VOĽBY DO NR SR 1998 - ÚVODNÁ STRÁNKA
VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 1998
Výsledky - tabuľky
Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbách
Počet a podiel platných hlasov pre politické strany
Počet a podiel platných hlasov pre politické strany,ktoré postúpili do NR SR
Pridelenie mandátov politickým stranám
Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi - výber podľa strán
Zvolení poslanci - abecedne podľa priezviska
Zvolení poslanci - triedenie podľa čísla strany
Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi - výber podľa strán
Zoznam politických strán, ktoré získali viac ako 3 % platných hlasov
Počet platných hlasov pre politické strany alebo politické hnutia podľa okresov
Počet platných hlasov pre politické strany alebo politické hnutia podľa okresov (výber okresu a strany)
Podiel platných hlasov pre politické strany alebo politické hnutia podľa okresov
INFORMÁCIE
Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do NR SR
Metodika prípravy a organizácie volieb
Zoznam politických strán vo voľbách do NR SR 1998
Zoznam okresov SR - aktuálny stav 1998
Práva a povinnosti voliča pri volebnom akte
Anglická verzia (vybrané informácie) / English version (selected information)
Pošlite nám Váš komentár k týmto stránkam
Zoznam spolupracujúcich firiem
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
alebo prostredníctvom tohto elektronického formulára.
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998