Slovensky

Prezentácia výsledkov volieb
do Európskeho parlamentu 2014
v slovenskom jazyku.

English

Presentation of the results of the elections to the European Parliament 2014
in the English language.