Back
List of candidates

Political party Number of candidate Name Surname Title Age Occupation Municipality Validity
1 1 Jozef Kalman RSDr. 55 manažér Bratislava 1
1 2 Emília Krotáková Ing. 56 preds. družstva Jarabina 1
1 3 Cyril Balaško JUDr. 55 právnik Bratislava 1
1 4 Oliver Petrík Ing. 44 manažér Michalovce 1
1 5 Peter Ondrejička 57 živnostník Trenčín 1
1 6 Anežka Poradová Ing. 47 manažérka Lučenec 1
1 7 Peter Bigoš prof., Ing., CSc. 57 VŠ pedagóg Košice 1
1 8 Ján Garai 59 dôchodca Nové Zámky 1
1 9 Jozef Bujňák JUDr. 50 advokát Prešov 1
1 10 Pavel Pícha 34 zvárač Poprad 1
1 11 Ján Huďa 46 soc. pracovník Bardejov 1
1 12 Michal Antaš 55 údržbár Spišský Štiavnik 1
1 13 Vasil Dzadík 55 obch. zástupca Litmanová 1
1 14 Juraj Ciberej prof., Ing., CSc. 57 VŠ pedagóg Trebišov 1
1 15 Andrej Lazor 52 starosta Žehňa 1
1 16 Ján Ulický 33 podnikateľ Klenovec 1
1 17 Pavel Greksa Ing. 49 starosta Mýtna 1
1 18 Ján Kubis MUDr. 58 lekár Bratislava 1
1 19 Ľubomír Bilišňanský 49 starosta Mirkovce 1
1 20 Jozef Kľuska Ing. 56 ekonóm Dechtice 1
1 21 Ernest Kováč 63 letecký technik Želiezovce 1
1 22 Monika Hrdlovičová 32 real. maklérka Trnava 1
1 23 Milan Danko prof., Ing., CSc. 68 VŠ pedagóg Sliač 1
1 24 Marián Princ PhDr. 55 súkr. podnikateľ Trnava 1
1 25 Marián Kijovský 50 starosta Jarovnice 1
1 26 Viera Šuchterová 53 súkr. podnikateľka Bratislava 1
1 27 Dušan Bánovský Mgr. 29 obch. manažér Partizánske 1
1 28 Danica Zimová Bc. 50 pedagogička Banská Bystrica 1
1 29 Štefan Leczo Ing. 59 odborný poradca Kráľovský Chlmec 1
1 30 Jozef Jadviš 49 mechanik Pečovská Nová Ves 1
1 31 Martin Streda 24 učiteľ Želiezovce 1
1 32 Anna Buchová 51 hl. majsterka Sereď 1
1 33 Jozef Hajtmánek 66 dôchodca Jablonka 1
1 34 Vincent Karaffa Dr., Ing. 77 ekon. poradca Prešov 1
1 35 Ján Poľanský 54 živnostník Svit 1
1 36 Jarmila Kočišová Ing., Mgr. 47 stred. učiteľ Bratislava 1
1 37 Oldřich Havlík Ing. 50 obch. zástupca Nitra 1
1 38 Marta Záletová 45 obchodníčka Šarišské Michaľany 1
1 39 Vincent Ondrejko 65 dôchodca Fričkovce 1
1 40 Róbert Liška Mgr. 31 advok. koncipient Poprad 1
1 41 Lucia Balciarová Ing. 26 ekonómka Veľké Teriakovce 1
1 42 Štefan Malenovský 54 fin. poradca Šajdíkove Humence 1
1 43 Mária Vargová 57 ekonómka Dubník 1
1 44 Jozef Zubrický 61 ved. prevádzky Sabinov 1
1 45 Svetlana Dančeková 30 koord. soc. služieb Liptovské Revúce 1
1 46 Ingrid Sovišová PaedDr. 44 učiteľka Bratislava 1
1 47 Emil Kučerák 51 prevádz. chemik Bratislava 1
1 48 Ján Porada 21 manažér Lučenec 1
1 49 Roman Pál RNDr. 42 nezamestnaný Senec 1
1 50 Pavel Švec 42 vodohospodár Sabinov 1
2 1 Cyril Betuš JUDr. 55 právnik Košice 1
2 2 Vladimír Revický 51 podnikateľ Prievidza 1
2 3 Tibor Mayer 39 podnikateľ Komárno 1
2 4 Roman Lupták 51 podnikateľ Košice 1
2 5 Richard Novák Ing. 64 dôchodca Čadca 1
2 6 Peter Baráth Ing. 49 riaditeľ a. s. Nitra 1
2 7 Ján Mikula Mgr., RSDr. 38 podnikateľ Žarnovica 1
2 8 Štefan Závadinka Ing. 53 starosta Koš 1
2 9 Silvia Kišová Mgr. 46 učiteľka Nitra 1
2 10 Rudolf Reštei 51 dispečér Košice 1
2 11 Marta Janíková Mgr. 60 dôchodkyňa Čadca 1
2 12 Jozef Lukovič Mgr. 30 výkonný riaditeľ Bratislava 1
2 13 Dušan Urban 49 energetik Trebišov 1
2 14 Ľudovít Kamien 53 podnikateľ Partizánske 1
2 15 Tibor Kóša 53 technik Branč 1
2 16 Milena Janičinová JUDr. 42 právnička Košice 1
2 17 Anna Korduliaková MUDr. 52 lekárka Čadca 1
2 18 Peter Skrutek 45 asistent riaditeľa Bratislava 1
2 19 Hana Luptáková 27 študentka Humenné 1
2 20 Ivan Vaňo Ing. 61 strojný inžinier Prievidza 1
2 21 Ladislav Kutka 31 majster Komárno 1
2 22 Peter Onuščák 39 podnikateľ Trebišov 1
2 23 Rastislav Rovnianek Ing. 37 profesionálny športovec Martin 1
2 24 Jaroslav Papp 57 starosta Čeľadice 1
2 25 Marián Hric Ing. 53 manažér Košice 1
2 26 Peter Bošiak Mgr. 58 advokát Nováky 1
2 27 Rastislav Melicher 38 projektový manažér Bratislava 1
2 28 Margaréta Černáková MUDr. 47 lekárka Košice 2
2 29 Tibor Čierny Ing. 42 podnikateľ Martin 1
2 30 Jozef Bődőr 46 zamestnanec SBS Nitra 1
2 31 Peter Konček 43 manažér Košice 1
2 32 Katarína Mazániková Ing. 32 manažérka Valaská Belá 1
2 33 Rut Pinterová 33 pokladníčka Nitra 1
2 34 Ivan Varholák Mgr. 60 technik CO Košice 1
2 35 Anna Náglová 47 podnikateľka Žilina 1
2 36 Štefan Čambal 33 novinár Levice 1
2 37 Marián Braxatoris MVDr. 50 veterinár Košice 1
2 38 Jozef Palkovič 62 dôchodca Horné Orešany 1
2 39 Anna Vargová Mgr. 53 učiteľka Nitra 1
2 40 Milan Alexy Ing., CSc. 59 strojný inžinier Košice 1
2 41 Ján Matúška Ing. 52 podnikateľ Dolný Kubín 1
2 42 Dana Pénzešová Dr. 52 riaditeľka ZŠ Nitra 1
2 43 Anna Luptáková 49 zdravotná sestra Humenné 1
2 44 Ivan Fabián Ing. 43 finančný manažér Prievidza 1
2 45 Bernardína Kosíková 55 učiteľka Nitra 1
2 46 Jaroslav Savko 22 robotník Trebišov 1
2 47 Veronika Hažíková Mgr. 49 štátna zamestnankyňa Oščadnica 1
2 48 Anna Lukáčová 53 riaditeľka MŠ Nitra 1
2 49 Pavol Šestina Ing. 47 manažér Košice 1
2 50 Miroslav Kluvanec Mgr. 32 učiteľ Nitrianske Rudno 1
2 51 Dušan Lietava 51 fotograf Nitra 1
2 52 Žofia Dűtmentová 45 manažérka Michalovce 1
2 53 Ján Pribylinec Ing. 53 technik Čadca 1
2 54 Miloš Luprich 37 grafik Nitra 1
2 55 Ján Koščo Bc. 41 manažér Michaľany 1
2 56 Dušan Korman 52 podnikateľ Nesluša 1
2 57 Lazar Németh 55 podnikateľ Komárno 1
2 58 Tomáš Orth 51 technik Košice 1
2 59 Božena Ščuryová Ing. 52 ekonómka Čadca 1
2 60 Jana Hutláková Ing. 46 ekonómka Košice 1
2 61 Anna Birčiaková 55 zdravotná sestra Čadca 1
2 62 Ivan Droždiak 44 robotník Gemerská Hôrka 1
2 63 Anna Vavrečková 47 dôchodkyňa Čierne 1
2 64 Konštantín Kačinetz Ing. 38 energetik Trebišov 1
2 65 Pavol Šamaj 53 podnikateľ Čadca 1
2 66 Radomír Tóth Ing. 47 stavebný technik Košice 1
2 67 Jaroslav Klus Mgr. 55 pedagóg Čadca 1
2 68 Katarína Sekeľská 34 manažérka Košice 1
2 69 Miloš Hruška 51 sociálny kurátor Podvysoká 1
2 70 Mária Urbanová Ing. 38 ekonómka Trebišov 1
2 71 Marián Gál 30 mechanik Čadca 1
2 72 Pavol Danko 50 technik Košice 1
2 73 Marián Vraštiak 46 podnikateľ Košice 1
2 74 Dagmar Szotáková Ing. 42 technička Košice 1
2 75 Viera Cichuvičová 29 obchodníčka Košice 1
2 76 Ján Farbár 31 manažér Trebišov 1
2 77 Emil Lišivka Ing. 52 technik Košice 1
2 78 Katarína Tóthová 39 adm. pracovníčka Košice 1
2 79 Monika Krankusová 38 adm. pracovníčka Košice 1
2 80 Marta Šimčová 34 adm. pracovníčka Košice 1
2 81 Iveta Stašenková 41 ekonómka Košice 1
2 82 Dušan Kobeľa 43 podnikateľ Trebišov 1
2 83 Miroslav Mitruk Ing. 34 manažér Košice 1
2 84 Ivan Mikle Ing. 52 podnikateľ Košice 1
2 85 Vladimír Liško 41 technik Košice 1
2 86 Ján Zubáč 57 technik Košice 1
2 87 Ildikó Szegedyová Ing. 35 podnikateľka Košice 1
2 88 Jana Fazekašová 43 ekonómka Košice 1
2 89 Juraj Poljaček 50 technik Košice 1
2 90 Alena Čopová 40 asistentka Košice 1
2 91 Peter Hurný 25 manažér Stropkov 1
2 92 Zlatica Fabová 48 úradníčka Košice 1
2 93 Ladislav Holub 60 podnikateľ Košice 1
2 94 Milan Lupták 52 operátor Košice 1
2 95 Eva Čarnoká 42 robotníčka Gelnica 1
2 96 Boris Betuš 48 skladník Košice 1
3 1 Ivan Šimko JUDr., Ing. 51 poslanec NR SR Bratislava 1
3 2 Eva Bombová PhDr. 64 tajomníčka biskupského úradu Košice 1
3 3 Ján Kubiš 40 podnikateľ Zvolen 1
3 4 Emil Komárik doc., PhDr., CSc. 66 vysokoškolský učiteľ UK Bratislava 1
3 5 Anna Šabová Ing. 31 vodohospodárka Králiky 1
3 6 Jozef Vicen 84 predseda Zväzu protikomunistického odboja Bratislava 1
3 7 Terézia Petiová Mgr. 54 1. podpredsedníčka Únie nevidiacich Košice 1
3 8 Michal Ambrovič Mgr. 30 živnostník Bratislava 1
3 9 Lucia Faltinová Mgr. 36 vysokoškolská pedagogička Bratislava 1
3 10 Allan Böhm JUDr. 44 právnik Bratislava 1
3 11 Alojz Černý Ing. 64 ekonóm - dôchodca Zvolen 1
3 12 Michal Hrebík 21 študent Nitra 1
3 13 Mária Fekiačová 50 manažérka Detva 1
3 14 Ivan Ilkovič Ing. 68 inžinier chémie Prešov 1
3 15 Marián Herdel Mgr. 30 manažér spoločnosti Nová Dubnica 1
3 16 Mikuláš Žemlička 61 živnostník Prešov 1
3 17 Katarína Skubáková Ing. 51 učiteľka Trnava 1
3 18 Ondrej Kerekréty Ing. 52 vedúci kancelárie Rady Cirkvi bratskej Levice 1
3 19 Marián Hrebeňár Ing. 51 podnikateľ Bratislava 1
3 20 Miloš Pálenkáš Mgr. 36 živnostník Nová Baňa 1
3 21 Martin Mucha Mgr. 38 pedagóg Bratislava 1
3 22 Branislav Eľko 31 podnikateľ Michalovce 1
3 23 Peter Dziak 64 technik Prešov 1
3 24 Terézia Oberhauserová Mgr. 30 právnička Pusté Sady 1
3 25 Peter Nový 55 invalidný dôchodca Šamorín 1
3 26 Peter Krug Mgr. 59 voľný novinár Bratislava 1
3 27 Marek Kollár Ing. 25 projektový manažér Bratislava 1
3 28 Jaroslav Jurčo Ing. 43 manažér Košice 1
3 29 Drahoslav Tkáč 21 podnikateľ Diviaky nad Nitricou 1
3 30 Marcela Királyová 41 referentka Bardejov 1
3 31 Pavol Dzurilla Ing. 51 strojný inžinier Bratislava 1
3 32 Marianna Vadíková 27 nezamestnaná Hriňová 1
3 33 Anton Tesár 57 masér Vyhne 1
3 34 Dušan Baník Mgr. 47 živnostník, právnik Bratislava 1
3 35 Michal Tinák JUDr. 53 riaditeľ nemocnice Rovinka 1
3 36 René Krajčovič Ing. 40 projektant - elektro Sládkovičovo 1
3 37 Vladimír Šimo 47 invalidný dôchodca Bratislava 1
3 38 Ladislav Kardoš 51 živnostník Bratislava 1
3 39 Ondrej Studenec Ing. 44 energetik Bratislava 1
4 1 Ladislav Kozmon Ing. 46 daňový poradca Bratislava 1
4 2 Martin Halás Ing. 34 ekonóm Bratislava 1
4 3 Matúš Langermann 35 vedúci pracovník Bratislava 1
4 4 Soňa Snopková Ing. 30 ekonóm Bratislava 1
4 5 Martin Krechňák JUDr. 31 právnik Bratislava 1
4 6 Boris Pažický Ing. 48 súkromný podnikateľ Stará Lesná 1
4 7 Slavomíra Mandzáková Ing. 31 vedúci pracovník Chorvátsky Grob 1
4 8 Radovan Todorov 29 zubný technik Bratislava 1
4 9 Katarína Červenáková 25 študentka Bratislava 1
4 10 Jozef Bittner 50 technický riaditeľ Bratislava 1
4 11 Martin Hriešik Dipl. Ing. 72 dôchodca Bratislava 1
4 12 Ivana Matulová 35 mzdová referentka Brodské 1
4 13 Jozef Ivančík 49 mechanik Šenkvice 1
4 14 Pavel Hraško JUDr. 50 súkromný podnikateľ Banská Štiavnica 1
4 15 Vladimír Klein Ing. 55 prokurista Levice 1
4 16 Stanislav Beňo Ing. 63 projektant informačných systémov Bratislava 1
4 17 Valer Demjan Ing. 29 vysokoškolský pedagóg Snina 1
4 18 Ferdinand Kolda 62 dôchodca Brodské 1
4 19 Aida Malá RNDr. 43 manažér Bratislava 1
4 20 Ľubomír Repaský MUDr. 55 chirurg Bratislava 1
4 21 Jur Ježo Ing. 48 ekonóm Bratislava 1
4 22 Rudolf Dospiva 39 manažér Bratislava 1
4 23 Peter Tököly 33 vedúci skladu Bratislava 1
4 24 Miroslava Šuttová Ing. 58 dôchodkyňa Bratislava 1
4 25 Dušan Konečný 34 súkromný podnikateľ Bratislava 1
4 26 René Foltýn 34 manažér Suchá nad Parnou 1
4 27 Tomáš Tóth Mgr. 28 advokátsky koncipient Bratislava 1
4 28 Gabriel Horváth Mgr. 30 manažér Komárno 1
4 29 Františka Sagová Ing. 56 živnostník Bratislava 1
5 1 Ján Ľupták 60 stavebný technik Banská Bystrica 1
5 2 Ivan Hopta PhDr., CSc. 47 poslanec NR SR Humenné 1
5 3 Ján Pivoluska 48 odborný referent Banská Bystrica 1
5 4 Milan Trník 42 elektrotechnik Púchov 1
5 5 Jozef Bača 50 stavebný technik Šarišské Čierne 1
5 6 Mária Hrušková 55 invalidná dôchodkyňa Zvolen 1
5 7 Pavel Chovanec Ing. 54 letecký inžinier a manažér Slatinské Lazy 1
5 8 Ján Margala 53 dozorca rušňového depa Nové Mesto nad Váhom 1
5 9 Pavol Kopčák Ing. 52 pracovník školstva Prešov 1
5 10 František Chachula 57 hlavný inšpektor Plevník - Drienové 1
5 11 Miloslava Necpalová 51 novinárka Bratislava 1
5 12 Ján Huťan 52 robotník Revúca 1
5 13 Jozef Sekáč 51 vlakvedúci osobnej dopravy Trebišov 1
5 14 Dušan Saksa Mgr. 52 učiteľ Ladce 1
5 15 Martin Jochman Ing. 62 živnostník Spišská Nová Ves 1
5 16 Pavol Čuma 55 živnostník - požiarnobezpečnostné služby Vranov nad Topľou 1
5 17 Stanislav Lepót doc., Ing., CSc. 61 pedagóg Pavlovce nad Uhom 1
5 18 Rudolf Martančík JUDr., Mgr. 60 právnik Bratislava 1
5 19 Peter Jurčišin 68 dôchodca Svidník 1
5 20 Ladislav Chvostaľ Bc. 51 technik Michalovce 1
5 21 Dušan Hanka Bc. 45 ošetrovateľ Zvolen 1
5 22 Vladimír Hric 53 baník Vyšná Slaná 1
5 23 Štefan Elizeuš Ing. 54 vedecko - technický pracovník Skároš 1
5 24 Jana Nirházová 47 predavačka Kraskovo 1
5 25 Ján Durkota Ing. 52 lesný inžinier Trebišov 1
5 26 Peter Uhrík 57 technik Banská Bystrica 1
5 27 Fedor Šandor MUDr. 56 lekár Humenné 1
5 28 Ľubomír Fečík 48 robotník Snina 1
5 29 Iveta Šulíková PaedDr. 47 učiteľka Sabinov 1
5 30 Jaroslav Završan 48 robotník Raková 1
5 31 Ladislav Mokrý 43 technik Trstená 1
5 32 Jaroslav Rojík PaedDr., Mgr. 43 pedagóg Lučenec 1
5 33 Michal Pavlečko Ing. 51 prednosta železničnej stanice Vranov nad Topľou 1
5 34 Jana Fecurová 51 riaditeľka materskej škôlky Humenné 1
5 35 Viola Chachulová Ing. 55 ekologička Žilina 1
5 36 Peter Miticzky 61 dôchodca Lučenec 1
5 37 Tibor Štric 58 vodič autobusov Banská Štiavnica 1
