Menu  
 
Zoznam obvodov

 

Stlačením príslušného tlačítka zotriedite dáta podľa požadovaného kritéria.
Kód Názov Skratka
101 Bratislava BA
102 Malacky MA
103 Pezinok PK
104 Senec SC
201 Dunajská Streda DS
202 Galanta GA
203 Piešťany PN
204 Senica SE
205 Trnava TT
301 Bánovce nad Bebravou BN
302 Nové Mesto nad Váhom NM
303 Považská Bystrica PB
304 Prievidza PD
305 Trenčín TN
401 Komárno KN
402 Levice LV
403 Nitra NR
404 Nové Zámky NZ
405 Šaľa SA
406 Štúrovo ST
407 Topoľčany TO
501 Čadca CA
502 Dolný Kubín DK
503 Liptovský Mikuláš LM
504 Martin MT
505 Námestovo NO
506 Ružomberok RK
507 Žilina ZA
601 Banská Bystrica BB
602 Brezno BR
603 Lučenec LC
604 Rimavská Sobota RS
605 Veľký Krtíš VK
606 Zvolen ZV
607 Žiar nad Hronom ZH
701 Bardejov BJ
702 Humenné HE
703 Kežmarok KK
704 Poprad PP
705 Prešov PO
706 Stará Ľubovňa SL
707 Stropkov SP
708 Svidník SK
709 Vranov nad Topľou VT
801 Košice KE
802 Košice - okolie KS
803 Michalovce MI
804 Rožňava RV
805 Spišská Nová Ves SN
806 Trebišov TV
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004