,29 295 0 285 0 0
Rimavská Sobota 1 0 1 113 94 83,18 94 0 92 0 0
Veľký Krtíš 1 0 1 334 190 56,88 190 0 188 0 0
Zvolen 1 1 0 111 40 36,03 40 40 0 1 1
Žiar nad Hronom 1 0 1 193 102 52,84 102 0 97 0 0
Kežmarok 1 0 1 681 532 78,12 532 0 519 0 0
Poprad 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Vranov nad Topľou 1 0 1 390 272 69,74 272 0 271 0 0
                       
Spolu za SR 15 2 12 8 641 4 747 54,93 4 747 163 4 496 2 2

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: november 2011