5 38 Štefan Šereg 53 vedúci pohostinstva Sukov 1
5 39 Jozef Rybár 57 zamestnanec krajského úradu Bratislava 1
5 40 Erika Skubíková 49 vedúca predajne Liptovský Mikuláš 1
5 41 Ján Rudinský 49 robotník Rybník 1
5 42 Peter Slezák 59 robotník Temeš 1
5 43 Renáta Kaliská 30 zdravotná sestra Banská Bystrica 1
5 44 Marko Kuchta 59 politológ - dôchodca Liptovská Lúžna 1
5 45 Miroslav Ivan 23 automechanik Lukačovce 1
5 46 Cyril Ivan Dr. 72 pedagóg Nitra 1
5 47 Bartolomej Sisák 63 dôchodca Vechec 1
5 48 Ľubomír Dado 48 elektrotechnik Krupina 1
5 49 Miroslav Brada Mgr. 58 psychológ Zvolen 1
5 50 Danka Behúlová 42 robotníčka Dubnica nad Váhom 1
5 51 Katarína Slivková 59 dôchodkyňa Spišský Štiavnik 1
5 52 Katarína Šágiová 32 osobná pokladníčka - administratíva Rastislavice 1
5 53 Albert Mikó 42 sprievodca osobných vlakov Levice 1
5 54 Jozef Pecha 36 terénny sociálny pracovník Spišská Nová Ves 1
5 55 Štefan Kostursky 50 robotník Ružomberok 1
5 56 Magdaléna Strigáčová 52 živnostníčka Hriňová 1
5 57 Štefan Gabčan 52 stavebný technik Ladzany 1
5 58 Dušan Boháčik 49 živnostník Banská Bystrica 1
5 59 Katarína Hoľanová 39 archivárka Žilina 1
5 60 Martin Tuščák 24 vedúci obchodnej skupiny Levoča 1
5 61 Andrej Palašta 27 vodič Košarovce 1
5 62 Jozef Dzurov 52 kuchár Hankovce 1
5 63 Marta Varchoľaková 30 robotníčka Stakčín 1
5 64 Dana Roháčová 40 učiteľka Humenné 1
5 65 Božena Chomová 48 ekonómka Medzilaborce 1
5 66 Marek Kelčák 30 automechanik Gruzovce 1
5 67 Michal Milas Ing. 64 stavebný inžinier - dôchodca Svidník 1
5 68 Helena Slyšková 55 ekonomická zamestnankyňa Jasenové 1
5 69 Milan Krahulec 47 vodič Zvolen 1
5 70 Milan Fufaľ 50 drevár Medzilaborce 1
5 71 Branislav Kulich Ing. 72 dôchodca Čaklov 1
5 72 Alexander Kucka 30 poisťovací poradca Snina 1
5 73 Jaroslav Zelinka 55 výpravca vlakov Humenné 1
5 74 Anna Pčolová 43 živnostníčka Snina 1
5 75 Tomáš Fudaly 55 vedúci DOS Mlynčeky 1
5 76 Milan Olšovský 40 pracovník strážnej služby Dolný Lieskov 1
5 77 Viktor Kancír Ing. 46 inžinier ekonómie Zvolen 1
5 78 Jaroslav Firkaľ 40 vodič Volica 1
5 79 Andrej Guzy 59 živnostník Svidník 1
5 80 Katarína Luptáková 41 robotníčka Zvolen 1
5 81 Jozef Minarik 40 vlakvedúci osobných vlakov Bánovce nad Bebravou 1
5 82 Pavol Oriešek 53 rušňovodič Nemšová 1
5 83 Rastislav Rosina 39 rušňovodič Púchov 1
5 84 Anna Nagyová 51 robotníčka Kajal 1
5 85 Alena Ličková 47 účtovníčka Prievidza 1
5 86 Júlia Chlebanová JUDr. 55 právnička Trenčín 1
5 87 Ján Grajciar 43 inšpektor osobných vozňov Komjatice 1
5 88 Katarína Kováčová 43 predavačka Žilina 1
5 89 Mária Glovňová 43 stavebná úradníčka Bardejov 1
5 90 Mariana Kucharčíková 32 krajčírka Trebišov 1
5 91 Andrej Dudáš 65 roľník Pavlovce nad Uhom 1
5 92 Michal Vaško 76 dôchodca Medzilaborce 1
5 93 Miroslav Wansner 44 elektrikár Slovenská Ves 1
5 94 Ľudmila Molčanová Mgr. 35 učiteľka Sabinov 1
5 95 Adriána Kobyľáková 33 vedúca predajne Trstená 1
5 96 Stanislav Šípoš 55 baník Prievidza 1
5 97 Jozef Valko 42 robotník Bratislava 1
5 98 Jozef Trokšiar 44 živnostník Šurany 1
5 99 Janka Ďurčovičová 44 technička Nové Zámky 1
5 100 Milan Barta 48 vozňový inšpektor Komjatice 1
5 101 Jozef Gerát Bc. 42 manažér SOU Vrícko 1
5 102 Ľubica Ferčáková 37 ekonómka Medzilaborce 1
5 103 Jozef Karchňak 42 automechanik Sačurov 1
5 104 Antonina Kurucová 46 úradníčka Bardejov 1
5 105 Helena Andrejcová 48 učiteľka Ruská Poruba 1
5 106 Anton Čapkovič Ing. 42 nezamestnaný Košice 1
5 107 Aleš Konečný 46 robotník Humenné 1
5 108 Miroslav Masár 39 strojmajster Dubnica nad Váhom 1
5 109 Dušan Kutliak 50 technik Valaská 1
5 110 Michal Čonka 44 živnostník Spišský Štiavnik 1
5 111 Marta Šínová 47 robotníčka Snina 1
5 112 Erich Platko 31 zootechnik Radvaň nad Laborcom 1
5 113 Tomáš Šafárik 23 elektromechanik Výčapy - Opatovce 1
5 114 Janka Ružičková 50 novinárka Detva 1
5 115 Petr Orság 41 fotograf Bratislava 1
5 116 Vladimír Damašek 54 elektrikár Považská Bystrica 1
5 117 Anna Višvaderová 47 predavačka Senica 1
5 118 Rastislav Harvan 22 robotník Snina 1
5 119 Michal Cipka 62 vodič Oľka 1
6 1 Pavol Hrušovský JUDr. 54 poslanec NR SR Nitra 1
6 2 Vladimír Palko doc., RNDr., CSc. 49 poslanec NR SR Bratislava 1
6 3 Daniel Lipšic JUDr. 32 poslanec NR SR Bratislava 1
6 4 Július Brocka Ing. 49 poslanec NR SR Križovany nad Dudváhom 1
6 5 Martin Fronc doc., Mgr., CSc. 58 poslanec NR SR Divina 1
6 6 Rudolf Bauer RNDr. 48 programový manažér, analytik Košice 1
6 7 Pavol Minárik RNDr. 48 poslanec NR SR Bratislava 1
6 8 František Mikloško RNDr. 59 poslanec NR SR Bratislava 1
6 9 Jozef Šimko Ing. 49 poslanec NR SR Stropkov 1
6 10 Pavol Abrhan Ing. 46 ústredný tajomník KDH Nové Zámky 1
6 11 Alojz Přidal Mgr. 50 poslanec NR SR Kátlovce 1
6 12 Peter Muránsky Ing., Mgr. 32 poslanec NR SR Nemce 1
6 13 Jozef Miklušičák Mgr. 51 poslanec NR SR Námestovo 1
6 14 Michal Bartoš Mgr. 51 riaditeľ domova dôchodcov Smižany 1
6 15 Anna Kováčová Ing. 54 prednostka Obvodného úradu v Trenčíne Veľká Hradná 1
6 16 Mária Demeterová Mgr. 57 poslankyňa NR SR Lozorno 1
6 17 Mária Majdová Mgr. 32 zdravotná sestra Vrútky 1
6 18 Pavol Tarcala Ing. 40 riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 1
6 19 Mária Sabolová Ing. 49 poslankyňa NR SR Košice 1
6 20 Ján Ondrejka 48 krajský tajomník KDH Ružomberok 1
6 21 Ján Porubský doc., MUDr., PhD. 58 docent Lekárskej fakulty UK Bratislava 1
6 22 Stanislav Kahanec Ing. 51 zástupca riaditeľa obchodnej spoločnosti Prešov 1
6 23 Andrej Hajduk 58 poslanec NR SR Hatalov 1
6 24 Anton Stanko Ing. 45 starosta obce Veľký Klíž 1
6 25 Jaroslav Ivan Ing. 49 technik Krškany 1
6 26 Tibor Tuhársky Ing. 55 prednosta krajského úradu životného prostredia Krupina 1
6 27 Peter Bobula Mgr., Ing. 39 živnostník Urmince 1
6 28 Ján Kapala Mgr. 58 vedúci odboru obvodného úradu Dolný Kubín 1
6 29 Jozef Hladík MVDr. 57 prednosta obvodného úradu životného prostredia Kúty 1
6 30 Pavol Gurega Ing. 48 súkromný podnikateľ Stará Ľubovňa 1
6 31 Daniel Adamčík JUDr. 50 advokát Veľké Kapušany 1
6 32 Katarína Smiešková Ing. 47 ekonómka Kráľová pri Senci 1
6 33 Monika Gibalová PhDr., Mgr., PhD. 46 riaditeľka služieb Spišskej katolíckej charity Svit 1
6 34 Eleonóra Porubcová Mgr. 40 riaditeľka Piaristickej ZŠ F. Hanáka Prievidza 1
6 35 Ján Vančo PhDr., PaedDr. 31 podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra 1
6 36 Kristína Huttová PhDr. 50 rozpočtárka Jaslovské Bohunice 1
6 37 Gabriela Oravcová Mgr. 50 vedúca odboru úradu samosprávneho kraja Lučenec 1
6 38 Lukáš Pokorný Mgr. 36 vedúci oddelenia Bratislava 1
6 39 Mária Kulanová Ing. 40 starostka obce Zbudské Dlhé 1
6 40 Ľubomír Šteiniger 40 živnostník Kysucké Nové Mesto 1
6 41 Peter Popadič Mgr. 46 pracovník v štátnej službe Margecany 1
6 42 Ján Gabčo Ing. 45 živnostník Púchov 1
6 43 Bohumil Bartoš 51 zástupca primátora Skalica 1
6 44 Pavol Ružanský Ing., Mgr. 57 technik, pedagóg Šaľa 1
6 45 Marián Kvačkaj 49 ekonóm Brezno 1
6 46 Ján Vojtko doc., Ing., PhD. 65 vysokoškolský pedagóg Bratislava 1
6 47 Ján Fekiač Ing. 49 regionálny manažér Sabinov 1
6 48 Ľubomír Potočiar 31 živnostník Čadca 1
6 49 Ladislav Brandabura JUDr. 53 prednosta krajského pozemkového úradu Sobrance 1
6 50 Ivan Sadovský Ing. 50 riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 1
6 51 Karol Jasenovský Ing. 47 konateľ s. r. o. Veľké Kostoľany 1
6 52 Jozef Sádovský Ing. 48 riaditeľ dôchodcovskej správcovskej spoločnosti Kmeťovo 1
6 53 Ján Václavik 53 lesník Zvolen 1
6 54 Peter Stach Mgr. 32 živnostník Bratislava 1
6 55 Ferdinand Turinič 38 živnostník Chorvátsky Grob 1
6 56 Jaromír Janiš Ing. 56 riaditeľ firmy Bytča 1
6 57 Marián Sasák Ing. 45 prednosta obvodného úradu životného prostredia Chrastné 1
6 58 Dušan Mihálik 61 vedúci odboru krajského úradu Dubnica nad Váhom 1
6 59 Jozef Bolješík JUDr. 53 advokát Ostrov 1
6 60 Peter Madleňák 31 manažér Komjatice 1
6 61 Ondrej Binder 36 súkromný podnikateľ Svätý Anton 1
6 62 Jana Brázdilová Ing., Mgr. 53 riaditeľka diecézneho školského úradu Banská Bystrica 1
6 63 Jozef Harvančík Ing. 59 prednosta miestneho úradu Bratislava 1
6 64 Marcel Gallik ThDr., PaedDr., PhD. 35 prednosta obvodného úradu Slovenská Ves 1
6 65 Anna Hlaváčová Ing. 59 podnikateľka Rožňava 1
6 66 Rudolf Jánošík Ing. 45 riaditeľ úradu Bánovce nad Bebravou 1
6 67 Ľuboš Bínovský Ing. 40 vedúci reaktorového bloku Trnava 1
6 68 Juraj Čabák Ing. 46 technik Banská Štiavnica 1
6 69 Marián Železník Ing. 48 predseda poľnohospodárskeho družstva Zuberec 1
6 70 Róbert Bujna 41 starosta obce Kuchyňa 1
6 71 Jozef Kaľavský Ing. 54 štátny zamestnanec Studenec 1
6 72 Daniel Baťka Ing. 30 riaditeľ spoločnosti Turčianske Teplice 1
6 73 Ferdinand Galko Ing. 57 prednosta krajského úradu životného prostredia Horné Srnie 1
6 74 Marian Dúbrava Ing.,Mgr. 42 manažér vo verejnej správe Dunajská Streda 1
6 75 Radovan Junas MUDr. 34 lekár Kremnica 1
6 76 Ján Dzurjuv Ing. 50 vedúci dopravy Kračúnovce 1
6 77 Peter Gabura Bc. 49 šéfredaktor, manažér Svätý Jur 1
6 78 Marián Babej PaedDr. 42 riaditeľ školy Vranov nad Topľou 1
6 79 Milan Kružliak Ing. 56 štátny zamestnanec Liptovský Mikuláš 1
6 80 Ľubica Froncová Ing. 49 projektová manažérka Košice 1
6 81 Ján Kadlec Ing. 50 podnikateľ Holíč 1
6 82 Mária Homolová PhDr., ThLic. 47 klinická psychologička Priechod 1
6 83 Juraj Andrejuv MVDr. 52 veterinárny inšpektor Svidník 1
6 84 Karol Pastor doc., RNDr., CSc. 55 vysokoškolský učiteľ Bratislava 1
6 85 Ján Čop Ing. 42 pracovník samosprávy Snina 1
6 86 František Adamčák Mgr. 56 pracovník krajského školského úradu Tvrdošín 1
6 87 Vladimír Anďal MVDr.,CSc. 57 vedúci oddelenia nemocnice s poliklinikou Trebišov 1
6 88 Janka Liptáková 23 študentka Chocholná - Velčice 1
6 89 Štefan Legény 54 chemik Svätý Anton 1
6 90 Ladislav Cingel Ing. 56 starosta obce Dunajská Lužná 1
6 91 Dušan Hruška MUDr. 56 lekár - chirurg Prešov 1
6 92 Peter Belica Ing. 54 riaditeľ detského domova Sučany 1
6 93 Peter Stanko Ing. 39 manažér životného prostredia Sobrance 1
6 94 Andrej Bezák Ing. 53 riaditeľ spoločnosti Partizánske 1
6 95 Timotej Miština Ing., CSc. 62 riaditeľ výskumného ústavu Piešťany 1
6 96 Anna Šúriková doc., Ing., CSc. 60 vysokoškolská učiteľka Kriváň 1
6 97 Michal Slašťan Ing. 49 riaditeľ mestských lesov Ružomberok 1
6 98 Anton Hrica 56 rušňovodič ŽSR Stupava 1
6 99 František Orlovský MUDr. 44 primátor mesta Stará Ľubovňa 1
6 100 Mária Bačikovská 61 dôchodkyňa Predmier 1
6 101 Štefan Ondáš Ing. 42 technológ Krompachy 1
6 102 Ladislav Kšiňan Ing. 46 učiteľ Bánovce nad Bebravou 1
6 103 Janka Drábiková Ing. 47 prednostka obvodného úradu Trnava 1
6 104 Ondrej Ďurčík Ing. 57 prednosta obvodného úradu životného prostredia Sliač 1
6 105 Agnesa Hadrabová Ing. 55 riaditeľka obvodného pozemkového úradu Turzovka 1
6 106 Ján Kotuľa Ing. 55 dopravný inžinier Bratislava 1
6 107 Michal Bak 52 asistent poslanca NR SR Vranov nad Topľou 1
6 108 Jozef Milan 46 manažér Ružomberok 1
6 109 Július Stanko MVDr. 40 prednosta obvodného úradu Michalovce 1
6 110 Zuzanna Mihalová Ing. 38 administratívna pracovníčka Bošáca 1
6 111 Teofil Mihalovič Ing. 51 úradník Dolná Krupá 1
6 112 Pavol Oparty Ing. 49 generálny manažér Oravská Lesná 1
6 113 Jozef Závodský Ing. 60 riaditeľ domova dôchodcov Bratislava 1
6 114 Anna Holtmanová Mgr. 50 odborná pracovníčka - etnografka Bardejov 1
6 115 Pavel Pavlásek doc., Ing., PhD. 54 docent Žilinskej univerzity Žilina 1
6 116 František Balún 57 operný spevák Košice 1
6 117 Jozef Halmo RNDr. 54 riaditeľ odboru Partizánske 1
6 118 Peter Štuller MUDr. 51 lekár Dunajská Streda 1
6 119 Jaroslav Bellák Ing. 27 riaditeľ Krupina 1
6 120 Miroslav Perignáth Ing. 45 prednosta mestského úradu Kežmarok 1
6 121 Ján Pokrivka 58 starosta obce Snežnica 1
6 122 Cyril Korpesio Ing. 42 ekonóm Sečovce 1
6 123 Ľubica Dutkievičová Mgr. 46 učiteľka gymnázia Krupina 1
6 124 Juraj Pavelek Ing. 58 manažér logistiky Svätý Jur 1
6 125 Michal Harakaľ JUDr. 55 riaditeľ správy katastra Dlhé nad Cirochou 1
6 126 Michal Pružinský prof., Ing., CSc. 53 profesor Katolíckej univerzity Liptovský Mikuláš 1
6 127 Ján Kmeť Mgr. 37 riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Trenčín 1
6 128 Pavel Boldiš 67 strojný technik Sliač 1
6 129 Ľudmila Vodnáková Ing. 57 ekonómka Pezinok 1
6 130 Milan Šimovič Ing. 60 stavebný inžinier Pezinok 1
6 131 František Mašlonka Ing. 38 manažér Nové Mesto nad Váhom 1
6 132 Marián Lacko Mgr. 56 starosta obce Modrová 1
6 133 Miroslav Glevaňák 48 živnostník Poprad 1
6 134 Juraj Marko Ing. 47 prednosta krajského úradu Žilina 1
6 135 Michal Dyttert Mgr. 30 novinár Bratislava 1
6 136 Katarína Ďurčanská JUDr. 49 právnička Prešov 1
