Menu  
 
Results of preferential voting

 

Kresťanskodemokratické hnutie

 

Kresťanskodemokratické hnutie
Number of valid votes for the political party 113 655
Number of electors of the political party that used their right of preferential voting 77 367
Share of preferential votes from valid votes in % 68,07

Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
Ranking after taking into account the preferential voting Ranking in the list of candidates Name and surname of the candidate Number of valid preferential votes Share of valid preferential votes
EP 1 1 Anna Záborská 25 936 22,82
EP 2 2 Miroslav Mikolášik 21 052 18,52
EP 3 3 Ján Hudacký 10 363 9,12
  4 4 Ján Vančo 2 680 2,36
  5 5 Ján Morovič 9 141 8,04
  6 6 Timotej Miština 1 015 0,89
  7 7 Pavol Kossey 2 997 2,64
  8 8 Ján Báňas 1 094 0,96
  9 9 Stanislav Janota 551 0,48
  10 10 Martin Kalafut 510 0,45
  11 11 Vladimír Kmeť 161 0,14
  12 12 Eva Uhliariková 437 0,38
  13 13 Marek Orosz 885 0,78
  14 14 Viera Ehret 545 0,48
 
Legend:
EP ... candidate has been elected as member of the European Parliament

 

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

 

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Number of valid votes for the political party 119 582
Number of electors of the political party that used their right of preferential voting 96 128
Share of preferential votes from valid votes in % 80,39

Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
Ranking after taking into account the preferential voting Ranking in the list of candidates Name and surname of the candidate Number of valid preferential votes Share of valid preferential votes
EP 1 1 Sergej Kozlík 74 938 62,67
EP 2 2 Peter Baco 7 813 6,53
EP 3 3 Irena Belohorská 9 738 8,14
  4 4 Diana Dubovská 1 025 0,86
  5 5 Ivana Kapráliková 279 0,23
  6 6 Pavol Sedláček 477 0,40
  7 7 Ján Kovarčík 350 0,29
  8 8 Jaroslav Jaduš 421 0,35
  9 9 Andrej Nižnanský 174 0,15
  10 10 Peter Poláček 127 0,11
  11 11 Andrej Havrila 95 0,08
  12 12 Denisa Pazúchová 70 0,06
  13 13 Jozef Pavúk 547 0,46
  14 14 Alžbeta Klempová 74 0,06
 
Legend:
EP ... candidate has been elected as member of the European Parliament

 

Slovenská demokratická a kresťanská únia

 

Slovenská demokratická a kresťanská únia
Number of valid votes for the political party 119 954
Number of electors of the political party that used their right of preferential voting 88 441
Share of preferential votes from valid votes in % 73,73

Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
Ranking after taking into account the preferential voting Ranking in the list of candidates Name and surname of the candidate Number of valid preferential votes Share of valid preferential votes
EP 1 1 Peter Šťastný 74 447 62,06
EP 2 2 Milan Gaľa 2 466 2,06
EP 3 3 Zita Pleštinská 1 521 1,27
  4 4 Ján Hurný 1 721 1,43
  5 5 Alexander Slafkovský 3 285 2,74
  6 6 Tomáš Galbavý 895 0,75
  7 7 Viera Marková 1 060 0,88
  8 8 Márius Hričovský 509 0,42
  9 9 Filip Vítek 1 084 0,90
  10 10 Ladislav Židek 338 0,28
  11 11 Karol Graňák 296 0,25
  12 12 Peter Ošváth 270 0,23
  13 13 Eugen Szép 161 0,13
  14 14 Milada Dobrotková 388 0,32
 
Legend:
EP ... candidate has been elected as member of the European Parliament

 

SMER (tretia cesta)

 

SMER (tretia cesta)
Number of valid votes for the political party 118 535
Number of electors of the political party that used their right of preferential voting 92 627
Share of preferential votes from valid votes in % 78,14

Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
Ranking after taking into account the preferential voting Ranking in the list of candidates Name and surname of the candidate Number of valid preferential votes Share of valid preferential votes
EP 1 1 Monika Beňová 64 250 54,20
EP 2 2 Miloš Koterec 879 0,74
EP 3 3 Vladimír Maňka 8 376 7,07
  4 4 Boris Zala 9 886 8,34
  5 5 Bohumil Hanzel 1 258 1,06
  6 6 Juraj Blanár 1 045 0,88
  7 7 Jaroslav Riha 273 0,23
  8 8 Andrea Záhumenská 1 444 1,22
  9 9 Juraj Horváth 154 0,13
  10 10 Gabriela Kečkéšová 392 0,33
  11 11 Peter Dubček 3 241 2,73
  12 12 Viera Tomanová 364 0,31
  13 13 Pavol Borovský 834 0,70
  14 14 Juraj Mydliar 231 0,19
 
Legend:
EP ... candidate has been elected as member of the European Parliament

 

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

 

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Number of valid votes for the political party 92 927
Number of electors of the political party that used their right of preferential voting 62 021
Share of preferential votes from valid votes in % 66,74

Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
Ranking after taking into account the preferential voting Ranking in the list of candidates Name and surname of the candidate Number of valid preferential votes Share of valid preferential votes
EP 1 1 Edit Bauer 35 892 38,62
EP 2 3 Árpád Duka-Zólyomi 12 743 13,71
  3 2 József Berényi 6 627 7,13
  4 4 Gabriel Klenovics 897 0,97
  5 5 Peter Tóth 1 875 2,02
  6 6 Attila Lancz 393 0,42
  7 7 Július Slovák 810 0,87
  8 8 Zsolt Dudás 495 0,53
  9 9 Ferenc Petrik 595 0,64
  10 10 Oliver Rácz 1 144 1,23
  11 11 Krisztína Vida 550 0,59
 
Legend:
EP ... candidate has been elected as member of the European Parliament
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004