Voľby do Európskeho Parlamentu   2004

 zdroj informácií:  Europortál, Eurostat 

  Obyvateľstvo  
 k 1.1.2004 
v mil. osôb
Počet miest v EP v období  
1999 - 2004
Počet miest do EP - voľby 2004  Volebná  účasť obyvateľov krajín EÚ na voľbách do EP
1979 1984 1989 1994 1999
EU 25 454, 90 626 732 63,0 61,0 58,5 56,8 49,8
Belgicko 10,40 25 24 91,4 92,2 90,7 90,7 91,0
Cyprus 0,72 - 6 - - - - -
Česká republika 10,21 - 24 - - - - -
Dánsko 5,40  16 14 47,8 52,4 46,2 52,9 50,5
Estónsko 1,35 - 6 - - - - -
Fínsko 5,22  16 14 - - - (1996)    60,3  31,4
Francia 59,90  87 78 60,7 56,7 48,7 52,7 46,8
Grécko 11,04  25 24 - 77,2 79,9 71,2 75,3
Holandsko 16,26  31 27 57,8 50,6 47,2 35,6 30,0
Írsko 4,02  15 13 63,6 47,6 68,3 44,0 50,2
Litva 3,45 - 13 - - - - -
Lotyšsko 2,32 - 9 - - - - -
Luxemburg 0,45  6 6 88,9 88,8 87,4 88,5 87,3
Maďarsko 10,12 - 24 - - - - -
Malta 0,40 - 5 - - - - -
Poľsko 38,50 - 54 - - - - -
Portugalsko 10,16  25 24 -  (1987)  72,4  51,2 35,5 40,0
Rakúsko 8,09  21 18 - - -  (1996)  67,7  49,4
Nemecko 82,54  99 99 65,7 56.8 62,3 60,0 45,2
Slovenská republika 5,38 - 14 - - - - -
Slovinsko 2,00 - 7 - - - - -
Španielsko 40,98  64 54 - (1987)  68,9  54,6 59,1 63,0
Švédsko 8,98  22   - - -  (1995)  41,6  38,8
Taliansko 57.48  87 78 84,9 83,4 81,5 74,8 70,8
Veľká Británia 59,52 87 78 32,2 32,6 36,2 36,4 24,0