hlavicka.jpg (20121 bytes)

Spolupracujúce organizácie :

 

INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky

Programové vybavenie pre spracovanie volebných výsledkov na úrovni okresu a republiky.

  parsof.jpg (5063 bytes)

Programové vybavenie pre monitorovanie priebehu spracovania výsledkov volieb.

   logo_arcgeo.gif (2396 bytes) Spolupráca pri prezentácii vybraných výsledkov volieb vo forme grafov a máp.
  tel_logo_trans.gif (4407 bytes) Spolupráca pri komunikačnom zabezpečení spracovania výsledkov volieb.