6 137 Mária Dedíková RNDr. 57 dôchodkyňa Trenčianske Teplice 1
6 138 Ján Morovič doc., Ing., PhD., mim. prof. KU 60 riaditeľ ústavu Bratislava 1
6 139 Miroslav Libič Mgr. 33 učiteľ Bánovce nad Bebravou 1
6 140 Peter Baričič Ing., PhD. 49 živnostník Modra 1
6 141 Ferdinand Exner Ing. 45 ekonóm Bardejov 1
6 142 Jozef Munk Ing. 52 odborný radca Považany 1
6 143 Dušan Janoťák Ing. 48 prednosta obvodného úradu Zákamenné 1
6 144 Gabriel Kosnáč Ing. 46 manažér miestneho úradu Bratislava 1
6 145 Pavol Sekáč Ing. 48 kontrolór daňového úradu Vysočany 1
6 146 Jozef Straka 52 starosta obce Lomná 1
6 147 Jozef Nemčovič 47 vedúci dopravy Chorvátsky Grob 1
6 148 Peter Rajkovič Ing. 45 podnikateľ Bratislava 1
6 149 Ján Miškov Ing. 60 vedúci oddelenia miestneho úradu Bratislava 1
6 150 Vladimír Štefánik Ing. 55 manažér obchodu Varín 1
7 1 Víťazoslav Moric Ing., PhD. 60 podnikateľ Martin 1
7 2 Jozef Prokeš RNDr., CSc. 56 politik Nitra 1
7 3 Rastislav Šepták Ing. 38 manažér Bratislava 1
7 4 Ján Petruška MUDr. 58 lekár Nitra 1
7 5 Eva Slavkovská PhDr., CSc. 61 politička Bratislava 1
7 6 Ladislav Škorvánek Ing. 52 elektrotechnik Čadca 1
7 7 Marián Andel PhDr. 55 pedagóg Modra 1
7 8 Stanislav Pánis 56 ekonóm Bratislava 1
7 9 Ján Sekereš 53 podnikateľ Detva 1
7 10 František Höger PaedDr., ThLic. 43 učiteľ Fintice 1
7 11 František Rovný MUDr. 52 lekár Žilina 1
7 12 Peter Komárek Ing. 31 bankový poradca Skalka nad Váhom 1
7 13 Rudolf Slivka MUDr. 59 lekár Lučenec 1
7 14 Peter Lisý Ing. 61 manažér Zlaté Moravce 1
7 15 Radoslav Maček PhDr. 30 personálny manažér Bardejov 1
7 16 Peter Straňák MUDr. 52 lekár Martin 1
7 17 Ľudovít Líška 45 konateľ spoločnosti Bratislava 1
7 18 Juraj Štefúň 50 súkromný podnikateľ Teplička nad Váhom 1
7 19 Vladimír Šotter Dr. 49 manažér Košice 1
7 20 Peter Súlovský Ing. 56 ekonóm, diplomat Šamorín 1
7 21 Martin Michalčák Ing. 43 živnostník Trnava 1
7 22 Vladimír Sagan 50 súkromný podnikateľ Brezany 1
7 23 Miroslav Králik 50 elektrikár Brvnište 1
7 24 Roman Malatinec 24 podnikateľ Kriváň 1
7 25 Anton Jašica 57 diagnostik Dolný Kubín 1
7 26 Martin Viravec 30 konateľ spoločnosti Bardejov 1
7 27 Viliam Vittek Ing. 59 konateľ Bratislava 1
7 28 Viliam Trojčák 49 súkromný podnikateľ Košice 1
7 29 Milan Zeleňák Ing. 55 živnostník Matúškovo 1
7 30 Dušan Rajčan 56 živnostník Žiar nad Hronom 1
7 31 Ľubomír Machyna MUDr. 48 lekár Ružomberok 1
7 32 Roman Vrábel Bc. 30 obchodný riaditeľ Dohňany 1
7 33 Miroslav Komora 31 logista Banská Bystrica 1
7 34 Pavel Laktiš 54 manažér Topoľčianky 1
7 35 Valentín Bezák Ing. 38 riaditeľ spoločnosti Poprad 1
7 36 Ľudmila Lacková 59 starostka Bratislava 1
7 37 Marek Bobko Ing. 33 riaditeľ Trnava 1
7 38 Pavel Hatala Ing. 65 technik Bratislava 1
7 39 Pavel Ľupták Ing. 47 konštruktér Turčianske Teplice 1
7 40 Jozef Uhlík Ing. 54 technik Dubnica nad Váhom 1
7 41 Ján Kaščák Ing. 57 dôchodca Sklené Teplice 1
7 42 Jaroslav Božík 53 podnikateľ Jacovce 1
7 43 Milan Jackanin 28 súkromný podnikateľ Vyšný Orlík 1
7 44 Rastislav Vittek 32 živnostník Bratislava 1
7 45 Stanislav Svorad 53 remeselník Nitra 1
7 46 Richard Bohunický Ing. 34 ekonóm Trnava 1
7 47 Juraj Janček 21 študent Hronský Beňadik 1
7 48 Kamil Bosík 63 murár Belá 1
7 49 Peter Šoltýs 50 technicko - hospodársky pracovník Dubnica nad Váhom 1
7 50 Jana Krajčiová PaedDr. 58 riaditeľka ZŠ Sklabiná 1
7 51 Oľga Csákayová 68 učiteľka tanca Nitra 1
7 52 Jozef Teplický Ing. 60 pedagóg Poprad 1
7 53 Zoltán Sýkora Ing. 59 podnikateľ Bratislava 1
7 54 Miroslav Jánošík Ing. 40 starosta obce Podhradie 1
7 55 Stanislav Kiš 53 starosta obce Šoporňa 1
7 56 Jarmila Karasová Mgr. 63 redaktorka Bratislava 1
7 57 Peter Teichgrab 53 pracovník SBS Žilina 1
7 58 František Göndöč 61 technik Dubnica nad Váhom 1
7 59 Jana Klimová 39 starostka Detva 1
7 60 Dušan Dubaj 44 podnikateľ Lovce 1
7 61 Ján Dovičák 33 konateľ spoločnosti Kručov 1
7 62 Július Šimboch 49 živnostník Dunajská Lužná 1
7 63 Dagmar Kramplová 47 ekonómka Bratislava 1
7 64 Jozef Maras Ing. 47 podnikateľ Trnava 1
7 65 Vojtech Erdélyi MUDr. 54 lekár Stupava 1
7 66 Dušan Menich 50 starosta obce Rudno 1
7 67 Viera Jurdíková 38 úradníčka Brvnište 1
7 68 Ivan Hadvig Ing. 45 súkromný podnikateľ Zvolen 1
7 69 Anna Gajdošíková 57 podnikateľka Nová Ves nad Žitavou 1
7 70 Ľuboš Rašman 37 konateľ spoločnosti Poprad 1
7 71 Emília Boďová Ing. 52 vedúca odboru Trnava 1
7 72 Marián Kňažko Ing. 42 výskumný pracovník Považská Bystrica 1
7 73 Stanislav Vaverka 59 podnikateľ Galanta 1
7 74 Oliver Šabík Ing. arch. 63 kultúrny pracovník Bratislava 1
7 75 Jana Antošová Ing. 51 riaditeľka spoločnosti Šaľa 1
7 76 Ivan Pták 53 predseda odborov ZO Turčianska Štiavnička 1
7 77 Ján Sýč 42 strojný technik Pohorelá 1
7 78 Zuzana Beňová 25 finančná poradkyňa Topoľčianky 1
7 79 Marián Lisakovský 41 živnostník Humenné 1
7 80 Jana Špániková PhDr. 54 poradkyňa soc. oblasti Bratislava 1
7 81 Zuzana Tvrdá 61 dôchodkyňa Valaská Belá 1
7 82 Peter Dimov 52 technik Trnava 1
7 83 Ondrej Wenzl Ing. 66 podnikateľ Bratislava 1
7 84 Michal Bobček 27 obchodný zástupca Martin 1
7 85 Matúš Galis 24 študent kat. univerzity Vrútky 1
7 86 Svetlana Bornayová Mgr. 46 živnostníčka Rimavská Sobota 2
7 87 Juraj Bánsky Ing. 38 technik Zlaté Moravce 1
7 88 Vladimír Majchrovič 61 technik Poprad 1
7 89 Dagmar Kučerová 23 študentka ekonómie Sklabiňa 1
7 90 Jana Zibolenová 24 študentka VŠT Martin 1
7 91 Miroslav Krajča Ing. 39 podnikateľ Šoporňa 1
7 92 Ľubica Vašová MUDr. 37 lekárka Bratislava 1
7 93 Dana Matejíčková Ing. 39 ved. sklad. hospodárstva Martin 1
7 94 Július Šedík 67 dôchodca Ladce 1
7 95 Pavol Kapusta PaedDr. 62 štátny zamestnanec Banská Bystrica 1
7 96 Katarína Hrúziková 47 účtovníčka Hosťovce 1
7 97 Marcel Stanek 34 súkromný podnikateľ Bardejov 1
7 98 Renata Othmanová 40 admin. pracovníčka Bratislava 1
7 99 Anton Vozár 38 živnostník Dubnica nad Váhom 1
7 100 Bohumil Hujsi 52 zamestnanec MSÚ Trnava 1
7 101 Juraj Kočiško Ing. 62 technik Prešov 1
7 102 Peter Hučík 42 podnikateľ Liptovský Ján 1
7 103 Jozef Švihel Bc. 47 pedagóg Ladce 1
7 104 Pavel Širka 45 podnikateľ Kokava nad Rimavicou 1
7 105 Anna Švecová 54 skladníčka Volkovce 1
7 106 Dušan Brutovský 43 archivár Poprad 1
7 107 Milan Zibolen 53 technik Martin 1
7 108 Rudolf Bagín 51 živnostník Slavnica 1
7 109 Ľubomír Adámik Ing. 44 štátny zamestnanec Matúškovo 1
7 110 Anna Božiková 61 technička Chynorany 1
7 111 Marián Ondrejkovič 56 elektromechanik Sučany 1
7 112 Anastázia Králiková 60 dôchodkyňa Bolešov 1
7 113 Ján Dobrík Bc. 45 súkromný podnikateľ Banská Bystrica 1
7 114 Igor Tarabčák MUDr. 51 lekár Nitra 1
7 115 Roman Graca 28 súkromný podnikateľ Bardejov 1
7 116 Pavel Turza 50 živnostník Dubnica nad Váhom 1
7 117 Jaroslav Antoš Ing. 52 riaditeľ spoločnosti Šaľa 1
7 118 Karol Kocian 42 technik Trnava 1
7 119 Slavomír Hromada 24 študent VŠ Hurbanovo 1
7 120 Michal Števko 82 dôchodca Nitra 1
7 121 Pavol Habánek 43 elektrikár Ladce 1
7 122 Štefan Ondreáš 66 obchodník Rudina 1
7 123 Ladislav Trojanovič Ing. 51 technik Nitra 1
7 124 Eva Bothová 62 dôchodkyňa Valaská Belá 1
7 125 Jozef Kotrus 60 vlakvedúci Tlmače 1
7 126 Helena Čižíková 55 dôchodkyňa Košice 1
7 127 Jozef Pápay 59 živnostník Zeleneč 1
7 128 Andrea Maťová 32 zdravotná sestra Nitra 1
7 129 Andrea Navarová 29 predavačka Nitra 1
7 130 Ľuboš Turza 48 robotník Ladce 1
7 131 Milan Hanula 41 vodič Martin 1
7 132 Pavol Harbáč 66 kultúrny pracovník Obyce 1
7 133 Beáta Mečiarová 36 robotníčka Banská Bystrica 1
7 134 Zdenka Kadášiová Mgr. 28 ekonómka Banská Bystrica 1
7 135 Štefan Bodlala Ing. 61 projektant Nitra 1
7 136 Jaroslav Varga Ing. 39 správca siete Kajal 1
7 137 Ján Petráš 59 technik Nitra 1
7 138 Peter Likavčan 54 technik Martin 1
7 139 Jana Plazáková 48 predavačka Sučany 1
7 140 Andrea Matisová 32 ekonómka Sučany 1
7 141 Pavol Prosnan 60 dôchodca Lukáčovce 1
7 142 Jozef Klochaň Ing. 52 manažér kvality Trnava 1
7 143 Silvia Haviarová 31 podnikateľka Banská Bystrica 1
7 144 Mária Koprdová PaedDr. 61 pedagogička Nitra 1
7 145 Alžbeta Staníková 51 tech. laborantka Trnava 1
7 146 Marek Danko Mgr. 34 pedagóg Nitra 1
7 147 Ľubomír Kleštinec Mgr. 47 úradník Nitra 2
7 148 Martin Benko 54 elektrikár Košice 1
7 149 Bohuš Slezák 41 elektrotechnik Jasenovo 1
7 150 Peter Šunderlík Ing. 30 technik Čab 1
8 1 Eva Černá Bc. 42 poslankyňa NR SR Bratislava 1
8 2 Dušan Rapoš Mgr. 52 filmový a hudobný producent Bratislava 1
8 3 Aneta Parišková Mgr. 33 manažérka Košice 1
8 4 Pavol Rusko PhDr. 42 poslanec NR SR Bratislava 1
8 5 Beáta Brestenská PhD. 50 poslankyňa NR SR Bratislava 1
8 6 Maroš Havran Mgr. 30 manažér Nová Baňa 1
8 7 Viera Rusková Mgr. 40 mediálna poradkyňa Bratislava 1
8 8 Vlastimil Ondrejka JUDr. 52 prednosta Sečovce 1
8 9 Magdaléna Krasulová PhDr. 42 generálna sekretárka Haluzice 1
8 10 Ivan Bajchy Ing. 40 konateľ spoločnosti Levice 1
8 11 Slavomíra Husárová Mgr. 32 manažérka Humenné 1
8 12 Emil Potočník 53 kontrolór Rimavská Sobota 1
8 13 Michal Brožina JUDr. 49 súdny exekútor Svidník 1
8 14 Vojtech Bodnár Ing. 48 konateľ Moldava nad Bodvou 1
8 15 Ján Kazár Ing. 43 štátny zamestnanec Liptovský Hrádok 1
8 16 Jana Martinková Mgr. 40 manažérka Púchov 1
8 17 Peter Šťastný MUDr. 35 lekár Senica 1
8 18 Pavel Derkay Ing. 44 súkromný podnikateľ Bratislava 1
8 19 Milan Lörinc Bc. 28 manažér Michalovce 1
8 20 Peter Mazúr Ing. 59 podnikateľ Stupava 1
8 21 Ľubomír Fábik 39 podnikateľ Častkov 1
8 22 Miroslav Aschengeschvantner Ing. 40 riaditeľ spoločnosti Jacovce 1
8 23 Pavol Valúch Ing. 42 živnostník Stará Turá 1
8 24 Anton Adamus 42 živnostník Žilina 1
8 25 Daniela Štieberová Mgr. 38 živnostníčka Prešov 1
8 26 Vladimír Tot 42 manažér Košice 1
8 27 Andrej Mašlonka Ing. 45 súkromný podnikateľ Zvolen 1
8 28 Michal Géci Dr. 28 súkromný podnikateľ Bratislava 1
8 29 Slavomír Brza Mgr. 40 riaditeľ marketingu Dudince 1
8 30 Vladimír Cahajla JUDr. 55 advokát Bardejov 1
8 31 Katarína Frankovičová 65 ekonómka Košice 1
8 32 Štefan Škandera Ing. 58 riaditeľ Martin 1
8 33 Peter Čelko Ing. 43 súkromný podnikateľ Považská Bystrica 1
8 34 Milan Bukoven Mgr. 48 riaditeľ gymnázia Levice 1
8 35 Janka Hečková PaedDr. 51 riaditeľka školy Trnava 1
8 36 Alena Tobiašová 40 zástupkyňa starostu Bratislava 1
8 37 Marek Mittaš 22 študent VŠ Prievidza 1
8 38 Ľubomír Kovár Ing. 50 súkromný podnikateľ Bratislava 1
8 39 Tibor Sklut 43 starosta obce Horná Potôň 1
8 40 Ivan Mačura PhDr. 66 vysokoškolský pedagóg Nitra 1
8 41 Ivona Tarbajovská 48 ekonómka Trenčín 1
8 42 Martina Kucharská Mgr. 31 riaditeľka Dolný Kubín 1
8 43 Iveta Attresová 28 ekonómka Košice 1
8 44 Eva Legáthová Mgr. 45 riaditeľka Levoča 1
8 45 Eva Kochanová 51 metodička Zvolen 1
8 46 Juraj Kurali PhDr. 57 podnikateľ Lučenec 1
8 47 Ivan Solej Ing. 48 vedúci lesnej správy Medzilaborce 1
8 48 Michal Jalčovík MUDr. 55 riaditeľ nemocnice Trebišov 1
8 49 Andrea Ondreášová Bc. 25 študentka Kysucké Nové Mesto 1
8 50 Eva Nečesaná 51 ekonómka Dubnica nad Váhom 1
8 51 Ivan Miko 38 živnostník Levice 1
8 52 Petra Jurigová 23 finančná účtovníčka Senica 1
8 53 Anna Koričová 56 asistentka Bratislava 1
8 54 Rudolf Gaňa 52 súkromný podnikateľ Svederník 1
8 55 František Caňo RNDr. 61 hlavný radca Bratislava 1
8 56 Igor Šipula Ing. 43 súkromný podnikateľ Dunajská Streda 1
8 57 Juraj Kisely PhDr., CSc. 53 zástupca primátora Nové Zámky 1
8 58 Miloslav Kobulda 45 manažér Prievidza 1
8 59 Henrieta Melišová RNDr. 43 riaditeľka gymnázia Rajecké Teplice 1
8 60 Peter Vozár 47 manažér Rožňava 1
8 61 Juraj Štoffa Mgr. 43 manažér Sabinov 1
8 62 Miroslav Slaný Ing. 46 živnostník Banská Bystrica 1
8 63 Jaroslav Benda 47 starosta obce Babinec 1
8 64 Vladimír Böhmer MUDr. 41 lekár Kežmarok 1
8 65 Peter Čorej Ing., PhD. 50 manažér Rožňava 1
8 66 Katarína Ochodnická 43 sekretárka Liptovský Mikuláš 1
8 67 Peter Bezák 48 živnostník Malé Uherce 1
8 68 Jozef Krajan Ing. 49 podnikateľ Komárno 1
8 69 Ivan Leška 34 pracovník kvality Holíč 1
8 70 Norika Lauková Ing. 35 podnikateľka Bratislava 1
8 71 Martina Goffová 21 asistentka Žilina 1
8 72 Eduard Gaál Ing. 51 manažér predaja Marianka 1
8 73 Dušan Lukáč 54 obchodný zástupca Dunajská Streda 1
8 74 Katarína Katonová Mgr. 40 súkromná podnikateľka Topoľčany 1
8 75 Ján Luhový Ing. 43 súkromný podnikateľ Púchov 1
8 76 Dana Chovancová Ing. 49 podnikateľka Vrútky 1
8 77 Tibor Havrilko 43 referent Zemplínska Nová Ves 1
8 78 Július Hutka 32 invalidný dôchodca Baškovce 1
8 79 Július Dováľ 54 živnostník Poltár 1
8 80 Zlatica Ambrózová 46 podnikateľka Rimavská Sobota 1
8 81 Mário Smatana MUDr. 33 lekár Poprad 1
8 82 Mária Janitorová 37 živnostníčka Ploské 1
8 83 Jiři Androvič 49 lektor - inštruktor Divina 1
