Menu  
 
Number and share of valid votes for political parties

 

Political party Number of valid votes Share of valid votes
EP 1 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 92 927 13,24
  2 Aliancia nového občana 32 653 4,65
EP 3 Slovenská demokratická a kresťanská únia 119 954 17,09
  4 Maďarská federalistická strana 1 598 0,22
  5 Živnostenská strana Slovenskej republiky 2 464 0,35
  6 Demokratická únia Slovenska 1 354 0,19
  7 Komunistická strana Slovenska 31 908 4,54
  8 Slobodné fórum 22 804 3,25
  9 Koalícia Slovenská národná strana, Pravá Slovenská národná strana 14 150 2,01
  10 Slovenská ľudová strana 1 241 0,17
  11 AKTÍVNE ŽENY - OS Slovenska 4 940 0,70
EP 12 SMER (tretia cesta) 118 535 16,89
EP 13 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 119 582 17,04
EP 14 Kresťanskodemokratické hnutie 113 655 16,19
  15 Koalícia Hnutie za demokraciu, Ľudová únia 11 914 1,69
  16 Občianska konzervatívna strana 7 060 1,00
  17 Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike 4 856 0,69
 
Legend:
EP ... political party, political movement, coalition fulfilled the criteria for assignment of mandates in the European Parliament
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004