Spolupracujúce firmy :

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky

Software pre spracovanie volebných výsledkov na úrovni okresu a republiky, príprava publikácie. Návrh a prezentácia www stránok s predvolebnými informáciami a definitívnymi volebnými výsledkami na Internete.

PVT, Podnik vypoctovej techniky Poskytovanie sieťových služieb pre ŠÚ SR, spolupráca pri spracovaní volebných výsledkov na okresnej úrovni.
Späť na predchádzajúcu stránku