8 84 Martin Savara 36 strážnik Partizánske 1
8 85 Renáta Bajchyová 39 živnostníčka Levice 1
8 86 Andrej Rákoczi 55 tréner Gabčíkovo 1
8 87 Jana Pohančeníková Mgr. 36 advokátka Bratislava 1
8 88 Jaroslav Dolnák Bc. 40 realitný maklér Bratislava 1
8 89 Marian Jankech Ing. 47 konateľ Ružindol 1
8 90 Štefan Korega Ing. CSc. 56 krajský poľnohospodársky inšpektor Strekov 1
8 91 Peter Martinisko 23 študent Ilava 1
8 92 Katarína Uličná 41 sekretárka Liptovský Hrádok 1
8 93 Milan Kalmár 58 lesný technik Jasov 1
8 94 Jaroslav Bella 44 živnostník Vranov nad Topľou 1
8 95 Milan Alberti 35 pracovník energetiky Lovinobaňa 1
8 96 Ivan Švagerko 47 súkromný podnikateľ Lučenec 1
8 97 Jaroslav Tatarka Ing. 36 obchodno - technický riaditeľ Sedliská 1
8 98 Ladislav Kanda RNDr. 56 učiteľ Trebišov 1
8 99 Jozef Parigal 45 manažér Oravská Polhora 1
8 100 Libuša Gagová 53 pedagogický pracovník Nové Mesto nad Váhom 1
8 101 Milan Klenko Ing. 49 konateľ Kuraľany 1
8 102 Jozef Sýkora 44 technik Jaslovské Bohunice 1
8 103 Tomáš Orem Ing. 52 živnostník Bratislava 1
8 104 Marian Čuhák 52 súkromný podnikateľ Bratislava 1
8 105 Anton Vašečka 54 starosta obce Popudinské Močidľany 1
8 106 Juraj Marek Mgr. 32 riaditeľ domova sociálnych služieb Bajč 1
8 107 Ľubomír Topor 50 živnostník Považská Bystrica 1
8 108 Viliam Mlynka Ing. 58 štátny zamestnanec Martin 1
8 109 Vladimír Kočiš 47 samostatný odborný referent Trebišov 1
8 110 Ladislav Bojčík 40 starosta obce Ladomirová 1
8 111 Dušan Ragan 52 technik Sirk 1
8 112 Ružena Gembická 49 starostka obce Zacharovce 1
8 113 Michal Kopčík Ing. 48 živnostník Kyjov 1
8 114 Anežka Kuchtová 44 personalistka Lúčka 1
8 115 Andrea Kadoríková 22 živnostníčka Kotešová 1
8 116 Jarmila Andreánska JUDr. 43 súkromná podnikateľka Púchov 1
8 117 Miloš Murančík Ing. 46 konateľ Nitra 1
8 118 Štefan Zirig 38 starosta obce Bellova Ves 1
8 119 Henrieta Cagaňová 33 asistentka Bratislava 1
8 120 Štefan Velčický 41 podnikateľ Bratislava 1
8 121 Elena Somorová 65 hlavná referentka Dunajská Streda 1
8 122 Peter Repčík Ing. 57 podnikateľ Bratislava 1
8 123 Jaroslav Mäsiar Ing. 27 obchodný riaditeľ Prievidza 1
8 124 Boris Rizman 43 riaditeľ marketingu Žilina 1
8 125 Ladislav Mrázko 53 stavebný technik Košická Polianka 1
8 126 Jozef Šimurda 32 súkromný podnikateľ Slovenská Volová 1
8 127 Viera Repiská 44 učiteľka Poniky 1
8 128 Eva Halušková 36 zdravotná sestra Včelince 1
8 129 Anton Jurica 67 podnikateľ Prešov 1
8 130 Michal Sokoli 46 technik Sečovce 1
8 131 Jana Dupkalová 51 podnikateľka Rosina 1
8 132 Zdenko Šuška 23 študent VŠ Nová Baňa 1
8 133 Vladimír Zervan Ing. 50 ekonóm Bratislava 1
8 134 Priska Tóthová Ing. 64 učiteľka Galanta 1
8 135 František Hirja Ing. 53 vnútorný audítor Bratislava 1
8 136 Viera Fatašová 46 živnostníčka Prešov 1
8 137 Eva Pernecká Mgr. 55 úradníčka Kúty 1
8 138 Andrej Sinicyn JUDr. 64 hlavný štátny radca Bratislava 1
8 139 Jaroslav Závadský 49 živnostník Stará Turá 1
8 140 Jana Bojčevová Mgr. 40 štátna úradníčka Koválov 1
8 141 Oľga Putovná 38 živnostníčka Poprad 1
8 142 Július Zentko Ing. 56 konateľ Spišská Belá 1
8 143 Jana Kollárová 43 konateľka Levice 1
8 144 Ondrej Šiagi Bc. 63 dôchodca Sliač 1
8 145 Radovan Bakaľár Ing. 40 nezamestnaný Obyce 1
8 146 Helena Chovaňáková Mgr. 51 konateľka firmy Martin 1
8 147 Agáta Gaspariková 43 súkromná podnikateľka Ipeľský Sokolec 1
8 148 Gejza Schieber 53 podnikateľ Bratislava 1
8 149 Tatiana Škriečková 38 ekonómka Moravské Lieskové 1
8 150 Ján Melišík 46 starosta obce Gortva 1
9 1 Miroslav Maxon Ing. 55 poslanec NR SR Trenčín 1
9 2 Jozef Grapa Ing. 47 predseda politickej strany Krásno nad Kysucou 1
9 3 Rudolf Žiak Mgr. 51 poslanec NR SR Stará Ľubovňa 1
9 4 Marta Aibeková PhDr. 58 klinická psychologička Bratislava 1
9 5 Jozef Šimko JUDr. 55 podnikový právnik Rimavská Sobota 1
9 6 Adrián Kromka JUDr. 32 advokát Poprad 1
9 7 Pavel Halabrín 44 primátor Myjava 1
9 8 Igor Pinkava Ing. 49 poslanec NR SR Trnava 1
9 9 Peter Marček 52 podnikateľ Bratislava 1
9 10 Ján Berky 43 slobodné povolanie hudobník Bratislava 1
9 11 Karol Zahatlan 47 manažér Žilina 1
9 12 Ľubomír Antal Ing. 49 manažér Križovany nad Dudváhom 1
9 13 Milan Sedláček Ing. 43 manažér Trenčín 1
9 14 Tibor Belovič 50 podnikateľ Šaľa 1
9 15 Štefan Horváth MUDr. 50 lekár Košice 1
9 16 Eva Garajová PhDr. 59 asistentka poslanca NR SR Nové Zámky 1
9 17 Jozef Adamec 64 futbalový tréner Trnava 1
9 18 Jozef Tuchyňa 64 dôchodca Trenčín 1
9 19 Ján Struk 48 manažér Košice 1
9 20 Vladimír Komorech Ing. 47 podnikateľ Lubina 1
9 21 Zdenka Mešťánková Mgr. 70 dôchodkyňa Trnava 1
9 22 Dušan Ratica 54 starosta obce Rabča 1
9 23 Danka Ondrušová Ing. 55 podnikateľka Bratislava 1
9 24 Vladimír Koman JUDr. 55 právnik Stará Ľubovňa 1
9 25 Ján Chromek Ing. 41 štátny zamestnanec Kokava nad Rimavicou 1
9 26 Daniel Benčat 50 starosta obce Kozárovce 1
9 27 Ján Bartko Ing. 57 projektant Košice 1
9 28 Jozef Gašparík 44 obchodný zástupca Trenčín 1
9 29 Branislav Pepich 41 lesník Kolačno 1
9 30 Gerd Sabo Mgr. 33 živnostník Košice 1
9 31 Marián Nagy Ing. 55 manažér Šurany 1
9 32 Jozef Daniš 55 podnikateľ Čierny Balog 1
9 33 Nadežda Želizňaková MUDr. 51 lekárka Svidník 1
9 34 Štefan Polák doc., MUDr., CSc. 51 lekár Bratislava 1
9 35 Ľubomír Ryant Ing. 49 technik Žilina 1
9 36 Mikuláš Hašan Ing. 56 podnikateľ Banka 1
9 37 Andrea Španírová MUDr. 33 lekárka Holíč 1
9 38 Slavomír Leysek 40 riaditeľ Ružomberok 1
9 39 Michal Straka doc., MUDr., CSc. 56 lekár Bratislava 1
9 40 Marcel Jenča 49 pedagóg Fintice 1
9 41 Marián Dzuroška JUDr. 54 advokát Rimavská Sobota 1
9 42 Katarína Kleštincová 55 podnikateľka Šaľa 1
9 43 František Tobiáš JUDr. 53 právnik Košice 1
9 44 Jozef Mišák MVDr. 42 zverolekár Bánovce nad Bebravou 1
9 45 Adriana Grenčíková Ing., PhD. 38 vysokoškolská učiteľka Trenčín 1
9 46 Dagmar Mačičaková Ing. 41 stredoškolská učiteľka Michalovce 1
9 47 Anna Gyenesová 54 osobná pokladníčka Komárno 1
9 48 Ján Gereg JUDr. 56 advokát Banská Bystrica 1
9 49 Mikuláš Buraľ 46 súkromný podnikateľ Snina 1
9 50 Vladimír Jankela Ing. 47 podnikateľ Stupava 1
9 51 Ivan Frištík Ing. 37 technik Súľov - Hradná 1
9 52 Vladimír Vranovič Mgr. 59 manažér Sereď 1
9 53 Ivan Zámečník 39 živnostník Hlohovec 1
9 54 Rudolf Urbanovič 45 štátny zamestnanec Liptovský Mikuláš 1
9 55 Ľubomíra Klementisová Ing. 35 podnikateľka Bratislava 1
9 56 Vladimír Šavel Ing. 50 starosta Vikartovce 1
9 57 František Hanáček MUDr. 36 lekár Rimavská Sobota 1
9 58 Milan Valach 50 podnikateľ Nemčice 1
9 59 Mária Ivanová 41 riaditeľka Valaliky 1
9 60 Juraj Matejček 35 manažér Bánovce nad Bebravou 1
9 61 Miroslava Šutová PhDr. 50 pedagogička Bojnice 1
9 62 Dušan Belobrad Ing. 55 živnostník Košice 1
9 63 Ján Koštrna Mgr. 53 učiteľ Levice 1
9 64 Daniel Žilák Ing. 60 poľnohospodársky inžinier Poltár 1
9 65 Dušan Košč 57 vedúci zariadenia Bardejov 1
9 66 Petr Mrázek Mgr. 42 sociálny pracovník Senec 1
9 67 Miroslav Capek 43 podnikateľ Krásno nad Kysucou 1
9 68 Albína Kubíková 56 dôchodkyňa Dojč 1
9 69 Dušan Karaba Ing. 52 technik Piešťany 1
9 70 Andrej Porázik 28 profesionálny futbalista Bratislava 1
9 71 Pavol Dráč MUDr. 59 lekár Bratislava 1
9 72 Vasiľ Vilacký 55 živnostník Snina 1
9 73 Irena Pálháziová MUDr. 54 zmluvná lekárka Rimavská Sobota 1
9 74 Alexander Krásny Mgr. 45 podnikateľ Šaľa 1
9 75 Ján Farkaš Ing. 55 geodet, starosta Košice 1
9 76 Boris Kubovič 24 študent Považská Bystrica 1
9 77 Ján Ďurech 55 lesník Ilava 1
9 78 Pavel Dučák 48 živnostník, starosta Trebejov 1
9 79 Dušan Urge 43 podnikateľ Trávnica 1
9 80 Adam Cibula 41 vrcholový športovec Hnúšťa 1
9 81 Emil Blicha Ing. 53 riaditeľ strednej školy Prešov 1
9 82 Dušan Nemec Ing. arch. 59 verejný zamestnanec Bratislava 1
9 83 Daniela Dzurjaníková 41 učiteľka MŠ Námestovo 1
9 84 Jozef Švrček Ing. 58 podnikateľ Holíč 1
9 85 Miloš Mičáni Ing. 47 živnostník Sereď 1
9 86 Peter Tavel Ing. 47 technik Martin 1
9 87 Juraj Hógel 52 živnostník Bratislava 1
9 88 Pavol Kocurko 39 bezpečnostný pracovník Kamenica 1
9 89 Stanislav Celleng JUDr. 35 súkromný podnikateľ Príbelce 1
9 90 Ondrej Miťko 52 podnikateľ Šaľa 1
9 91 Romana Kapustová 25 študentka Košice 1
9 92 Gabriela Marková 39 ekonómka Prievidza 1
9 93 Martin Hladký 32 vedúci predajne Trenčín 1
9 94 Milan Kapusta 31 živnostník Lieskovany 1
9 95 Milan Španír JUDr. 59 novinár Palárikovo 1
9 96 Katarína Miklušová PhDr. 44 súkromná podnikateľka Banská Bystrica 1
9 97 Mária Bedroňová 46 manažérka Stropkov 1
9 98 Patrik Kraus 35 podnikateľ Bratislava 1
9 99 Ľudmila Motyčková 62 SZČO Spišské Bystré 1
9 100 Gabriela Klasová 36 obchodná zástupkyňa Piešťany 1
9 101 Jana Jochová 46 učiteľka Senica 1
9 102 Ľubomír Bezák 43 súkromný podnikateľ Ružomberok 1
9 103 Roman Oškera 36 konateľ spoločnosti Limbach 1
9 104 Valerián Kupec Mgr. 35 referent Stará Ľubovňa 1
9 105 Vojtech Gyórgy 60 slobodný umelec Rimavská Sobota 1
9 106 Jozef Havlík 58 starosta Kalná nad Hronom 1
9 107 Beáta Mačáková Ing. 40 finančná poradkyňa Košice 1
9 108 Erika Bieliková Bc. 44 zamestnankyňa samosprávy Častkovce 1
9 109 Tomáš Huna Ing. 27 podnikateľ Nové Mesto nad Váhom 1
9 110 Beáta Čanigová 39 manažérka Bánovce nad Bebravou 1
9 111 Anton Bujna Ing. 62 dôchodca Topoľčany 1
9 112 Jozef Berki Ing. 51 pedagóg Jesenské 1
9 113 Stanislav Baloga Ing. 51 konateľ spoločnosti Prešov 1
9 114 Peter Zajac 45 elektrotechnik Bratislava 1
9 115 Martin Paček Ing. 35 manažér Žilina 1
9 116 Ján Giacko Mgr. 58 manažér Piešťany 1
9 117 František Veselický Ing. 46 štátny zamestnanec Sereď 1
9 118 Marián Mičica 54 konateľ, technik Žilina 1
9 119 Zbynek Papánek 45 podnikateľ Bratislava 1
9 120 Milan Šnauko Ing. 53 bezpečnostný pracovník Humenné 1
9 121 Rudolf Guniš JUDr. 52 advokát Brezno 1
9 122 Ľubomír Ďurčo Ing. 56 podnikateľ Ivanka pri Dunaji 1
9 123 Ľubomír Zamiška RNDr. 49 asistent poslanca NR SR Prievidza 1
9 124 Pavol Sabo 48 predseda odborového zväzu Prievidza 1
9 125 Etela Talianová 43 podnikateľka Prievidza 1
9 126 Iveta Masárová Bc. 36 štátna zamestnankyňa Kokava nad Rimavicou 1
9 127 Ľudovít Jolšvai Ing. 54 živnostník Revúca 1
9 128 Vojtech Kokény Bc. 49 aktivista Rimavská Sobota 2
9 129 Andrej Grajcár 46 strojár Humenné 1
9 130 Vojtech Agner 26 podnikateľ Bratislava 1
9 131 Jozef Glinský 53 živnostník Stropkov 1
9 132 Angela Štefániková MUDr. 52 lekárka Trnava 1
9 133 Vincent Konečný 61 starosta Horná Krupá 1
9 134 Ľudovít Kupský 49 živnostník Stará Ľubovňa 1
9 135 Jaroslav Gomola 47 podnikateľ Čadca 1
9 136 Štefan Čobirka Mgr. 61 stredoškolský profesor Svidník 1
9 137 Katarína Bálintová Ing. 25 ekonómka Blhovce 1
9 138 Vlastimir Kýška 53 referent Nové Mesto nad Váhom 1
9 139 Silvia Seifertová 46 živnostníčka Bratislava 1
9 140 Drahomíra Salihbegović Mgr. 45 manažérka Trenčín 1
9 141 Robert Hluch 21 študent Prusy 1
9 142 Richard Blahuta 24 prevádzkar Bratislava 1
9 143 Marián Miškolci 56 vodič Vlčkovce 1
9 144 Mária Hanesová Ing. 52 podnikateľka Zvolen 1
9 145 Marta Otavková 40 referentka Lackovce 1
9 146 Václav Žubor 41 podnikateľ Bratislava 1
9 147 Štefan Tabaček 40 manažér Bytča 1
9 148 Zuzana Zamecová 47 živnostníčka Trnava 1
9 149 Václav Kappel 51 živnostník Bratislava 1
9 150 Alexander Patkoló 48 živnostník Bratislava 1
10 1 Béla Bugár Ing. 47 strojný inžinier Šamorín 1
10 2 Pál Csáky Ing. 50 chemický inžinier Levice 1
10 3 Gyula Bárdos 48 pedagóg Senec 1
10 4 Miklós Duray RNDr. 60 geológ Bratislava 1
10 5 László Szigeti 48 pedagóg Štúrovo 1
10 6 Iván Farkas Ing. 40 ekonom. inžinier Mužla 1
10 7 László Gyurovszky Ing. 46 elektroinžinier Šaľa 1
10 8 László Köteles 48 technik Moldava nad Bodvou 1
10 9 Klára Sárközy MUDr. 53 zubná lekárka Veľký Meder 1
10 10 Zsolt Simon Ing. 35 poľnohospodár Padarovce 1
10 11 László Nagy PhDr. 57 sociológ Bratislava 1
10 12 József Berényi Mgr. 39 politológ Dolné Saliby 1
10 13 László Miklós prof., RNDr., DrSc. 57 vysokoškolský profesor Bratislava 1
10 14 Gábor Gál Mgr. 31 právnik Veľká Mača 1
10 15 Ágnes Biró PaedDr. 48 pedagóg Šaľa 1
10 16 István Pásztor Ing. 49 elektroinžinier Kráľovský Chlmec 1
10 17 Anna Szögedi 56 pedagóg Tornaľa 1
10 18 Tibor Bastrnák MUDr. 41 lekár Komárno 1
10 19 György Juhász PaedDr., PhD. 36 vysokoškolský učiteľ Tvrdošovce 1
10 20 Erzsébet Pogány Ing. 46 ekonómka Šamorín 1
10 21 Elemér Jakab 38 starosta Veľké Raškovce 1
10 22 István Kovács PhDr. 52 historik Rimavská Sobota 1
10 23 János Szigeti 53 starosta Búč 1
10 24 László Pomothy Ing. 49 elektroinžinier Galanta 1
10 25 Pál Zachar Ing. 50 elektroinžinier Šahy 1
10 26 István Pomichal Ing. 41 poľnohosp. inžinier Tomášov 1
10 27 Štefan Bugár Ing. 50 elektroinžinier Ohrady 1
