Menu  
 
Rozdelenie mandátov politickým stranám

 


SMK-MKP Edit Bauer Árpád Duka-Zólyomi 2      
SDKÚ Peter Šťastný Milan Gaľa Zita Pleštinská 3    
SMER (tretia cesta) Monika Beňová Miloš Koterec Vladimír Maňka 3    
ĽS-HZDS Sergej Kozlík Peter Baco Irena Belohorská 3    
KDH Anna Záborská Miroslav Mikolášik Ján Hudacký 3    
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004