NAVBAR_INFO.GIF (13891 bytes)

ČÍSLO NÁZOV (plný) SKRATKA POČET KANDIDÁTOV
060Béčko - Revolučná robotnícka strana B-RRS 25
120Hnutie tretej cesty HTC 25
010Hnutie za demokratické Slovensko HZDS 149
150Jednotná strana pracujúcich Slovenska JSP 29
140Komunistická strana Slovenska KSS 137
020Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a JólétértMĽHZP 138
030Národná alternatíva Slovenska NaAS 44
050Naše Slovensko NSK 80
100Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky NEI 9
080Slovenská demokratická koalícia SDK 150
110Slovenská ľudová strana SĽS 56
170Slovenská národná jednota SNJ 25
090Slovenská národná strana SNS 150
130Strana demokratickej ľavice SDĽ 150
040Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK-MKP 150
070Strana občianskeho porozumenia SOP 150
160Združenie robotníkov Slovenska ZRS 148

 

Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998