navbar_eng_info.gif (12749 bytes)
No. NAME ABBREVATION NUMBER OF CANDIDATES
006 Béčko - Revolučná robotnícka strana B-RRS 25
012 Hnutie tretej cesty HTC 25
001 Hnutie za demokratické Slovensko HZDS 149
015 Jednotná strana pracujúcich Slovenska JSP 29
014 Komunistická strana Slovenska KSS 137
002 Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért MĽHZP 138
003 Národná alternatíva Slovenska NaAS 44
005 Naše Slovensko NSK 80
010 Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky NEI 9
008 Slovenská demokratická koalícia SDK 150
011 Slovenská ľudová strana SĽS 56
017 Slovenská národná jednota SNJ 25
009 Slovenská národná strana SNS 150
013 Strana demokratickej ľavice SDĽ 150
004 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK-MKP 150
007 Strana občianskeho porozumenia SOP 150
016 Združenie robotníkov Slovenska ZRS 148

 


Institute of Informatics and Statistics
      Copyright © Infostat 1998
Data source :Statistical Office of the Slovak Republic
Comments expected on volby98@infostat.sk
Last modified: 29-Sep-1998