Elected members of the European ParliamentNo. First name and surname Political party
1. Edit Bauer 10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
2. Monika Flašíková - Beňová 3 SMER - sociálna demokracia
3. Sergej Kozlík 1 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
4. Eduard Kukan 5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5. Vladimír Maňka 3 SMER - sociálna demokracia
6. Alajos Mészáros 10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
7. Miroslav Mikolášik 17 Kresťanskodemokratické hnutie
8. Katarína Neveďalová 3 SMER - sociálna demokracia
9. Jaroslav Paška 13 Slovenská národná strana
10. Monika Smolková 3 SMER - sociálna demokracia
11. Peter Šťastný 5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
12. Boris Zala 3 SMER - sociálna demokracia
13. Anna Záborská 17 Kresťanskodemokratické hnutie

Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 19 April 2009