Pridelenie mandátov politickým stranám


Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície, ktoré splnili podmienku pre pridelenie mandátov v EP
(t.j. získali najmenej 5% platných hlasov)
709 004
Počet mandátov pre SR v EP (zákonom stanovený počet) 13
Republikové volebné číslo (RVČ) 50 643

Politická strana Počet kandidátov Počet platných hlasov Počet mandátov vzhľadom na RVČ Zostatok platných hlasov po delení RVČ Odpočítané mandáty Mandáty pridelené na základe zostatku platných hlasov Pridelené mandáty spolu
1 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 13 74 241 1 23 598     1
                 
3 SMER - sociálna demokracia 13 264 722 5 11 507     5
                 
5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 12 140 426 2 39 140     2
                 
10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 13 93 750 1 43 107   1 2
                 
13 Slovenská národná strana 13 45 960 0 45 960   1 1
                 
17 Kresťanskodemokratické hnutie 13 89 905 1 39 262   1 2
                 

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 6. jún 2009