The list of the standing political parties and coalitions

 1. NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
 2. Kresťanskodemokratické hnutie
 3. SMER - sociálna demokracia
 4. Slovenská ľudová strana
 5. Národ a Spravodlivosť- naša strana
 6. Magnificat Slovakia
 7. DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
 8. 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
 9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
 10. Strana TIP
 11. Ľudová strana Naše Slovensko
 12. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 13. NOVÝ PARLAMENT
 14. MOST-HÍD
 15. Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
 16. Strana demokratického Slovenska
 17. Strana zelených
 18. VZDOR - strana práce
 19. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
 20. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 21. Sloboda a Solidarita
 22. Strana moderného Slovenska
 23. Komunistická strana Slovenska
 24. ÚSVIT
 25. Strana občianskej ľavice
 26. Slovenská národná strana
 27. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 28. PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
 29. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja