Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany


Politická strana Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
EP 1 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 74 241 8,97
         
  2 Sloboda a Solidarita 39 016 4,71
         
EP 3 SMER - sociálna demokracia 264 722 32,01
         
  4 Strana zelených 17 482 2,11
         
EP 5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 140 426 16,98
         
  6 Demokratická strana 2 398 0,29
         
  7 MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 3 515 0,42
         
  8 Agrárna strana vidieka 3 721 0,45
         
  9 Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana 17 409 2,10
         
EP 10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 93 750 11,33
         
  11 Komunistická strana Slovenska 13 643 1,65
         
EP 13 Slovenská národná strana 45 960 5,55
         
  14 LIGA, občiansko-liberálna strana 2 373 0,28
         
  15 Strana demokratickej ľavice 5 158 0,62
         
  16 Slobodné Fórum 13 063 1,57
         
EP 17 Kresťanskodemokratické hnutie 89 905 10,87
         

Legenda:
 
EP ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov Európskeho parlamentu

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 6. jún 2009