Zoznam kandidujúcich politických strán a koalíciíČíslo Názov Skratka Počet kandidátov
1 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ĽS-HZDS 13
2 Sloboda a Solidarita SaS 13
3 SMER - sociálna demokracia SMER 13
4 Strana zelených SZ 13
5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana SDKÚ-DS 12
6 Demokratická strana DS 12
7 MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity Misia 21 1
8 Agrárna strana vidieka ASV 4
9 Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana KDS, OKS 13
10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK-MKP 13
11 Komunistická strana Slovenska KSS 12
13 Slovenská národná strana SNS 13
14 LIGA, občiansko-liberálna strana LIGA 13
15 Strana demokratickej ľavice SDĽ 13
16 Slobodné Fórum SF 13
17 Kresťanskodemokratické hnutie KDH 13

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. apríl 2009