volby94.gif (9773 bytes)                        gomb1

                ZOZNAM VOLEBNÝCH KRAJOV                                                                

Názov

Počet okrskov

Hl. m. SR Bratislava

363

Západoslovenský kraj

1 758

Stredoslovenský kraj

1 894

Východoslovenský kraj

1 822

SR spolu

5 837