Menu  
 
Elected members of the European Parliament

 

Sort data by pressing one of the buttons bellow.
No. First name and surname Political party
1 Peter Baco 13 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
2 Edit Bauer 1 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
3 Irena Belohorská 13 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4 Monika Beňová 12 SMER (tretia cesta)
5 Árpád Duka-Zólyomi 1 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
6 Milan Gaľa 3 Slovenská demokratická a kresťanská únia
7 Ján Hudacký 14 Kresťanskodemokratické hnutie
8 Miloš Koterec 12 SMER (tretia cesta)
9 Sergej Kozlík 13 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
10 Vladimír Maňka 12 SMER (tretia cesta)
11 Miroslav Mikolášik 14 Kresťanskodemokratické hnutie
12 Zita Pleštinská 3 Slovenská demokratická a kresťanská únia
13 Peter Šťastný 3 Slovenská demokratická a kresťanská únia
14 Anna Záborská 14 Kresťanskodemokratické hnutie
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004