Rozdelenie mandátov politickým stranám


ĽS-HZDS Sergej Kozlík
Sergej Kozlík
       
SMER Monika Flašíková - Beňová
Monika Flašíková - Beňová
Boris Zala
Boris Zala
Vladimír Maňka
Vladimír Maňka
Monika Smolková
Monika Smolková
Katarína Neveďalová
Katarína Neveďalová
SDKÚ-DS Eduard Kukan
Eduard Kukan
Peter Šťastný
Peter Šťastný
     
SMK-MKP Edit Bauer
Edit Bauer
Alajos Mészáros
Alajos Mészáros
     
SNS Jaroslav Paška
Jaroslav Paška
       
KDH Anna Záborská
Anna Záborská
Miroslav Mikolášik
Miroslav Mikolášik
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 6. jún 2009