navbar_default.gif (12548 bytes)

 

Vaše názory na tieto stránky, formu prezentácie výsledkov volieb, úplnosti informácií o voľbách ... môžete poslať aj prostredníctvom tohto elektronického formulára :

Váš komentár

K čomu

Kontakt (nepovinné)

Kto
Kde
E-mail
Iné

 
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
alebo prostredníctvom tohto elektronického formulára.
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998