Výsledky prednostného hlasovania

 

 Kresťanskodemokratické hnutie
Počet platných hlasov, odovzdaných pre politickú stranu 89 905
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 74 383
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 82,73

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
EP 1 3 Anna Záborská 43 356 48,22
EP 2 4 Miroslav Mikolášik 29 764 33,10
  3 2 Ján Hudacký 17 730 19,72
  4 1 Martin Fronc 15 861 17,64
  5 5 Ján Vančo 2 486 2,76
  6 6 Peter Lenč 1 087 1,20
  7 7 Renáta Ocilková 2 078 2,31
  8 8 Pavol Kossey 3 655 4,06
  9 9 Martin Hladký 711 0,79
  10 10 Martin Krajčovič 888 0,98
  11 11 Martin Kalafut 600 0,66
  12 12 Jozef Bobík 2 100 2,33
  13 13 Ján Morovič 1 288 1,43

Legenda:
 
EP ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov Európskeho parlamentu
 

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Počet platných hlasov, odovzdaných pre politickú stranu 74 241
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 60 202
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 81,08

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
EP 1 1 Sergej Kozlík 41 990 56,55
  2 3 Irena Belohorská 22 948 30,91
  3 2 Peter Baco 21 226 28,59
  4 4 Ivana Kapráliková 2 147 2,89
  5 5 Diana Štrofová 1 950 2,62
  6 6 Ján Kovarčík 1 711 2,30
  7 7 Jaroslav Jaduš 1 399 1,88
  8 8 Jaroslav Ďaďo 2 952 3,97
  9 9 Pavol Krištof 1 150 1,54
  10 10 Beáta Sániová 955 1,28
  11 11 Jana Kandráčová 1 093 1,47
  12 12 Igor Liška 893 1,20
  13 13 Ladislav Kokoška 851 1,14

Legenda:
 
EP ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov Európskeho parlamentu
 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet platných hlasov, odovzdaných pre politickú stranu 140 426
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 106 220
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 75,64

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
EP 1 1 Eduard Kukan 80 244 57,14
EP 2 2 Peter Šťastný 41 847 29,80
  3 3 Milan Gaľa 11 613 8,26
  4 4 Pavol Kubovič 3 955 2,81
  5 5 Jarmila Tkáčová 5 250 3,73
  6 6 Zita Pleštinská 13 386 9,53
  7 7 Juraj Šváč 3 098 2,20
  8 8 Marián Török 2 829 2,01
  9 9 Júlia Hurná 2 354 1,67
  10 10 Eugen Szép 855 0,60
  11 11 Alexander Slafkovský 4 411 3,14
  12 12 Štefan Mikula 1 534 1,09

Legenda:
 
EP ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov Európskeho parlamentu

 

Slovenská národná strana

Počet platných hlasov, odovzdaných pre politickú stranu 45 960
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 31 371
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 68,25

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
EP 1 2 Jaroslav Paška 12 981 28,24
  2 7 Rafael Rafaj 10 277 22,36
  3 1 Dušan Švantner 9 292 20,21
  4 3 Vladimír Čečot 3 737 8,13
  5 4 Daniel Klačko 2 929 6,37
  6 5 Tatiana Poliaková 2 156 4,69
  7 6 Štefan Zelník 3 691 8,03
  8 8 Emil Vestenický 914 1,98
  9 9 Augustín Jozef Lang 333 0,72
  10 10 Vladislav Bachár 207 0,45
  11 11 Roman Stopka 965 2,09
  12 12 Ján Stanecký 835 1,81
  13 13 Stanislav Čečko 1 492 3,24

Legenda:
 
EP ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov Európskeho parlamentu
 

SMER - sociálna demokracia

Počet platných hlasov, odovzdaných pre politickú stranu 264 722
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 197 256
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 74,51

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
EP 1 3 Monika Flašíková - Beňová 107 097 40,45
EP 2 1 Boris Zala 102 940 38,88
EP 3 2 Vladimír Maňka 42 885 16,20
EP 4 4 Monika Smolková 15 830 5,97
EP 5 5 Katarína Neveďalová 4 378 1,65
  6 6 Alexander Kurtanský 5 221 1,97
  7 7 Peter Hanulík 10 202 3,85
  8 8 Gabriela Kečkéšová 3 838 1,44
  9 9 Peter Markovič 4 793 1,81
  10 10 Jozef Štrba 5 964 2,25
  11 11 Vladislav Petráš 1 905 0,71
  12 12 Svetlana Pavlovičová 12 095 4,56
  13 13 Milan Magát 3 241 1,22

Legenda:
 
EP ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov Európskeho parlamentu
 

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

Počet platných hlasov, odovzdaných pre politickú stranu 93 750
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 71 010
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 75,74

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania
Poradie po zohľadnení prednostného hlasovania Poradie na kandidátnej listine Meno a priezvisko kandidáta Počet platných prednostných hlasov Podiel platných prednostných hlasov v %
EP 1 1 Edit Bauer 39 721 42,36
EP 2 2 Alajos Mészáros 20 652 22,02
  3 4 Sándor Albert 12 380 13,20
  4 5 Szabolcs Hodosy 11 139 11,88
  5 3 Attila Lancz 5 358 5,71
  6 6 Zoltán Bara 6 398 6,82
  7 7 Gábor Klenovics 2 297 2,45
  8 8 Zsuzsanna Andrássy 4 863 5,18
  9 9 Pál Banai Tóth 3 674 3,91
  10 10 Béla Keszegh 7 746 8,26
  11 11 Csaba Cúth 4 581 4,88
  12 12 Július Slovák 2 918 3,11
  13 13 Gergely Agócs 3 021 3,22

Legenda:
 
EP ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov Európskeho parlamentu


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 6. jún 2009