10 28 Károly Peczár Mgr. 35 riaditeľ úradu podpredsedu vlády Nové Zámky 1
10 29 Zoltán Marczell Ing. 37 stavebný inžinier Malé Dvorníky 1
10 30 Lajos Ladányi 47 informatik Klasov 1
10 31 László Gordon MVDr. 49 veterinárny lekár Rožňava 1
10 32 Péter Csúsz Mgr. 40 pedagóg Lučenec 1
10 33 Lajos Csóka Ing. 42 starosta Veľké Kosihy 1
10 34 László Solymos Ing. 37 podnikateľ Bratislava 1
10 35 Jozef Filipko Ing. 40 strojný inžinier - manažér Košice 1
10 36 Richárd Hamerlik Ing. 39 strojný inžinier Vinica 1
10 37 Imre Andruskó Mgr. 37 pedagóg Komárno 1
10 38 László Iván Ing. 53 poľnohosp. strojný inžinier Moldava nad Bodvou 1
10 39 Péter Molnár Mgr. 36 historik Keť 1
10 40 József Kopasz 49 starosta Veľké Trakany 1
10 41 Andrea Melová JUDr. 33 právnička Mostová 1
10 42 László Forró Ing. 52 pedagóg Nové Zámky 1
10 43 János Vasik 33 konzultant Rožňava 1
10 44 Éva Hortai JUDr. 52 advokátka Komárno 1
10 45 Imre Bartal 56 starosta Sap 1
10 46 Attila Bodor 34 elektrotechnik Dolné Zahorany 1
10 47 János Bób Ing. 49 starosta Zemné 1
10 48 Michal Lukáč-Tallóczy Ing. 48 podnikateľ Prešov 1
10 49 László Bacsó Bc. 32 politológ Topoľníky 1
10 50 József Bölcs 60 podnikateľ Trávnik 1
10 51 Zsolt Király Ing. 28 ekonóm Šahy 1
10 52 Ágnes Óváry 54 ekonómka Šamorín 1
10 53 Zsolt Baranyay Mgr. 27 právnik Žihárec 1
10 54 István Mázik 48 riaditeľ MsKS Fiľakovo 1
10 55 László Fekete Ing. 47 strojný inžinier Štúrovo 1
10 56 Frigyes Matus 46 starosta Baloň 1
10 57 János Juhász Ing. 50 prednosta obv. úradu Kráľovský Chlmec 1
10 58 Olga Szabó JUDr. 48 advokátka Patince 1
10 59 Štefan Medve 34 technik Veľké Raškovce 1
10 60 Pál Keszegh Ing. 57 chemický inžinier Dunajská Streda 1
10 61 Florián Jávorka Ing. 46 starosta Rúbaň 1
10 62 Márta Stubendek Bc. 43 starostka Rimavská Seč 1
10 63 János Sárközi 32 manažér kultúry Svätý Peter 1
10 64 Béla Zsille Bc. 49 pedagóg Sládkovičovo 1
10 65 Rudolf Galambos Mgr. 34 pedagóg Senec 1
10 66 Zoltán Fekete Ing. 39 ekonóm Nýrovce 1
10 67 Alexander Szaniszló 48 elektrotechnik Komárovce 1
10 68 Zoltán Bugár Ing. 27 ekonóm Dunajská Streda 1
10 69 Klára Tóth 36 ekonómka Veľký Cetín 1
10 70 Zoltán Halász MVDr. 30 farmaceut. zástupca Leváre 1
10 71 Pavel Élesztős doc., Ing., CSc. 58 vysokoškolský učiteľ Šamorín 1
10 72 Rozália Szalay Ing. 46 stavebná inžinierka Klížska Nemá 1
10 73 Jozef Bajza MUDr. 52 lekár Čierna 1
10 74 László Hóka Ing. 48 starosta Strekov 1
10 75 János Fekete Ing. 53 stavebný inžinier Vrakúň 1
10 76 Attila Kelecsényi 42 prednosta obvod. úradu Rožňava 1
10 77 Csaba Földes Ing. 46 starosta Číčov 1
10 78 Gábor Hulkó JUDr. 26 vysokoškolský učiteľ Dunajská Streda 1
10 79 Peter Morvay 43 podnikateľ Senec 1
10 80 Béla Hajtman Mgr. 39 pedagóg Bardoňovo 1
10 81 Zoltán Bán Ing. 53 elektroinžinier Rimavská Sobota 1
10 82 Dénes Miklós Ing. 46 záhradnícky inžinier Ňárad 1
10 83 László Daru Ing. 59 poľnohosp. inžinier Levice 1
10 84 Oliver Rácz MUDr., doc., CSc. 59 prednosta ústavu lek. fak. Košice 1
10 85 József Kürti Ing. 39 ekonóm Kolárovo 1
10 86 František Juhos JUDr. 44 starosta Trstice 1
10 87 Béla Mészáros Ing. 53 informatik Mužla 1
10 88 Alica Hegedűsová Mgr. 47 riaditeľka školy Čierna nad Tisou 1
10 89 Mária Csizmadiová JUDr. 47 právnička Selice 1
10 90 Fridrich Nagy Mgr. 61 zástupca primátora Dunajská Streda 1
10 91 Péter Balázs RNDr. 41 pedagóg Balog nad Ipľom 1
10 92 Norbert Becse Mgr. 34 riaditeľ školy Nesvady 1
10 93 Róbert Dohányos Mgr. 29 politológ Leles 1
10 94 Ferenc Zirig RNDr. 38 riaditeľ gymnázia Dunajská Streda 1
10 95 Péter Nagy Ing. 28 ekonóm Nové Zámky 1
10 96 Jenő Csoltkó Ing. 50 záhradnícky inžinier Jasov 1
10 97 Magdaléna Zsiga Ing. 38 ekonómka Horná Seč 1
10 98 Gábor Pallya MVDr. 42 zverolekár Galanta 1
10 99 Lajos Maurovich Horvat MUDr. 58 lekár Komárno 1
10 100 Vincent Erdős Ing. 46 chemický inžinier Fiľakovo 1
10 101 Ladislav Kottlík Mgr. 37 starosta Veľký Kýr 1
10 102 Peter Antal Mgr. 33 pedagóg Veľký Meder 1
10 103 Jozef Balkó Ing. 42 poľnohosp. inžinier Kolíňany 1
10 104 László Lakatos 40 podnikateľ Ruská 1
10 105 Ladislav Korčok Ing. 47 stavebný inžinier Plášťovce 1
10 106 Ladislav Garay Ing. 51 zástupca primátora Dunajská Streda 1
10 107 László Vojtek Ing., CSc. 59 strojný inžinier Senec 1
10 108 Endre Mészáros Ing. 40 informatik Tešedíkovo 1
10 109 Jozef Hunyák 57 starosta Hajnáčka 1
10 110 Ladislav Mészáros 55 podnikateľ Jelka 1
10 111 Andrea Gyöpös Ing. 23 stavebná inžinierka Bátorove Kosihy 1
10 112 Tibor Kovács Ing. 42 pedagóg Pribeník 1
10 113 Zoltán Szabó 40 elektrotechnik Padáň 1
10 114 Štefan Bencze 50 ekonóm Tvrdošovce 1
10 115 Ľubomír Raček RNDr., PhD. 44 vedecký pracovník Košice 1
10 116 Béla Szabó Ing. 49 zástupca primátora Komárno 1
10 117 Jozef Cseh JUDr. 64 advokát Dunajská Streda 1
10 118 Klára Dohányová MUDr. 45 lekárka Jur nad Hronom 1
10 119 Róbert Tomolya RNDr. 42 pedagóg Fiľakovo 1
10 120 Tibor Rózsár 60 starosta Mostová 1
10 121 Olga Mrvová 42 zdravotná pracovníčka Bratislava 1
10 122 Béla Sánta Ing. 36 geodet Komárno 1
10 123 Valéria Icsová 51 starostka Drnava 1
10 124 Péter Őry Mgr. 34 komunikačný expert Štvrtok na Ostrove 1
10 125 Bartolomej Bóna Ing. 49 podnikateľ Nové Zámky 1
10 126 Silvia Gulyásová 42 strojná technička Tornaľa 1
10 127 Tibor Dolník Mgr. 42 pedagóg Bátorove Kosihy 1
10 128 Jozef Karika Ing. 36 agronóm Čenkovce 1
10 129 Gabriel Karakán Ing. 30 stavebný inžinier Štúrovo 1
10 130 Štefan Hornyák 54 signalista Strážne 1
10 131 Štefan Szeles Ing. 54 strojný inžinier Šaľa 1
10 132 Lajos Miklós 54 optometrista Veľká Mača 1
10 133 Gyula Kiss Ing. 45 poľnohospodár Nýrovce 1
10 134 Florian Gyurász Ing. 31 úradník Vinica 1
10 135 Tünde Neszméri Mgr. 25 pedagogička Nová Dedinka 1
10 136 Tibor Both 43 starosta Kľúčovec 1
10 137 Dionýz Kuklis 31 záhradník Štúrovo 1
10 138 Ladislav Bartók Ing. 54 strojný inžinier Turňa nad Bodvou 1
10 139 Attila Petheő 29 pedagóg Komárno 1
10 140 Olivér Ibolya Mgr. 37 pedagóg Dunajská Streda 1
10 141 Ladislav Bréda Ing. 46 stavebný inžinier Štúrovo 1
10 142 Július Šimon Ing. 39 strojný inžinier Padarovce 1
10 143 Csaba Fehér 29 historik Komárno 1
10 144 Andrea Mažárová 26 ekonómka Sládkovičovo 1
10 145 Ladislav Bartoš Ing. 35 elektroinžinier Veľké Turovce 1
10 146 Ján Szöllös Ing. 50 úradník Rožňava 1
10 147 Mária Hajduová 49 pedagogička Čechynce 1
10 148 Tibor Dávid 44 servisný technik Zlaté Klasy 1
10 149 Marianna Melicherová Ing. 53 ekonómka Bratislava 1
10 150 František Auxt 54 podnikateľ Rimavská Sobota 1
11 1 Zuzana Martináková 45 poslankyňa NR SR Bratislava 1
11 2 Marek Ťapák 46 herec Bratislava 1
11 3 Ľubica Navrátilová 60 poslankyňa NR SR Bratislava 1
11 4 Jozef Miloslav Hurban Ing. 50 poslanec NR SR Poprad 1
11 5 Eva Hlaváčová JUDr. 57 advokátka Nitra 1
11 6 Peter Bódy 50 poslanec NR SR Bratislava 1
11 7 Branislav Opaterný RNDr. 43 poslanec NR SR Bratislava 2
11 8 Ondrej Škodler JUDr. 52 advokát Bratislava 1
11 9 Radomír Szabó Ing. 35 riaditeľ Žilina 1
11 10 Milan Janičina JUDr. 57 právnik Bratislava 1
11 11 Martin Jóna 33 informatik Bratislava 1
11 12 František Zika Ing. 45 živnostník Košice 1
11 13 Anton Železník Ing. 31 riadiaci pracovník Trnava 1
11 14 Miroslav Gabriš PaedDr. 47 učiteľ Trenčianske Stankovce 1
11 15 Oľga Pietruchová Ing. 43 predsedníčka OZ Bratislava 1
11 16 Milan Kepeňa Ing. 54 ekonóm Banská Bystrica 1
11 17 Branislav Hochel doc., PhDr., CSc. 54 vysokoškolský učiteľ Bratislava 1
11 18 Vladimír Sirotka Ing., CSc. 59 ekonomický poradca Bratislava 1
11 19 Rudolf Lachkovič Ing. 54 analytik Bratislava 1
11 20 Róbert Kotian PhDr. 47 novinár Bratislava 1
11 21 Ľubomír Pajtinka PhDr. 51 vedúci odboru školstva Bratislava 1
11 22 Zuzana Olexová JUDr. 30 advokátka Bratislava 1
11 23 Pavel Titl Ing. 50 projektant Košice 1
11 24 Ľudmila Farkašovská PhDr. 43 slobodné povolanie Bratislava 1
11 25 Henrieta Mlynárčiková MVDr., PhD. 41 manažérka Bratislava 1
11 26 Julián Lukáček Ing. 52 súkromný podnikateľ Bratislava 1
11 27 Jana Lajošová Mgr. 29 poradkyňa pre ekológiu Sliač 1
11 28 Dušan Chleban Ing. 58 dôchodca Beluša 1
11 29 Vladimír Ondruš Ing. 64 stavebný inžinier Bratislava 1
11 30 Peter Hurtík Ing. 36 riadiaci pracovník Piešťany 1
11 31 Ján Gallo Mgr. 29 právnik Martin 1
11 32 Ladislav Zausin MUDr. 54 lekár Michalovce 1
11 33 Peter Nováčik Ing. 47 ekológ Nové Mesto nad Váhom 1
11 34 Dušan Smatana Ing. 53 stavebný inžinier Topoľčianky 1
11 35 Ján Harňák Ing. 50 riaditeľ strednej školy Tarnov 1
11 36 Martin Bielik Mgr. 25 štátny zamestnanec Senec 1
11 37 Daniela Bzdúšeková PaedDr. 51 riaditeľka združenia Veľká Paka 1
11 38 Jozef Milko JUDr. 50 advokát Bratislava 1
11 39 Juraj Alner PhDr. 68 publicista Bratislava 1
11 40 Ladislav Hribik Mgr. 43 štátny úradník Hunkovce 1
11 41 Jozef Lauro MUDr. 58 primár Nové Zámky 1
11 42 Mária Gamcová Ing., PhD. 41 vysokoškolská pedagogička Košice 1
11 43 František Bobenič Ing. 39 informatik Žilina 1
11 44 Eva Lukianová Mgr. 32 pedagogička Skalica 1
11 45 Alfonz Šajbidor Ing. 50 technik Trnava 1
11 46 Miroslav Beriac Mgr. 27 študent Prievidza 1
11 47 Marta Halašová PhDr. 53 vysokoškolská pedagogička Banská Štiavnica 1
11 48 Helena Dadíková 52 kultúrna pracovníčka Prievidza 1
11 49 Ľubica Trubíniová Ing. 47 environmentalistka Bratislava 1
11 50 Róbert Filka 32 živnostník Rimavská Sobota 1
11 51 Vlastimil Sekeráš Ing. 49 štátny zamestnanec Považská Bystrica 1
11 52 Gabriela Škodová MUDr. 54 lekárka Dunajská Streda 1
11 53 Eva Lofajová 53 vedúca marketingu Dolný Kubín 1
11 54 Magdaléna Haburová 55 podnikateľka Trebišov 1
11 55 Zuzana Crmanová 34 štátna zamestnankyňa Bratislava 1
11 56 Eva Polerecká 37 podnikateľka Nové Zámky 1
11 57 Bohuš Kotlár 44 riaditeľ Stakčín 1
11 58 Silvia Poórová 41 sociálna pracovníčka Senec 1
11 59 Tatjana Lesajová Mgr. 44 novinárka Bratislava 1
11 60 Gabriela Šedová Mgr. 45 matematička Bratislava 1
11 61 Andrej Krabáč Ing. 36 manažér Bratislava 1
11 62 Valéria Ovšáková PaedDr. 44 stredoškolská pedagogička Poprad 1
11 63 Daniela Nagyová 47 živnostníčka Nový Tekov 1
11 64 Kamil Münnich Ing. 29 živnostník Švedlár 1
11 65 Jozef Hruška 27 manažér Žilina 1
11 66 Daniel Vasilišin Mgr. 30 obchodný zástupca Košice 1
11 67 Bedřiška Jurzycová Ing. 45 ekonómka Bratislava 1
11 68 Pavel Čunčík MUDr. 41 lekár Piešťany 1
11 69 Michal Deraj Mgr. 41 environmentalista Kútniky 1
11 70 Ľubica Machálková Ing. 50 živnostníčka Trenčianska Turná 1
11 71 Ivan Ďuriš 33 podnikateľ Dudince 1
11 72 Mária Privrelová 52 majiteľka agentúry Žiar nad Hronom 1
11 73 Irena Gulišová Mgr. 44 učiteľka Beluša 1
11 74 Juraj Varsányi 49 podnikateľ Šaľa 1
11 75 Lenka Taranová PhDr. 32 štátna zamestnankyňa Ochodnica 1
11 76 Jozef Tkáčik Ing. 58 učiteľ Spišská Nová Ves 1
11 77 Alena Černíková Mgr. 39 učiteľka Ivanka pri Nitre 1
11 78 Peter Balogh 43 manažér Šaľa 1
11 79 Milan Šútovec CSc. 65 vedecký pracovník Bratislava 1
11 80 Anton Bidovský JUDr. 45 advokát Prešov 1
11 81 Miroslav Gálik Ing., CSc. 64 manažér Bratislava 1
11 82 Ivan Jánošík Ing. 58 technický pracovník Bratislava 1
11 83 Alfonz Kobielský Ing. 45 riaditeľ Vranov nad Topľou 1
11 84 Jordana Kenčevová 62 referentka Nitra 1
11 85 Miroslav Tomko 39 súkromný podnikateľ Rožňavské Bystré 1
11 86 Danka Bekeová Ing. 45 riaditeľka nemocnice Žilina 1
11 87 Mário Mikič Ing. 26 technik Holíč 1
11 88 Janette Stanová 34 podnikateľka Nové Zámky 1
11 89 Peter Smrek RNDr. 50 vysokoškolský učiteľ Bratislava 1
11 90 Viktória Mjartanová 26 učiteľka Prievidza 1
11 91 Peter Sárinec Ing. 49 podnikateľ Banská Bystrica 1
11 92 Mária Ďuricová Ing. 49 živnostníčka Kriváň 1
11 93 Pavol Chrenko Ing. 54 stredoškolský učiteľ Považská Bystrica 1
11 94 Pavol Parízek 43 živnostník Trnava 1
11 95 Eleonóra Stieglerová MUDr. 56 súkromná lekárka Martin 1
11 96 Michal Farkaš Ing. 59 biochemik Trebišov 1
11 97 Emil Solčanský PhDr. 44 poradca Levice 1
11 98 Peter Pilinský Mgr. 34 ekológ Bratislava 1
11 99 Bohuslav Kraus Ing. arch. 51 architekt Bratislava 1
11 100 Martin Hurný PhDr. 26 štátny úradník Stropkov 1
11 101 Mariana Krupcová MUDr. 57 lekárka Bratislava 1
11 102 Vladimír Lunáček Ing. 62 dopravný inžinier Bratislava 1
11 103 Luděk Koňařík Ing. 47 živnostník Prešov 1
11 104 Pavol Halenár Ing. 50 štátny zamestnanec Nitra 1
11 105 Emil Moňok 51 nezamestnaný Vyšná Kamenica 1
11 106 Erik Gandi Mgr. 31 štátny zamestnanec Tvrdošín 1
11 107 Marek Rovňák 22 študent Piešťany 1
11 108 Eva Kováčová Ing. 36 manažérka Piešťany 1
11 109 Martin Brezina MUDr., CSc. 53 detský lekár Bratislava 1
11 110 Henrieta Kaniariková Mgr. 30 právnička Bánovce nad Bebravou 1
11 111 František Majerský Ing. 65 podnikateľ Banská Štiavnica 1
11 112 Pavel Jánošík Mgr. 51 učiteľ Poltár 1
