Definitívne výsledky volieb

Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR

Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov
v %
Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, miestne, mestské zastupiteľstvo starosta alebo primátor do obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva starostu alebo primátora
Bez dát