Register kandidátov 


Počet kandidátov: 184

 


Strana Číslo
kandidáta
Meno Priezvisko Titul Vek Povolanie Obec Platnosť
1 1 Sergej Kozlík Ing. 58 poslanec Európskeho parlamentu Bratislava 1
1 2 Peter Baco Ing., PhD. 64 poslanec Európskeho parlamentu Trenčín 1
1 3 Irena Belohorská MUDr. 61 poslankyňa Európskeho parlamentu Bratislava 1
1 4 Ivana Kapráliková Mgr. 34 politická poradkyňa, Eur. parlament Dunajská Streda 1
1 5 Diana Štrofová Ing. 35 štátna tajomníčka MZV SR Bratislava 1
1 6 Ján Kovarčík Ing. 58 poslanec Národnej rady SR Nitra 1
1 7 Jaroslav Jaduš Ing. 41 štátny tajomník MŽP SR Prešov 1
1 8 Jaroslav Ďaďo prof., Ing., PhD. 54 profesor, Ekonom. fakulta UMB B. Bystrica Banská Bystrica 1
1 9 Pavol Krištof Ing. 40 podpr. Výkonného výboru FNM SR Trenčín 1
1 10 Beáta Sániová doc., MUDr., PhD. 61 poslankyňa Národnej rady SR Martin 1
1 11 Jana Kandráčová Ing. 30 obchodná zástupkyňa pre DHL Košice 1
1 12 Igor Liška Ing. 28 likvidátor, Kooperatíva, a. s. Žilina 1
1 13 Ladislav Kokoška Ing., CSc. 53 odborný asistent, Tech. univerzita Košice Kapušany 1
2 1 Ján Oravec PhDr., CSc. 45 ekonóm Cerová 1
2 2 Emil Burák Ing., PhD. 46 metodik vzdelávania Dolný Kubín 1
2 3 Katarína Majdlenová Mgr. 25 právnička Handlová 1
2 4 Richard Švihura PhDr. 32 predseda Mladých liberálov Prešov 1
2 5 Szilárd Somogyi   40 riaditeľ obchodnej spoločnosti Dunajská Streda 1
2 6 Jozef Rajtár   32 zamestnanec banky Bratislava 1
2 7 Katarína Sliviaková Ing. 26 obchodná manažérka Žilina 1
2 8 Richard Fekete Mgr. 35 manažér Bratislava 1
2 9 Karol Kyslan MUDr., PhD. 36 lekár Prešov 1
2 10 Renáta Kaščáková Mgr. 43 manažérka Trenčín 1
2 11 Michal Matoušek Mgr. 29 softvérový vývojár Bratislava 1
2 12 Jozef Mihál RNDr. 44 ekonóm Bratislava 1
2 13 Robert Mistrík Dr., Ing. 42 vedec Bratislava 1
3 1 Boris Zala doc., PhDr., CSc. 54 poslanec NR SR Bratislava 1
3 2 Vladimír Maňka Ing. 49 poslanec Európskeho parlamentu Zvolen 1
3 3 Monika Flašíková - Beňová PhDr. 40 poslankyňa Európskeho parlamentu Bratislava 1
3 4 Monika Smolková Mgr. 52 poslankyňa NR SR, starostka Košice 1
3 5 Katarína Neveďalová   26 asistentka poslanca NR SR Čeľadice 1
3 6 Alexander Kurtanský MUDr. 61 VŠ-učiteľ, podpredseda odborového zväzu školstva a vedy Bratislava 1
3 7 Peter Hanulík Ing. 48 stavebný inžinier Bratislava 1
3 8 Gabriela Kečkéšová Mgr. 31 politická poradkyňa v EP Zlaté Moravce 1
3 9 Peter Markovič Ing. 39 vedúci odborný pracovník VÚJE Trnava Trnava 1
3 10 Jozef Štrba Ing. 46 výkonný riaditeľ Žilina 1
3 11 Vladislav Petráš Ing. 45 technický riaditeľ Myjava 1
3 12 Svetlana Pavlovičová Ing. 32 vedúca odboru Prešovského samosprávneho kraja Prešov 1
3 13 Milan Magát JUDr. 45 právnik Bratislava 1
4 1 Jana Budáčová Bc. 23 študentka Hronský Beňadik 1
4 2 Eduard Chmelár doc., Mgr., PhD. 37 vysokoškolský učiteľ Galanta 1
4 3 Oľga Pietruchová Ing., M.A. 46 expertka na rodovú rovnosť Bratislava 1
4 4 Miroslav Král RNDr., CSc. 54 geológ Pezinok 1
4 5 Eva Drozdová Ing. 42 inžinierka ekonómie Bratislava 1
4 6 Juraj Mesík MUDr. 46 konzultant Svetovej banky Banská Bystrica 1
4 7 Ľubica Trubíniová Ing. 50 environmentalistka Bratislava 1
4 8 Miroslav Gálik PaedDr. 47 pedagóg Zvolen 1
4 9 Mária Kuriačková Mgr. 44 trénerka triatlonu Levice 1
4 10 Milan Barlog Mgr. 50 strážca národného parku Spišská Nová Ves 1
4 11 Anna Fábryová   45 publicistka Bratislava 1
4 12 Peter Nováčik Ing. 50 ekológ Nové Mesto nad Váhom 1
4 13 Diana Chladeková Bc. 24 živnostníčka Bratislava 1
5 1 Eduard Kukan JUDr. 69 poslanec Národnej rady SR Bratislava 1
5 2 Peter Šťastný   52 poslanec Európskeho parlamentu Bratislava 1
5 3 Milan Gaľa MUDr. 56 poslanec Európskeho parlamentu Lipany 1
5 4 Pavol Kubovič Ing. 49 poslanec Národnej rady SR Bratislava 1
5 5 Jarmila Tkáčová Ing. 48 poslankyňa Národnej rady SR Košice 1
5 6 Zita Pleštinská Ing. arch. 47 poslankyňa Európskeho parlamentu Chmeľnica 1
5 7 Juraj Šváč MUDr., PhD. 47 lekár Tajov 1
5 8 Marián Török PhDr. 27 štátny zamestnanec Poprad 1
5 9 Júlia Hurná Mgr. 34 odborná asistentka poslanca EP Bratislava 1
5 10 Eugen Szép MUDr., PhD. 59 zubný lekár Trenčín 1
5 11 Alexander Slafkovský MUDr. 58 poslanec Národnej rady SR Liptovský Mikuláš 1
5 12 Štefan Mikula Ing. 52 podnikateľ Senica 1
6 1 Branislav Hochel doc., PhDr., CSc. 57 vysokoškolský učiteľ Bratislava 1
6 2 Pavel Titl Ing. 52 dopravný projektant Košice 1
6 3 Peter Hríb JUDr. 47 advokát Bratislava 1
6 4 Štefan Dutko Ing. 48 odborný referent Košice 1
6 5 Peter Jurík Ing. 62 manažér-špecialista Košice 1
6 6 Jozef Vachálek akad. soch. 65 výtvarník Bratislava 1
6 7 Tibor Brics   44 ekonóm Košice 1
6 8 Taťjana Štefanovičová prof., PhDr. 75 archeologička Bratislava 1
6 9 Mária Eperješiová   47 manažérka Košice 1
6 10 Vladimír Kokolevský Ing. arch. 54 architekt Bratislava 1
6 11 Ivan Barin Bc. 26 manažér Štúrovo 1
6 12 Vladimíra Aronová Ing. 25 manažérka Košice 1
7 1 Richard Schneider Mgr., MPH 27 manažér Prešov 1
8 1 Peter Kopecký PhDr., CSc. 54 vysokoškolský pedagóg Ivanka pri Dunaji 1
8 2 Jozef Viglaský prof., Ing., CSc. 60 univerzitný profesor Zvolen 1
8 3 Jarmila Eftimová Ing., CSc. 54 manažér pre environment Sady nad Torysou 1
8 4 Alica Vidličková   21 študentka Bučany 1
9 1 Vladimír Palko doc., RNDr., CSc. 52 poslanec NR SR Bratislava 1
9 2 Peter Osuský MUDr., PhD. 55 lekár, prorektor UK Bratislava 1
9 3 Alojz Rakús doc., MUDr. 62 lekár, prodekan SZÚ Bratislava 1
9 4 Tibor Takáč Ing. 55 geodet Rožňava 1
9 5 František Mikloško RNDr. 62 poslanec NR SR Bratislava 1
9 6 Pavol Minárik RNDr. 51 poslanec NR SR Bratislava 1
9 7 Svetozár Gavora Ing. 48 prekladateľ Nová Baňa 1
9 8 Rudolf Bauer RNDr. 51 poslanec NR SR Košice 1
9 9 Mária Majdová Mgr. 35 živnostníčka Vrútky 1
9 10 Andrej Pavlík   27 podnikateľ Trenčín 1
9 11 Marcela Pčolinská Mgr. 55 stredoškolská profesorka Nižný Hrabovec 1
9 12 Karol Jadaš Mgr. 35 manažér Banská Bystrica 1
9 13 Peter Jeseňák MUDr. 44 lekár Levoča 1
10 1 Edit Bauer Ing., CSc. 62 poslankyňa EP Šamorín 1
10 2 Alajos Mészáros prof., Ing., PhD. 56 vysokoškolský profesor Bratislava 1
10 3 Attila Lancz dr. 33 právnik Kolárovo 1
10 4 Sándor Albert Dr. h. c., doc., Ing., PhD. 66 vysokoškolský učiteľ Patince 1