11 113 Mária Brezániová Mgr. 39 kontrolórka daní Dubnica nad Váhom 1
11 114 Marian Chorvát Ing. 57 štátny zamestnanec Hlohovec 1
11 115 Peter Vlkolinský MUDr. 37 lekár Dolný Kubín 1
11 116 Gabriela Vozárová Ing. 44 kvestorka Košice 1
11 117 Štefan Klobučník Ing. 45 podnikateľ Nové Zámky 1
11 118 Andrej Chmel JUDr. 29 advokátsky koncipient Poprad 1
11 119 Peter Lajda 72 podnikateľ Bratislava 1
11 120 Mária Filková Mgr. 63 manažérka Bratislava 1
11 121 Martin Kostelničák 22 študent Bratislava 1
11 122 Eduard Bezaňuk Ing. 53 manažér Banská Bystrica 1
11 123 Dušan Duda Mgr. 54 konateľ spoločnosti Stará Ľubovňa 1
11 124 Peter Molnár Ing. 26 stredoškolský učiteľ Nové Zámky 1
11 125 Florián Rácz 40 sociálny pracovník Nižný Žipov 1
11 126 Viktor Komandera Ing. 31 riaditeľ Žilina 1
11 127 Ľudovít Lipovský 59 učiteľ Sereď 1
11 128 Ján Krajčovič Ing. 50 prevádzkový manažér Púchov 1
11 129 Juraj Mesík MUDr. 43 environmentalista Banská Bystrica 1
11 130 Zuzana Borošová Ing. 30 lesná inžinierka Ratkovské Bystré 1
11 131 Peter Múkera JUDr. 49 advokát Banská Bystrica 1
11 132 Štefan Francistý 50 živnostník Považská Bystrica 1
11 133 Jozef Ozábal Ing. 55 štátny zamestnanec Trnava 1
11 134 Jana Boráková Mgr. 35 štátna zamestnankyňa Kysucké Nové Mesto 1
11 135 Štefan Labuda Ing. 49 starosta obce Hrabušice 1
11 136 Jozef Terem Mgr. 33 publicista Bratislava 1
11 137 Helena Petrániová 49 ekonómka Levice 1
11 138 Mária Ringerová Mgr. 48 nezamestnaná Prešov 1
11 139 František Mikulášik Ing. 45 živnostník Kežmarok 1
11 140 Juraj Pravda 53 manažér Bratislava 1
11 141 Branislav Gál Ing. 26 ekonóm Bratislava 1
11 142 Miloš Mikula Ing. 35 štátny zamestnanec Bardejov 1
11 143 Jarmila Némethová Ing. 50 podnikateľka Malý Cetín 1
11 144 Jozef Hlaváč MUDr. 54 chirurg Levoča 1
11 145 Martin Strýko 22 nezamestnaný Košice 1
11 146 Štefan Debnár Mgr. 47 novinár Žilina 1
11 147 Michal Pišný 22 živnostník Piešťany 1
11 148 Milan Petrík Ing. 49 štátny zamestnanec Trenčín 1
11 149 Ján Budaj 54 publicista Bratislava 1
11 150 Mária Lévyová Mgr. 46 zdravotná sestra Košice 1
12 1 Peter Tatár MUDr. 52 lekár Bratislava 1
12 2 Peter Osuský MUDr., CSc. 52 lekár, prorektor UK Bratislava 1
12 3 František Šebej PhDr., CSc. 59 psychológ Bratislava 1
12 4 Peter Zajac prof., PhDr., DrSc. 60 literárny vedec Bratislava 1
12 5 Ondrej Dostál Mgr. 35 sociológ Bratislava 1
12 6 Katarína Adamicová doc., MUDr., PhD. 53 vysokoškolská pedagogička Martin 1
12 7 Pavel Vaško 59 dôchodca Košice 1
12 8 Mária Drímalová 24 študentka Martin 1
12 9 Rudolf Zajac MUDr. 55 minister zdravotníctva Bratislava 1
12 10 Tibor Takáč Ing. 52 geodet Rožňava 1
12 11 Eva Pribišová Mgr. 53 psychopédka - poradenská pracovníčka Šaľa 1
12 12 Ernest Valko JUDr., PhD. 52 advokát Limbach 1
12 13 Ivan Rogovský Ing. 54 autorizovaný stavebný inžinier Červeník 1
12 14 Svetozár Gavora Ing. 45 prekladateľ Nová Baňa 1
12 15 Ľuboš Mikuška Mgr. 25 právnik Bardejov 1
12 16 Dušan Sloboda RNDr. 28 regionálny geograf Prešov 1
12 17 Radovan Kazda Ing. 34 krajinný inžinier Stará Turá 1
12 18 Pavel Vlček Ing. 55 podnikateľ Bratislava 1
12 19 František Guldan Ing. 52 výtvarník Nitra 1
12 20 Silvester Bizoň 23 študent Kamanová 1
12 21 Csaba Tolnai 34 manažér vzdelávacích klubov Levice 1
12 22 Pavol Bottka 68 roľník Kravany nad Dunajom 1
12 23 Miroslav Timár Ing. arch. 36 architekt Rožňava 1
12 24 Zuzana Dzivjáková Ing. 49 ekonómka Humenné 1
12 25 Miloš Ševec Ing., PhD. 55 štátny zamestnanec Kysucké Nové Mesto 1
12 26 Alfréd Haško Mgr. 53 riaditeľ CVČ Kremnica 1
12 27 Michal Žiaran Mgr. 24 právnik Trenčín 1
12 28 Igor Pösinger 35 stavebný technik Sereď 1
12 29 Peter Buzáš 44 živnostník Bratislava 1
12 30 Juraj Petrovič 35 podnikateľ Bratislava 1
12 31 Štefan Tomáš 36 bezpečnostný technik Michalovce 1
12 32 Peter Jeseňák MUDr. 41 lekár Levoča 1
12 33 Jozef Kováč Mgr. 56 učiteľ Bytča 1
12 34 Jana Ťažká Mgr. 33 štátna zamestnankyňa Mučín 1
12 35 Michal Zajac 24 študent Trenčín 1
12 36 Andrej Takács MVDr. 50 veterinárny technik a ekológ Veľký Meder 1
12 37 Ivan Braník Mgr. 57 futbalový tréner Šaľa 1
12 38 Dušan Franců Ing. 39 riadiaci pracovník Bratislava 1
12 39 Norbert Harhovský MUDr. 37 lekár Rožňava 1
12 40 Peter Roth PhDr., PhD. 47 archeológ Hranovnica 1
12 41 Anton Ferenčík 56 podnikateľ Liptovské Sliače 1
12 42 Ivana Škodová Mgr. 53 pedagogička Banská Bystrica 1
12 43 Marián Beták Ing. arch. 43 architekt Trenčianska Turná 1
12 44 Jozef Belavý Ing., Ing. 61 samostatne hospodáriaci roľník Pavlice 1
12 45 Peter Kalmár Ing. 54 manažér IT Nitra 1
12 46 Ján Hacaj 45 podnikateľ - vinár Pezinok 1
12 47 Ladislav Ondrášek 57 živnostník Košice 1
12 48 Anton Drahomírecký MVDr. 58 veterinárny lekár Levoča 1
12 49 Pavol Hollý MUDr. 59 lekár Liptovská Teplá 1
12 50 Eduard Blatnický Ing. 68 dôchodca Banská Bystrica 1
12 51 Ladislav Somogyi 43 podnikateľ Bánovce nad Bebravou 1
12 52 Pavel Bakonyi Ing. arch. 54 autorizovaný architekt Želiezovce 1
12 53 Darina Svobodová Mgr. 50 turistická sprievodkyňa Kostoľany pod Tribečom 1
12 54 Juraj Melicher Ing. 39 inžinier kybernetiky Bratislava 1
12 55 Dušan Pavlík Ing. 43 manažér Rožňava 1
12 56 Štefan Kamenický JUDr. 54 advokát Levoča 1
12 57 Vladislav Janiš 52 živnostník Kysucké Nové Mesto 1
12 58 Imrich Michalovský 59 špeciálny pedagóg Nová Baňa 1
12 59 Vladimír Mihálka 29 skladník Prievidza 1
12 60 Dušan Vagala 41 vedúci výroby Trnava 1
12 61 Mária Prelovská 46 účtovníčka Nitra 1
12 62 Marián Šrámek Ing. 25 programátor Bratislava 1
12 63 Tomáš Bodnár 50 živnostník Košice 1
12 64 Jozef Dragašek MUDr. 28 lekár Ľubica 1
12 65 Barnabáš Rusnák 52 invalidný dôchodca Mučín 1
12 66 Milan Soumar 60 stavebný technik Trenčín 1
12 67 Zuzana Klačanská Mgr. 24 pedagogička a výskumníčka Pusté Úľany 1
12 68 Jozef Urban Ing. 37 geodet - živnostník Demandice 1
12 69 Rudolf Nagy Mgr. 53 učiteľ Rovinka 1
12 70 Pavol Kuspan JUDr. 26 právnik Jaklovce 1
12 71 Pavol Dubieľ 49 živnostník Poprad 1
12 72 Orfeos Dimitriadis 41 technik Žilina 1
12 73 Ivan Kuhn Bc. 39 konzultant Rožňava 1
12 74 Jozef Kutlík 50 obchodný manažér Trenčín 1
12 75 Tibor Biró 37 vinohradník Kútniky 1
12 76 Alexandra Pribišová Mgr. 27 žurnalistka Šaľa 1
12 77 František Féder 51 manažér Pezinok 1
12 78 Radoslav Grega JUDr. 33 advokát Košice 1
12 79 Stanislav Kendera 51 grafik - živnostník Prešov 1
12 80 Bohumil Belák 50 technik Kysucké Nové Mesto 1
12 81 Štefan Hybský MUDr. 54 lekár Zvolen 1
12 82 Štefánia Skúpa 67 administratívna pracovníčka Trenčín 1
12 83 Ildikó Zsemlye 46 servírka Dolný Štál 1
12 84 František Šiška Bc. 27 živnostník Nové Zámky 1
12 85 Tomáš Ferenčák 23 študent Bratislava 1
12 86 Iveta Friedmannová PhDr. 44 klinická psychologička Košice 1
12 87 Jozef Kišš 53 koordinátor aktivačných činností Levoča 1
12 88 Radovan Ferenčík 26 živnostník Liptovské Sliače 1
12 89 Milena Osuská MUDr. 47 lekárka Bratislava 1
12 90 Karel Procházka PaedDr., PhD. 29 učiteľ Považská Bystrica 1
12 91 Ladislav Rozsár 26 cukrár Okoč 1
12 92 Rastislav Šenkirik Mgr. 48 sociálny poradca Bratislava 1
12 93 Terézia Čeligová 68 dôchodkyňa Veľký Biel 1
12 94 Július Mikulík Ing. 39 geodet Rožňava 1
12 95 Rudolf Rabatin PaedDr. 51 učiteľ Poprad 1
12 96 Marek Slezák 22 študent Raková 1
12 97 Ján Arbet 51 elektrikár Liptovská Teplá 1
12 98 Alžbeta Schicková 77 dôchodkyňa Bánovce nad Bebravou 1
12 99 Libor Duchoslav PaedDr. 45 vysokoškolský pedagóg Trnava 1
12 100 Tomáš Jahelka Mgr. 25 študent Bratislava 1
12 101 Tibor Piatko 42 strojný technik Štítnik 1
12 102 Stanislav Dunčko Ing. 51 podnikateľ Spišský Štvrtok 1
12 103 Daniela Hollá 52 fyzioterapeutka Liptovská Teplá 1
12 104 Ivica Vidrová doc., akad. soch. 63 vysokoškolská pedagogička Bratislava 1
12 105 Ladislav Guniš MUDr. 51 lekár Považská Bystrica 1
12 106 Martin Kríž Mgr. 32 pedagóg Veľké Leváre 1
12 107 Tibor Krompaský Mgr. 32 filozof Smolník 1
12 108 Roman Hegedűs Mgr. 27 učiteľ Bratislava 1
12 109 Zoltán Szöllös Ing. 41 ekonóm Rožňava 1
12 110 Jozef Čorba Ing. 56 štátny zamestnanec Prešov 1
12 111 Marek Drímal Ing., PhD. 33 environmentalista Dolný Kubín 1
12 112 Martin Mlýnek 25 študent Bratislava 1
12 113 Pavol Kardian 40 robotník Bánovce nad Bebravou 1
12 114 Elena Buzášová Ing. 43 ekonómka Bratislava 1
12 115 Peter Cibulčík 53 podnikateľ Bratislava 1
12 116 Eva Guldanová Mgr. 39 novinárka Bratislava 1
12 117 Viliam Štrelinger 44 publicista Košice 1
12 118 Martin Biely 23 študent Bratislava 1
12 119 Emília Pažítková 45 zdravotná sestra Liptovská Teplá 1
12 120 Lenka Petrovičová Mgr. 32 hudobná vedkyňa Bratislava 1
12 121 Ľubica Zajacová 50 učiteľka ZUŠ Trenčín 1
12 122 Miroslav Mihálik Ing. 57 manažér Bratislava 1
12 123 Lenka Buchelová MUDr. 35 lekárka Bratislava 1
12 124 Ján Križan PaedDr. 50 učiteľ Bratislava 1
12 125 Júlia Krpelanová Mgr. 59 učiteľka Prievidza 1
12 126 Monika Matúšová 43 účtovníčka Veľký Biel 1
12 127 Margita Arbetová 53 poštová doručovateľka Liptovská Teplá 1
12 128 Marta Špániková MUDr. 50 všeobecná lekárka pre deti a dorast Bratislava 1
12 129 Ivan Šujan 51 podnikateľ Bánovce nad Bebravou 1
12 130 Peter Zajac 40 živnostník Bojnice 1
12 131 Adam Herceg Mgr. 24 učiteľ Častá 1
12 132 Tomáš Kaiser Mgr. art. 32 hudobník - husliar Bratislava 1
12 133 Ján Babkovič 29 predajca Ješkova Ves 1
12 134 Ivan Dubek Ing. 58 technik Pezinok 1
12 135 Ján Zuberec Mgr. 52 živnostník Martin 1
12 136 Pavel Ondrejovič Mgr. 29 doktorand Bratislava 1
12 137 Roman Ferstl 41 fotograf Bratislava 1
12 138 Ivan Paňák Ing. M. Sc., MBA 53 investičný poradca Žilina 1
12 139 Matúš Bischof 27 študent Štítnik 1
12 140 Peter Mariánek 55 projektový manažér Bratislava 1
12 141 Gabriela Fejérová Ing. 48 tlmočníčka Bratislava 1
12 142 Milan Fico 27 sociológ Bratislava 1
12 143 Marián Lesanský Ing. 39 podnikateľ Bratislava 1
12 144 Miroslav Drtil doc., Ing., PhD. 46 vysokoškolský učiteľ Bratislava 1
12 145 Jana Miháliková 24 študentka Bratislava 1
12 146 Helena Wagnerová 67 dôchodkyňa Bratislava 1
12 147 Rastislav Spevák 31 manažér mimoriadnych činností Bratislava 1
12 148 Zuzana Maceková Bc. 28 živnostníčka Červeník 1
12 149 Martin Alušic 48 manažér Ružomberok 1
12 150 Helena Nagyová 56 recepčná Nitra 1
13 1 František Alexander Zvrškovec Ing. 57 podnikateľ Bratislava - Devín 1
13 2 Zuzana Lenická Ing. 38 manažérka Bratislava 1
13 3 Štefan Rehák RNDr., CSc. 51 vedecký pracovník Bratislava 1
13 4 Mária Kubovičová PaedDr. 47 školská inšpektorka Bratislava 1
13 5 Jozef Tarič Ing. 52 vodohospodársky technik Bratislava 1
13 6 Daniela Krišťáková 47 administratívna pracovníčka Bratislava 1
13 7 Jozef Ševec JUDr. 55 riadiaci pracovník Bratislava 1
13 8 Viera Ambrozaiová Mgr. 28 právnička Trenčín 1
13 9 Ladislav Rosocha MUDr. 40 lekár Košice - Pereš 1
13 10 Andrea Matuškovičová Ing. 37 administratívna pracovníčka Nitra 1
13 11 Juraj Dárius Kubínyi JUDr., Ing. 57 právnik, ekonóm, technik Bratislava 1
13 12 Alena Gúčiková Bc. 42 ekonóm Nové Mesto nad Váhom 1
13 13 Milan Trojčák Ing. 53 stavebný inžinier Žilina 1
13 14 Štefan Guspan Ing. 53 podnikateľ Bratislava 1
13 15 Jaroslav Pokorný PhD. 52 štátny zamestnanec Bratislava 1
13 16 Zuzana Paurová 38 riadiaca pracovníčka Rosina 1
13 17 Juraj Remšík Mgr. 27 právnik Banská Bystrica 1
13 18 Miroslav Kollár Ing. 57 riadiaci pracovník Bardejov 1
13 19 Marián Melichárek JUDr. 47 právnik Košice - Šaca 1
13 20 Jaroslav Antal prof., Ing., DrSc. 61 vysokoškolský profesor Nitra 1
13 21 Jaroslava Maceková Ing. 46 manažérka Kokava nad Rimavicou 1
13 22 Milan Matejčík Ing. 54 ekonóm Vrútky 1
13 23 Anna Benková JUDr. 44 právnička Nové Zámky 1
13 24 Igor Mrva akad., arch., Ing. 54 architekt Trenčín 1
13 25 Marián Goga doc., Ing., CSc. 55 vysokoškolský pedagóg Bratislava 1
13 26 Juliana Gémesiová Ing. 49 výkonná riaditeľka Nové Zámky 1
13 27 Dušan Konečný Ing. 51 podnikateľ Bratislava 1
13 28 Martin Nemček Ing. 25 IT manažér Bratislava 1
13 29 Pavol Krakovský Ing. 41 podnikateľ Košice 1
13 30 Alexandra Suchoňová Mgr. 31 manažérka Bratislava 1
13 31 Ivan Nemček Ing. 54 podnikateľ Bratislava 1
13 32 Juraj Matejka 51 podnikateľ Nové Zámky 1
13 33 Dušan Kozovský Ing., PhD. 32 vedecký pracovník Bratislava 1
13 34 Richard Blažo Bc. 31 geodet Trenčín 1
13 35 Vladimír Hančík PaedDr. 62 riadiaci pracovník Bratislava 1
13 36 Tomáš Egri Ing. 39 výkonný riaditeľ Šaľa 1
13 37 Jaroslav Zigo Ing. 46 výkonný riaditeľ Martin 1
13 38 Dušan Leng Ing. 35 podnikateľ Košice 1
13 39 Miroslav Mosný Ing. 52 podnikateľ Bratislava 1
13 40 Ivan Riečan MVDr., Mgr. 31 veterinár - právnik Banská Bystrica 1
13 41 Boris Fedor Ing. 43 výkonný riaditeľ Dolný Kubín 1
