Zvolení poslanci Európskeho parlamentuPor. číslo Meno a priezvisko kandidáta Politická strana
1. Edit Bauer 10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
2. Monika Flašíková - Beňová 3 SMER - sociálna demokracia
3. Sergej Kozlík 1 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4. Eduard Kukan 5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5. Vladimír Maňka 3 SMER - sociálna demokracia
6. Alajos Mészáros 10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
7. Miroslav Mikolášik 17 Kresťanskodemokratické hnutie
8. Katarína Neveďalová 3 SMER - sociálna demokracia
9. Jaroslav Paška 13 Slovenská národná strana
10. Monika Smolková 3 SMER - sociálna demokracia
11. Peter Šťastný 5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
12. Boris Zala 3 SMER - sociálna demokracia
13. Anna Záborská 17 Kresťanskodemokratické hnutie

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. apríl 2009