Počet platných hlasov pre politické strany, ktoré získali najmenej 5 % hlasov : 3164912
Počet mandátov v NR SR (zákonom stanovený počet) : 150
Republikové volebné číslo (RVČ) : 20960

POLITICKÁ STRANA

POČET KANDIDÁTOV

POČET HLASOV

PRIDELENÉ MANDÁTY (RVČ) ZOSTATOK HLASOV PRIDELENÉ MANDÁTY (ZOSTATOK) MANDÁTY SPOLU
1 HZDS 149 907103 43 5823 0 43
4 SMK-MKP 150 306623 14 13183 1 15
7 SOP 150 269343 12 17823 1 13
8 SDK 150 884497 42 4177 0 42
9 SNS 150 304839 14 11399 0 14
13 SDĽ 150 492507 23 10427 0 23
S p o l u 899 3164912 148 62832 2 150
PRIDELENÉ MANDÁTY
pridelený počet mandátov podľa republikového volebného čísla (RVČ)
ZOSTATOK HLASOV
zostatok hlasov po pridelení mandátov
PRIDELENÉ MANDÁTY
mandáty pridelené na základe výšky zostatku
MANDÁTY SPOLU
pridelené mandáty spolu
 

Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998