13 42 Bohuslav Synak Ing. 55 výkonný riaditeľ Bratislava 1
13 43 Milan Albert Ing. 61 výkonný riaditeľ Martin 1
13 44 Petra Šipkovská 21 študentka Trnava 1
13 45 Ján Rosocha MVDr., CSc. 45 výskumný pracovník Košice 1
13 46 Viera Černá 71 dôchodkyňa Skalica 1
13 47 Štefan Gažo Ing. 53 výkonný riaditeľ Bratislava 1
13 48 Jaroslav Pástor Mgr. 46 podnikateľ Košice 1
13 49 Robert Galbavý Ing., CSc. 61 podnikateľ Bratislava 1
13 50 Marián Matyáš Ing. 54 živnostník Košice 1
13 51 Ľubomír Blažíček 54 živnostník Bratislava 1
13 52 Ladislav Pankovics Ing. 46 podnikateľ Leles 1
13 53 Ján Zvrškovec Ing. 25 riadiaci pracovník Martin 1
14 1 Vladimír Mečiar JUDr. 63 poslanec NR SR Bratislava 1
14 2 Beata Sániová doc., MUDr., PhD. 58 prednostka kliniky Martin 1
14 3 Milan Rehák Ing. 58 poslanec NR SR Kostolná - Záriečie 1
14 4 Viliam Veteška JUDr. 52 podpredseda NR SR Púchov 1
14 5 Jozef Tarčák PaedDr. 47 pedagóg Námestovo 1
14 6 Jozef Halecký MUDr. 55 lekársky riaditeľ a. s. Bardejov 1
14 7 Ján Kovarčík Ing. 54 poslanec NR SR Nitra 1
14 8 Milan Urbáni MUDr., CSc., MPH 61 poslanec NR SR Banská Bystrica 1
14 9 Pavol Džurina Ing. 46 živnostník Sobrance 1
14 10 Tibor Mikuš Ing. 53 poslanec NR SR Trnava 1
14 11 Zdenka Kramplová Ing. 48 ústredná tajomníčka ĽS-HZDS Bratislava 1
14 12 Miroslav Jureňa Ing. 52 súkromný podnikateľ Gbely 1
14 13 Ľudmila Mušková Mgr. 57 poslankyňa NR SR Kysucké Nové Mesto 1
14 14 Marián Haľko 61 konateľ s. r. o. Prešov 1
14 15 Tibor Cabaj Bc. 52 poslanec NR SR Kuzmice 1
14 16 Július Höffer MUDr. 51 riaditeľ NsP Lučenec 1
14 17 Ján Bodnár Ing. 45 primátor mesta Prievidza 1
14 18 Dagmar Gasperová 51 riaditeľka DD a DSS Ľubochňa 1
14 19 Jaroslav Jaduš Ing. 38 poslanec NR SR Prešov 1
14 20 Imrich Králik Ing. 49 starosta obce Hronské Kľačany 1
14 21 Dana Podracká PhDr. 52 poslankyňa NR SR Bratislava 1
14 22 Alojz Engliš Ing. 59 súkromný podnikateľ Nováčany 1
14 23 Diana Štrofová Ing. 32 poslankyňa NR SR Bratislava 1
14 24 Anton Blajsko PaedDr. 50 poslanec NR SR Bardejov 1
14 25 Ľuboš Lackovič Ing. 48 primátor mesta Považská Bystrica 1
14 26 Vladimír Pavelka Ing. 46 poslanec NR SR Dolný Kubín 1
14 27 Jana Štefanková JUDr. 52 poslankyňa NR SR Zbehy 1
14 28 Peter Hudák MUDr., PhD. 62 prednosta oddelenia Nové Zámky 1
14 29 Jozef Božik PaedDr. 30 podpredseda TSK Partizánske 1
14 30 Katarína Tóthová prof., JUDr., DrSc. 66 poslankyňa NR SR Bratislava 1
14 31 Pavol Kačic Ing. 48 riaditeľ a predseda predstavenstva a. s. Stropkov 1
14 32 Anna Haššanová 52 súkromná podnikateľka Krajné 1
14 33 Božena Mikulčíková 59 technická pracovníčka Žiar nad Hronom 1
14 34 Milan Matejovič Ing. 60 manažér Michalovce 1
14 35 Ján Dlhopolček PhDr. 54 poslanec NR SR, primátor mesta Hlohovec 1
14 36 Juraj Karovič PharmDr. 55 viceprezident pre marketing Bratislava 1
14 37 Milan Staňo Ing. 43 vedúci odboru TSK Dubnica nad Váhom 1
14 38 Katarína Kalánková 32 personálna manažérka Žilina 1
14 39 Peter Bulík Mgr. 48 riaditeľ SOU Bánovce nad Bebravou 1
14 40 Jolana Krkošková 57 projektová manažérka Čadca 1
14 41 Ján Tóth 57 súkromný podnikateľ Bratislava 1
14 42 Zdenko Čambal 44 finančný riaditeľ Holíč 1
14 43 Anna Jenčová MVDr. 40 živnostníčka Košice 1
14 44 Jozef Pavúk Ing. 36 predseda predstavenstva a. s. Zvolen 1
14 45 Jozef Kováč 55 starosta obce Nevidzany 1
14 46 Janka Gantnerová Ing. 46 riaditeľka hotela Kežmarok 1
14 47 Jaroslav Fidrik 51 súkromný podnikateľ Turčianske Teplice 1
14 48 Pavol Krištof Ing. 37 manažér - ekonóm Trenčín 1
14 49 Dušan Matejka 56 starosta obce Svätý Kríž 1
14 50 Alexander Koreň PhDr. 51 zástupca primátora Nové Mesto nad Váhom 1
14 51 Brigita Miklasová JUDr. 50 advokátka Pezinok 1
14 52 Michal Hanko PhDr. 60 riaditeľ pobočky SZP Vrútky 1
14 53 Štefan Ladičkovský Ing. 42 starosta obce Topoľovka 1
14 54 Juraj Soboňa Ing. 45 starosta obce Solčany 1
14 55 Naďa Kvaková RNDr. 48 odborná asistentka Banská Štiavnica 1
14 56 Vojtech Čičmanec Ing. 42 starosta obce Kocurany 1
14 57 Rudolf Piták MUDr. 59 lekár Trstená 1
14 58 Ľudmila Sedláčková JUDr. 47 vedúca právneho oddelenia TSK Trenčín 1
14 59 Ján Tulis Ing. 49 súkromný podnikateľ Bytča 1
14 60 Ján Šimko MUDr. 56 súkromný lekár Vranov nad Topľou 1
14 61 Peter Kling Mgr. 52 učiteľ ZŠ Hurbanovo 1
14 62 Ján Szelle Bc. 45 manažér Krupina 1
14 63 Pavol Hudáček 37 súkromný podnikateľ Harichovce 1
14 64 Anna Hoštáková Ing. 48 vedúca sekretariátu riaditeľa Považská Bystrica 1
14 65 Miroslava Kokavcová Ing. 34 odborná referentka Veľký Krtíš 1
14 66 Zuzana Máčeková Ing. 42 starostka obce Uhrovec 1
14 67 Peter Slušný 46 obchodný zástupca Ružomberok 1
14 68 Peter Pitoňák 36 starosta obce Granč - Petrovce 1
14 69 Ľubomír Sklenár Ing. 51 obchodný zástupca Žihárec 1
14 70 Viera Obšitníková Bc. 25 asistentka predsedu predstavenstva Bratislava 1
14 71 Anna Ganzová 53 majsterka odborného výcviku Helcmanovce 1
14 72 Martin Adamča 52 starosta obce Ratnovce 1
14 73 Michal Drobný prof., MUDr., DrSc. 71 neurológ Martin 1
14 74 Jaroslav Ferianec Bc. 43 starosta obce Rudník 1
14 75 Ján Čmelo 31 súkromný podnikateľ Rajec 1
14 76 Daniela Dzubajová Ing. 44 vedúca krajskej kancelárie Prešov 1
14 77 Marián Masnica Ing. 39 starosta obce Makov 1
14 78 Marta Bieliková 47 vedúca kancelárie Opatovce nad Nitrou 1
14 79 Štefan Pucko Ing. 45 starosta obce Štiavnik 1
14 80 Ján Mlynár Ing. 45 starosta obce Švábovce 1
14 81 Ján Medovarský MUDr. 53 lekár Levice 1
14 82 Miroslav Martiš Ing. 44 riaditeľ SOUPP Rimavská Sobota 1
14 83 Juraj Konevič Ing. 44 hlavný stavbyvedúci Trebišov 1
14 84 Vladimír Ondrejech 31 obchodno - prevádzkový riaditeľ Bratislava 1
14 85 Milan Domaracký Ing. 53 konateľ s. r. o. Hlohovec 1
14 86 Viera Lucáková Ing. 44 riaditeľka CK Košice 1
14 87 Jaroslav Brada Ing. 56 predseda predstavenstva a. s. Hriňová 1
14 88 Marián Bátora RNDr. 62 riaditeľ školy Zlaté Moravce 1
14 89 Gabriela Máčaiová PaedDr. 57 vedúca pedagogička Bernolákovo 1
14 90 Ján Gramata Ing. 47 riaditeľ divízie vzdelávania Pruské 1
14 91 Ľuboš Savara Ing. 43 starosta obce Lednické Rovne 1
14 92 Anna Chalupková Ing. 54 strojná inžinierka Dubnica nad Váhom 1
14 93 Ivan Poláčik Ing. 48 súkromný podnikateľ Štefanov nad Oravou 1
14 94 Ladislav Slebodník Ing. 48 konateľ s. r. o. Bratislava 1
14 95 Juraj Povinský MUDr. 38 súkromný lekár Štúrovo 1
14 96 Dušan Ďurčenka Ing. 44 obchodný riaditeľ s. r. o. Polomka 1
14 97 Oskár Ivanko JUDr. 54 právnik Košice 1
14 98 Eva Zatková Ing. 39 konateľka s. r. o. Trnava 1
14 99 Marián Ševčík JUDr., CSc. 55 advokát Bratislava 1
14 100 Martin Sigotský 49 starosta obce Diviaky nad Nitricou 1
14 101 Pavol Brtko 24 referent špedičných služieb Likavka 1
14 102 Dušan Kurilla Mgr. 47 vedúci oddelenia Snina 1
14 103 Iveta Mondeková Bc. 42 vývojová pracovníčka Opatovce 1
14 104 Ján Laššák Ing. 46 súkromný podnikateľ Klin 1
14 105 Mária Gajdošová JUDr. 43 advokátka Medzilaborce 1
14 106 Daniela Černá Ing. 51 odborná radkyňa Nitra 1
14 107 Ivan Mrázik MUDr. 38 lekár Revúca 1
14 108 Mária Horvátová JUDr. 54 právnička Košice 1
14 109 Marián Ručkay Ing. 57 konateľ s. r. o. Piešťany 1
14 110 Marián Kostolányi RNDr. 48 manažér Bratislava 1
14 111 Eva Hejduková 50 starostka obce Tuchyňa 1
14 112 Milan Vojčiniak 58 strojný technik Skalité 1
14 113 Jozef Pilát Ing. 49 samostatný radca Žabokreky nad Nitrou 1
14 114 Viera Zboranová Ing. 34 odborná pracovníčka Papradno 1
14 115 Jozef Vierik 46 súkromný podnikateľ Horná Štubňa 1
14 116 Mária Pavličková JUDr. 48 metodička Bardejov 1
14 117 Koloman Krištof Ing. 57 hlavný radca Topoľčany 1
14 118 Dušan Gréger PhDr. 51 primátor mesta Žarnovica 1
14 119 Tibor Jedinák Ing. 39 súkromný podnikateľ Dobšiná 1
14 120 Pavol Scholtz Ing. 45 súkromný podnikateľ Rimavská Sobota 1
14 121 Vladimír Šucha 46 konateľ s. r. o. Bratislava 1
14 122 Peter Regina 38 starosta obce Dolné Kočkovce 1
14 123 Jana Romanová 42 obchodná zástupkyňa Lodno 1
14 124 František Pochanič PhDr. 50 samostatný radca Svidník 1
14 125 Blanka Zaťková 29 chemická laborantka Vlčany 1
14 126 Mária Seková Ing., PhD. 55 vedúca katedry Banská Bystrica 1
14 127 Andrej Jambor Ing. 27 nákupca Považany 1
14 128 Emília Kukučíková 56 dôchodkyňa Snežnica 1
14 129 Ján Kuba Mgr. 50 učiteľ Vranov nad Topľou 1
14 130 Eva Kuklová Mgr. 54 vedúca odboru NSK Nitra 1
14 131 Jozef Pinka Ing. 46 súkromný podnikateľ Zvolen 1
14 132 Miriam Horváthová 35 manažérka Jablonica 1
14 133 Ján Šimko Ing. 54 živnostník Bratislava 1
14 134 Nadežda Ištoková Ing. 45 samostatná odborná inšpektorka Soblahov 1
14 135 Ľubomír Jaňák Mgr. 40 vedúci odboru školstva Námestovo 1
14 136 Božena Švábová PaedDr. 46 stredoškolská profesorka Studenec 1
14 137 Anna Pastierovičová Mgr. 52 riaditeľka ZŠ Nová Dedina 1
14 138 Daniel Gelien 30 starosta obce Slaská 1
14 139 Ladislav Berta 36 referent DsP Drahňov 1
14 140 Jozef Valúch Ing. 50 vedúci expozitúry TSK Holíč 1
14 141 Ján Mlynek Ing. 49 odborný radca Bratislava 1
14 142 Michal Fábry 52 mechanik Kamenec pod Vtáčnikom 1
14 143 Ladislav Čečotka 46 podnikateľ Olešná 1
14 144 Augustín Bojňanský Ing. 51 ekonóm Veľká Lomnica 1
14 145 Helena Skácelová Bc. 47 nezamestnaná Zlaté Moravce 1
14 146 Milan Spodniak 33 starosta obce Ratka 1
14 147 Ladislav Koňak 46 starosta obce Teplička 1
14 148 Miloslav Vadina Ing. 41 generálny riaditeľ s. r. o. Moravský Svätý Ján 1
14 149 Roland Lamper Mgr. 27 manažér Slovenská Ľupča 1
14 150 Ľuboš Stolárik 29 informatik Košice 1
15 1 Jozef Vaškeba Ing. 78 poľnohosp. ekonóm Bratislava 1
15 2 František Kolesár Ing. 62 agropodnikateľ Šoporňa 1
15 3 Július Gašpír Ing. 50 riaditeľ spoločnosti Nitrianske Pravno 1
15 4 Vladimír Gozora prof., Ing., PhD., Dr. h. c. 57 vysokoškolský profesor Nitra 1
15 5 Marcel Novický Ing. 51 predseda družstva Cífer 1
15 6 Karol Achymský prof., RNDr., Ing., CSc. 51 predseda poštového reg. úradu Žilina 1
15 7 Jaroslav Dobiš Ing., PhD. 38 poradca Nitra 1
15 8 Pavel Túroci Ing. 67 poľnoh. inžinier Banská Bystrica 1
15 9 Jozef Húska doc., Ing., CSc. 70 vysokoškolský učiteľ Nitra 1
15 10 Jozef Víglaský prof., Ing., PhD. 57 univerzitný profesor Zvolen 1
15 11 Miroslav Pakši Ing. 57 poľnohospodársky inžinier Krupina 1
15 12 Ladislav Plaštiak Ing. 49 agronóm Dvorníky 1
15 13 Ivan Hričovský prof., Ing., DrSc. 74 vysokoškolský profesor Nitra 1
15 14 Mária Behanovská 46 administratívna pracovníčka Uňatín 1
15 15 Helena Valentová 52 starostka Jur nad Hronom 1
15 16 Pavel Adam Ing. 72 dôchodca Vígľaš 1
15 17 Štefan Planý Ing. 64 obchodný zástupca Sabinov 1
15 18 Jozef Stankovič Ing. 50 agropodnikateľ Terany 1
15 19 Milan Dunár Ing. 48 agropodnikateľ Veľké Leváre 1
15 20 Róbert Madaj MUDr. 51 lekár Prievidza 1
15 21 Miroslav Kromka RNDr., CSc. 43 vysokoškolský pedagóg Bratislava 1
15 22 Ladislav Petyi 33 agropodnikateľ Lučenec 1
15 23 Jozef Golian 55 agropodnikateľ Hriňová 1
15 24 Vladimír Švacho Ing. 71 súkr. hospod. roľník Zemianske Podhradie 1
15 25 František Hadušovský 46 starosta Hodkovce 1
15 26 Mária Kulaviaková 42 účtovníčka Poluvsie 1
15 27 Zoltán Adorjan PhDr. 64 vysokoškolský pedagóg Bratislava 1
15 28 Miroslav Habán Ing., PhD. 36 vysokoškolský učiteľ Nitra 1
15 29 Jozef Nahacký Ing. 53 predseda družstva Šoporňa 1
15 30 Michal Storoška Ing., PhD. 58 riaditeľ poľnonákupu Slatina Očová 1
15 31 Juraj Šmigeľ Ing. 53 predseda poľnohospodárskeho družstva Kamienka 1
15 32 Eduard Kolesár Ing. 28 poľnohospodársky inžinier Nitra 1
15 33 Miroslav Majzlik 34 manažér Stará Turá 1
15 34 Pavol Vagaský 55 výkonný riaditeľ Merník 1
15 35 Milan Gaál 50 živnostník Veľké Rovné 1
15 36 Justína Kolesárová Ing. 54 agropodnikateľka Galanta 1
15 37 Branislav Kolesár 27 podnikateľ Šoporňa 1
15 38 Erika Jonasová 32 manažérka Handlová 1
15 39 Bronislava Nysteová 46 podnikateľka Lučenec 1
15 40 Jozef Čarada Ing. 52 manažér PD Čachtice 1
15 41 Ján Gučík Ing. 49 predseda družstva Podolie 1
15 42 Zdenek Kúdela Ing. 54 obchodný riaditeľ Levice 1
15 43 Ján Klimek Ing. 72 štátny zamestnanec Bratislava 1
15 44 Rudolf Kováčik Ing. 63 ekonóm Kovarce 1
15 45 Jozef Dráb Ing. 56 poľnohospodársky inžinier Poruba 1
15 46 Jozef Mikla Ing. 58 starosta Velčice 1
15 47 Roman Švantner Ing. 42 predseda poľnohospodárskeho družstva Mýto pod Ďumbierom 1
15 48 Pavel Igaz Ing. 51 poľnohospodársky inžinier Veľké Hoste 1
15 49 Jaroslav Gočaltovský Ing. 51 primátor Revúca 1
15 50 Jozef Mechura Ing. 45 agropodnikateľ Dedinka 1
15 51 Mária Igazová 46 vedúca závodu Veľké Hoste 1
15 52 Miroslav Janiga Ing. 41 živnostník Jakubovany 1
15 53 Vladimír Kanát Ing. 34 agropodnikateľ Závada 1
15 54 Ján Brnák 49 podnikateľ Pukanec 1
15 55 Milan Elischer 51 vodoinštalatér Malinová 1
15 56 Radoslav Čičmanec Mgr. 29 stredoškolský učiteľ Lučenec 1
