Menu  
 
Zoznam politických strán, kandidujúcich vo voľbách

 

Stlačením príslušného tlačítka zotriedite dáta podľa požadovaného kritéria.
Číslo Názov Skratka Počet kandidátov
11 AKTÍVNE ŽENY - OS Slovenska AŽ-OS 8
2 Aliancia nového občana ANO 14
6 Demokratická únia Slovenska 1
15 Koalícia Hnutie za demokraciu, Ľudová únia HZD, ĽÚ 14
9 Koalícia Slovenská národná strana, Pravá Slovenská národná strana SNS, P SNS 14
7 Komunistická strana Slovenska KSS 14
14 Kresťanskodemokratické hnutie KDH 14
13 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ĽS-HZDS 14
4 Maďarská federalistická strana MFS 12
16 Občianska konzervatívna strana OKS 1
17 Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike RKDH 1
8 Slobodné fórum SF 14
3 Slovenská demokratická a kresťanská únia SDKÚ 14
10 Slovenská ľudová strana SĽS 14
12 SMER (tretia cesta) SMER (tretia cesta) 14
1 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK-MKP 11
5 Živnostenská strana Slovenskej republiky ŽS SR 14
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004