10 5 Szabolcs Hodosy Mgr. 25 právnik Dunajská Streda 1
10 6 Zoltán Bara   33 politológ-ekonóm Komárno 1
10 7 Gábor Klenovics Ing. 31 ekonóm Senec 1
10 8 Zsuzsanna Andrássy Ing., PhD. 31 ekonómka Dunajská Streda 1
10 9 Pál Banai Tóth Ing., PhD. 33 ekonóm Moča 1
10 10 Béla Keszegh Mgr. 33 učiteľ Komárno 1
10 11 Csaba Cúth   30 jazykovedec, právnik Levice 1
10 12 Július Slovák Ing. 46 konateľ spoločnosti Rožňava 1
10 13 Gergely Agócs   22 študent Kráľov Brod 1
11 1 Juraj Brecko Ing. 65 podnikateľ Michalovce 1
11 2 Karol Ondriaš RNDr., DrSc. 57 vedecký pracovník Bratislava 1
11 3 Anna Sotáková MUDr. 51 lekárka Humenné 1
11 4 Vladimír Chlebo Ing., CSc. 58 podnikateľ Košice 1
11 5 Branislav Rusiňák   21 poslucháč VŠ Spišská Nová Ves 1
11 6 Štefan Borovský   55 výsluhový dôchodca Veľké Úľany 1
11 7 Michal Kotian RSDr. 61 výsluhový dôchodca Liptovský Mikuláš 1
11 8 Pavol Suško Ing. 56 živnostník Trenčín 1
11 9 Ľubica Kleniarová Mgr. 52 ekonómka Banská Bystrica 1
11 10 Juraj Lazarčík doc., Ing., CSc. 60 vysokoškolský učiteľ Nitra 1
11 11 Rastislav Kopecký   27 technik Lehota pod Vtáčnikom 1
11 12 Miroslav Pomajdík   22 poslucháč VŠ Smižany 1
13 1 Dušan Švantner Ing. 62 štátny tajomník Brezno 1
13 2 Jaroslav Paška Akad. arch., Ing. arch. 54 poslanec NR SR Bratislava 1
13 3 Vladimír Čečot Dr. h. c., prof. JUDr., CSc. 57 štátny tajomník Košúty 1
13 4 Daniel Klačko MUDr. 55 štátny tajomník Žilina 1
13 5 Tatiana Poliaková PhDr., PhD. 44 riaditeľka kancelárie ministra Prievidza 1
13 6 Štefan Zelník MUDr. 54 riaditeľ neštátneho zdravot. zariadenia Žilina 1
13 7 Rafael Rafaj Mgr. 49 poslanec NR SR Bratislava 1
13 8 Emil Vestenický Ing. 60 poslanec NR SR Trenčín 1
13 9 Augustín Jozef Lang PhDr., CSc. 60 štátny tajomník Bratislava 1
13 10 Vladislav Bachár Ing., CSc. 70 poradca ministra Bratislava 1
13 11 Roman Stopka Mgr. 40 konateľ spoločnosti Trenčín 1
13 12 Ján Stanecký MUDr. 60 lekár Čaňa 1
13 13 Stanislav Čečko Ing. 46 prednosta Obvodného úradu Stropkov 1
14 1 Michal Havran D.E.A. 35 teológ Bratislava 1
14 2 Martina Čierna JUDr. 31 právnička Bratislava 1
14 3 Michal Géci dr. 31 konzultant Bratislava 1
14 4 Ľuboš Jelačič   43 učiteľ Prievidza 1
14 5 Štefan Jakabovič JUDr. 52 riaditeľ Košice 1
14 6 Peter Lichner Ing. 38 logistik Púchov 1
14 7 Ľubica Šipulová PhDr. 39 podnikateľka Dunajská Streda 1
14 8 Viliam Ďuriš RNDr. 28 podnikateľ Nitra 1
14 9 Antonia Bjaloňová   25 manažérka Majcichov 1
14 10 Martin Harach BsBA. 31 podnikateľ Bratislava 1
14 11 Eleonóra Strapcová Mgr. 37 manažérka Trenčín 1
14 12 Alexander Kečkeméthy PhD. 60 vedecký pracovník Nitra 1
14 13 Ján Paprčka Ing. 48 manažér Hriňová 1
15 1 Štefan Horváth MUDr. 53 lekár Košice 1
15 2 Juraj Ontolčík   43 referent Sobrance 1
15 3 Ibrahim Maiga   46 slobodný umelec Ivanka pri Dunaji 1
15 4 Brian Lurie   26 súkromný podnikateľ Bratislava 1
15 5 Martin Ožvald JUDr. 24 konateľ spoločnosti Bratislava 1


Legenda:
 
Platnosť
1 ...platný kandidát
2 ...kandidát, ktorý sa vzdal kandidatúry

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. apríl 2009