Menu  
 
List of candidates, who became substitutes

 

Kresťanskodemokratické hnutie

 

First name and surname
Ján Vančo
Ján Morovič
Timotej Miština
Pavol Kossey
Ján Báňas
Stanislav Janota
Martin Kalafut
Vladimír Kmeť
Eva Uhliariková
Marek Orosz
Viera Ehret

 

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

 

First name and surname
Diana Dubovská
Ivana Kapráliková
Pavol Sedláček
Ján Kovarčík
Jaroslav Jaduš
Andrej Nižnanský
Peter Poláček
Andrej Havrila
Denisa Pazúchová
Jozef Pavúk
Alžbeta Klempová

 

Slovenská demokratická a kresťanská únia

 

First name and surname
Ján Hurný
Alexander Slafkovský
Tomáš Galbavý
Viera Marková
Márius Hričovský
Filip Vítek
Ladislav Židek
Karol Graňák
Peter Ošváth
Eugen Szép
Milada Dobrotková

 

SMER (tretia cesta)

 

First name and surname
Boris Zala
Bohumil Hanzel
Juraj Blanár
Jaroslav Riha
Andrea Záhumenská
Juraj Horváth
Gabriela Kečkéšová
Peter Dubček
Viera Tomanová
Pavol Borovský
Juraj Mydliar

 

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

 

First name and surname
József Berényi
Gabriel Klenovics
Peter Tóth
Attila Lancz
Július Slovák
Zsolt Dudás
Ferenc Petrik
Oliver Rácz
Krisztína Vida
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004