Menu  
 
Assignment of seats to political parties

 

Number of valid votes for political parties or coalitions which fulfilled the condition for assignment of seats in the EP (i.e. obtained at least 5% of valid votes) 564 653
Number of seats for the SR in the EP (number set by law) 14
Republic Electoral Number (REN) 37 644

Political party Number of candidates Number of valid votes Number of seats in relation to REN Residue of valid votes after division of REN Deducted seats Assigned seats according to the residue of valid votes Assigned seats in total
1. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 11 92 927 2 17 639 - - 2
3. Slovenská demokratická a kresťanská únia 14 119 954 3 7 022 - - 3
12. SMER (tretia cesta) 14 118 535 3 5 603 - - 3
13. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 14 119 582 3 6 650 - - 3
14. Kresťanskodemokratické hnutie 14 113 655 3 723 - - 3
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004