15 57 Andrej Šofranko 29 samostatne hospodáriaci roľník Markušovce 1
15 58 Jozef Spišiak Mgr. 70 pedagóg Prievidza 1
15 59 Juraj Frandel Ing. 39 obchodný zástupca Muráň 1
15 60 Štefan Kráľ Ing. 56 podnikateľ Pohorelá 1
15 61 Ján Kulich 56 výkonný riaditeľ Sebedražie 1
15 62 Elena Šrámelová Mgr. 51 vedúca oddelenia Banská Bystrica 1
15 63 Marcel Cabala 40 podnikateľ Banská Bystrica 1
15 64 Jarmila Hrúzová Ing. 48 starostka obce Brezolupy 1
15 65 Ján Pasternák Ing. 52 predseda ROD Hanušovce nad Topľou 1
15 66 Elena Bukovská Ing. 44 agropodnikateľka Gajary 1
15 67 Viktor Moravčík 56 údržbár Giraltovce 1
15 68 Vincencia Šikulajová Ing. 59 dôchodkyňa Galanta 1
15 69 Jozef Kršek Ing. 57 staviteľ Kostolište 1
15 70 Adrián Semko 41 podnikateľ Galanta 1
15 71 František Vajda 34 podnikateľ Nitrianske Rudno 1
15 72 Igor Vajda Ing. 33 manažér Diviaky nad Nitricou 1
15 73 Klára Vavrišinová Ing., CSc. 44 vysokoškol. pedagóg Nitra 1
15 74 Marta Vajdová 23 podnikateľka Nitrianske Rudno 1
15 75 Jozef Lukáč Ing. 47 technik Bardejov 1
15 76 Edita Semková Ing. 40 úradníčka Galanta 1
15 77 Jozef Molnár Ing. 63 poľnohosp. inžinier Marcelová 1
15 78 Margita Košarišťanová Ing. 52 ekonómka Rakovo 1
16 1 Jozef Ševc Ing., CSc. 58 poslanec NR SR Bratislava 1
16 2 Jozef Hrdlička PhDr. 28 poslanec NR SR Trenčín 1
16 3 Karol Ondriaš RNDr., DrSc. 54 poslanec NR SR Bratislava 1
16 4 Samuel Zubo RSDr., CSc. 57 poslanec NR SR Rimavská Sobota 1
16 5 Mikuláš Juščík 58 poslanec NR SR Habura 1
16 6 Ladislav Ďurovčík 58 elektrotechnik Michalovce 1
16 7 Vladimír Ďaďo RSDr. 57 poslanec NR SR Martin 1
16 8 Jozef Fuček 46 starosta obce Vrchteplá 1
16 9 Jozef Šiška Ing. 58 riaditeľ závodu Nitra 1
16 10 Dagmara Bollová PaedDr. 63 poslankyňa NR SR Senica 1
16 11 Jana Staroselská Ing., CSc. 45 finančná manažérka Dunajská Lužná 1
16 12 Vladimír Kucej JUDr. 58 výsluhový dôchodca Poniky 1
16 13 Ján Janočko Ing. 61 živnostník Snina 1
16 14 Anna Biliňska Ing. 44 manažérka Košice 1
16 15 Anna Sotáková MUDr. 48 odborná lekárka Humenné 1
16 16 Albert Albert RSDr. 60 riaditeľ závodu Pavlova Ves 1
16 17 Juraj Obert 33 elektromechanik Žitavany 1
16 18 Ivan Múdry 60 technik Hlohovec 1
16 19 Karol Klobušický Mgr. 25 projektový manažér Kremnica 1
16 20 Eva Vaváková Ing. 48 ekonómka Zvolen 1
16 21 Ján Ševc RSDr., CSc. 58 invalidný dôchodca Banská Bystrica 1
16 22 Vladislav Mackanič Mgr. 30 pracovník kultúry Svidník 1
16 23 Emil Varga 58 technicko - hosp. prac. Rožňava 1
16 24 Anton Perďoch 53 živnostník Krásno nad Kysucou 1
16 25 Miroslav Samiec PhDr. 59 baník Prievidza 1
16 26 Jozef Bošanský 53 poľnohospodár Nitrianska Streda 1
16 27 Štefan Borovský Dpt. 52 pracovník služieb Veľké Úľany 1
16 28 Ladislav Záhradník Ing. 58 stavebný technik Malacky 1
16 29 Juraj Bobor RSDr. 65 dôchodca Sliač 1
16 30 Andrej Tudor 52 vodič MHD Prešov 1
16 31 Michal Vajda MUDr. 50 poslanec NR SR Vojany 1
16 32 Milan Čelko 44 podnikateľ Ružomberok 1
16 33 Blažena Žákovicová Mgr. 56 učiteľka Moravské Lieskové 1
16 34 Anton Žikla prof., CSc. 61 profesor VŠ Nitra 1
16 35 Ľubica Kleniarová Mgr. 49 ekonómka Banská Bystrica 1
16 36 Rudolf Čiasnoha 58 podnikateľ Krompachy 1
16 37 Stanislav Kolcún Ing. 40 ekonóm Stropkov 1
16 38 Gabriel Szalay 23 študent VŠ Topoľníky 1
16 39 František Staňo Ing. 25 študent doktorand Partizánske 1
16 40 Štefan Straka 45 elektrotechnik Čierne nad Topľou 1
16 41 Ján Sporka RSDr. 60 dôchodca Dolný Kubín 1
16 42 Anna Kmecová 34 hospodárka Ďurkov 1
16 43 Ľubomír Lettrich Ing. 39 starosta obce Dubové 1
16 44 Milan Šebeň 45 robotník Uhrovec 1
16 45 Ján Hamar RSDr. 61 knihovník Levice 1
16 46 Pavol Ušák Ing. 30 technik Nižná 1
16 47 Eduard Daniš 48 hasič Bratislava 1
16 48 Peter Katona 37 manažér Hradište 1
16 49 Viera Juričová 47 ekonómka Bardejov 1
16 50 Marian Landa 26 kuchár Bunkovce 1
16 51 Vlastislav Pavlík JUDr. 56 dôchodca Trstená 1
16 52 Marianna Kličková 61 podnikateľka Rudník 1
16 53 Anton Badač RSDr. 52 THP - administratíva Rimavská Sobota 1
16 54 Juraj Lazarčík doc., Ing., CSc. 57 vysokoškolský učiteľ Nitra 1
16 55 Štefan Tatranský 55 starosta obce Michaľany 1
16 56 Miroslav Molík 55 invalidný dôchodca Bytča 1
16 57 Dagmara Debnárová 48 živnostníčka Dubnica nad Váhom 1
16 58 Tibor Kečkéš PhDr. 56 podnikateľ Šaľa 1
16 59 Pavel Slinták Mgr. 63 dôchodca Trnava 1
16 60 Jalal Suleiman Ing., PhD. 40 prekladateľ - konateľ Pezinok 1
16 61 Ján Kašiar Mgr. 54 výsluhový dôchodca Lučenec 1
16 62 Peter Jakubčák 60 agronóm Poprad 1
16 63 Nadežda Kaputová 60 zdravotná sestra Gelnica 1
16 64 Štefan Tichý 59 bezpečnostný technik Martin 1
16 65 Miroslav Štefek Ing. 54 stredoškolský učiteľ Púchov 1
16 66 Vojtech Šípoš 52 radca primátora Tornaľa 1
16 67 Vladimír Tomko 52 vedúci lesného závodu Spišské Podhradie 1
16 68 Ján Ždiňák 53 robotník Jastrabie pri Michalovciach 1
16 69 Pavol Malík 59 robotník Turzovka 1
16 70 Pavol Suško Ing. 53 asistent poslanca Trenčín 1
16 71 Pavol Tausk 61 dôchodca Komárno 1
16 72 Pavol Olah 51 robotník Šúrovce 1
16 73 Viliam Fraňo 56 nákupca - zásobovač Bratislava 1
16 74 Mária Slováková Ing. 39 podnikateľka Opatovská Nová Ves 1
16 75 Jozef Dvorožňák 54 mechanizátor Malý Slavkov 1
16 76 Ján Čižmár Ing. 52 technik Košice 1
16 77 Peter Lacko 57 invalidný dôchodca Stankovany 1
16 78 Pavol Jurdík 38 železničný výpravca Brvnište 1
16 79 Emil Ďurovič RNDr. 69 geológ Brehy 1
16 80 Václav Homišan Ing. 53 konateľ spoločnosti Stará Ľubovňa 1
16 81 Vladimír Chlebo Ing. 55 ekonóm Košice 1
16 82 Ľubomír Oravec 39 živnostník Rajec 1
16 83 Drahoslava Debnárová 48 živnostníčka Handlová 1
16 84 Jozef Balla 50 technik Nové Zámky 1
16 85 Anton Dúbravec 38 röntgenologický lab. Sereď 1
16 86 Mikuláš Sysák Ing. 25 projektový špecialista Bernolákovo 1
16 87 Tibor Dani 43 živnostník Terany 1
16 88 Michal Cvik RSDr. 54 živnostník Zubné 1
16 89 Anna Krištofčová Bc. 31 domáca Mlynky 1
16 90 Milan Bencúr 54 nezamestnaný Jasenová 1
16 91 Dušan Hanic 54 starosta obce Podolie 1
16 92 Dominik Kútnik Ing. 51 stredoškolský učiteľ Banská Štiavnica 1
16 93 Vladimír Fedor 49 robotník Trebišov 1
16 94 Patrik Sikora 33 živnostník Nededza 1
16 95 Jozef Jedinák Ing. 61 dôchodca Veľké Uherce 1
16 96 Michal Chudík 64 dôchodca Závadka nad Hronom 1
16 97 Milan Katuščák 54 elektrotechnik Prešov 1
16 98 Gregor Ihnát Ing. 62 lesný technik Michalovce 1
16 99 Jozef Koleják 53 podnikateľ Trstená 1
16 100 Pavol Fatura 51 prednosta ŽST Ladce 1
16 101 František Jamrich Ing. 55 technik Zlaté Moravce 1
16 102 Ján Kudla 52 výsluhový dôchodca Senica 1
16 103 Karol Uhrík RSDr. 55 technik Bratislava 1
16 104 Viera Dzúrová RSDr. 55 asistentka poslanca Lučenec 1
16 105 Miroslav Kmeť 49 elektromontér Komárany 1
16 106 Terézia Dančáková 55 ekonómka Košice 1
16 107 Juraj Pavlovič Ing. 57 podnikateľ Lipovec 1
16 108 Lýdia Martinková 57 dôchodkyňa Žiar nad Hronom 1
16 109 Emil Korpáš 26 robotník Komárany 1
16 110 Karol Gogoľák JUDr. 56 podnikateľ Rožňava 1
16 111 Anton Matejko Ing. 54 technik Žilina 1
16 112 Mária Švikruhová Ing. 52 starostka obce Cinobaňa 1
16 113 Tomáš Hunčár 23 robotník Runina 1
16 114 Miroslav Blišťan 70 starosta obce Rudňany 1
16 115 Vendelín Paniak 53 vodič Tvrdošín 1
16 116 Mária Smutná 42 predavačka Kuzmice 1
16 117 Ján Kyzek 61 dôchodca Malý Krtíš 1
16 118 Emil Švorc 47 živnostník Štrba 1
16 119 Ján Mikloš 49 starosta obce Vyšná Kamenica 1
16 120 Marcel Stupňan 32 robotník Rajec 1
16 121 Jozef Spurný 48 technik Nová Baňa 1
16 122 Anna Rosičová 28 ekonómka Snina 1
16 123 Kvetoslava Bánová 54 živnostníčka Michalovce 1
16 124 Miroslav Čurgali 28 vedúci dopravy SAD Jarok 1
16 125 Ján Paučo 47 robotník Bzovík 1
16 126 Vasiľ Grundza 52 robotník Kružlová 1
16 127 František Vargovčák Ing. 39 učiteľ Košice 1
16 128 Ján Dvorský Ing. 52 invalidný dôchodca Zvolenská Slatina 1
16 129 Iveta Hribiková 43 robotníčka Snina 1
16 130 Miroslav Reťkovský Mgr. 53 učiteľ Dobšiná 1
16 131 Marek Šesták Ing. 27 doktorand MF SPU Nitra 1
16 132 Pavel Naď 51 súkromný podnikateľ Sklabiná 1
16 133 Marian Krakovský 46 robotník Drienov 1
16 134 Emil Papáč 53 člen SBS Kráľovce 1
16 135 Pavol Paučik Ing. 52 dôchodca Zvolen 1
16 136 Emília Kočanová 31 robotníčka Ruský Potok 1
16 137 Iveta Šutková 43 zdravotná sestra Košice 1
16 138 Rastislav Kopecký Bc. 24 robotník Lehota pod Vtáčnikom 1
16 139 Pavel Pokorádi 51 nezamestnaný České Brezovo 1
16 140 Jaroslav Tokár 47 vojak vo výslužbe Humenné 1
16 141 Jaroslav Priatka Mgr. 60 učiteľ Dobšiná 1
16 142 Pavel Barto Ing. 57 predseda RD Rimavská Sobota 1
16 143 Ladislav Balog 23 strojný mechanik Košice 1
16 144 Pavel Leštinský 47 pracovník SBS Nitra 1
16 145 Ján Sásik 56 zootechnik Cerovo 1
16 146 Juraj Brecko Ing. 61 podnikateľ Michalovce 1
16 147 Ján Karman 53 starosta obce Praha 1
16 148 Katarína Kyseľová doc., RNDr., PhD. 38 vysokoškolský pedagóg Kluknava 2
16 149 Vladimír Šimko 40 živnostník - novinár Stará Kremnička 1
16 150 Karol Fajnor Ing. 51 poslanec NR SR Bratislava 1
17 1 Jozef Sásik Ing. 48 projektant - Národné lesnícke centrum Banská Bystrica 1
17 2 Marian Kotleba Mgr. 29 stredoškolský učiteľ Banská Bystrica 1
17 3 Andrej Trnovec RNDr. 42 hydrogeológ Bratislava 1
17 4 Ján Kopúnek 34 strojník Trnava 1
17 5 Viliam Zopp Ing. 67 strojný inžinier Bratislava 1
17 6 Ivan Sýkora 23 výskumný pracovník Bratislava 1
17 7 Richard Burkovský Ing. 41 obchodný riaditeľ Banská Bystrica 2
17 8 Michal Laššák 25 čašník Bratislava 1
17 9 Milan Prašovský 30 súkromná bezpečnostná služba Banská Bystrica 1
17 10 Ľuboš Kováč 34 strojník Rakovice 1
17 11 Martin Gábor Ing. 35 lesný inžinier Kysucké Nové Mesto 1
17 12 Peter Boráros 22 študent VŠ Šamorín 1
17 13 Imrich Kečkéš 47 podnikateľ Banská Štiavnica 1
17 14 Roman Škorňa 30 súkromná bezpečnostná služba Sušany 1
17 15 Jozef Petrus 48 lesník Žabokreky nad Nitrou 1
17 16 Lukáš Váňa 21 revízny technik Holíč 1
17 17 Ivan Gerula MUDr. 62 lekár Bratislava 1
17 18 Pavol Šipkovský 22 študent VŠ Pezinok 1
17 19 Ľubomír Zubčák Ing. 48 lesný inžinier Zvolen 1
17 20 Rastislav Schlosár 22 študent VŠ Bratislava 1
17 21 Jaroslav Nahálka Ing. 54 vedúci marketingu Bratislava 1
17 22 Tibor Jaško 26 živnostník Dolný Kubín 1
17 23 Vladimír Rosinský 46 vedúci predajne Banská Bystrica 1
17 24 Ivan Palovič 24 študent VŠ Trnava 1
17 25 Štefan Petrovič Ing. 63 obchodný riaditeľ Bratislava 1
17 26 Miroslav Polner 50 podnikateľ Bratislava 1
17 27 Dušan Ďuriška Ing. 45 projektant - Národné lesnícke centrum Zvolen 1
17 28 Jozef Mužík 22 nezamestnaný Pezinok 1
17 29 Igor Ďurana 43 živnostník Banská Bystrica 1
17 30 Marián Hedera 24 obchodný manažér Bratislava 1
17 31 Marian Vrbiniak Ing. 40 lesný inžinier Lučenec 1
17 32 Andrej Čech 23 obchodný poradca Tureň 1
17 33 Ján Rončák 38 vodič Banská Bystrica 2
17 34 Pavol Labáth 26 úradník Bratislava 1
17 35 Pavol Goda 48 odborný lesný hospodár Želovce 1
17 36 Miroslav Kečkéš 22 testovač Bratislava 1
17 37 Juraj Pivka Ing. 58 geodet Banská Bystrica 1
17 38 Tomáš Bečky 28 tlačiar Bratislava 1
17 39 Jozef Žabka 59 technik Banská Bystrica 1
17 40 Marcel Urban 24 skladník Piešťany 1
17 41 Jozef Danko 65 robotník Poprad 1
17 42 Ján Dilík 58 hokejový tréner Banská Bystrica 1
17 43 Július Kubík 66 konzultant Poprad 1
17 44 Roman Štrba 40 manažér Banská Bystrica 1
17 45 Filip Ižold 37 školník Kozárovce 1
17 46 Ondrej Drugda Ing. 61 vedúci projektant Lučenec 1
17 47 Viliam Dobrík 49 maliar Banská Bystrica 1
17 48 Peter Klučiar 51 technik Zlaté Moravce 1
17 49 Peter Pánik Ing. 55 samostatný projektant Lučenec 1
17 50 Dušan Pohorelec Ing. 30 lesný taxátor Korytárky 1
17 51 František Kelemen Ing. 47 samostatný projektant Lučenec 1
17 52 Dušan Vraniak 46 lesník Bystrá 1
17 53 Filip Ižold 70 dôchodca Kozárovce 1
17 54 Estera Sásiková 53 štátna zamestnankyňa Banská Bystrica 1
17 55 Boris Ferienčík Ing. 73 oceánograf Bratislava 2
17 56 Ivan Kmeť 40 invalid Banská Bystrica 1
17 57 Michal Berta 45 robotník Trenč 2
18 1 Mikuláš Dzurinda Ing., CSc. 51 predseda vlády SR Bratislava 1
18 2 Ivan Mikloš Ing. 46 podpredseda vlády SR a minister financií SR Bratislava 1
18 3 Iveta Radičová prof. 49 sociologička Nová Dedinka 1
18 4 Eduard Kukan JUDr. 66 minister zahraničných vecí SR Bratislava 1
18 5 Milan Hort Ing. 53 poslanec NR SR Nová Dubnica 1
18 6 Juraj Liška Ing. 41 poslanec NR SR Trenčín 1
18 7 Pavol Kubovič Ing. 46 starosta Bratislava 1
18 8 Ivan Štefanec Ing., MBA, PhD. 44 splnomocnenec vlády SR Bratislava 1
18 9 Martin Pado Ing. 47 minister vnútra SR Michalovce 1
18 10 Pavol Prokopovič Ing. 50 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Stropkov 1
18 11 Ľuboš Micheľ Mgr. 38 futbalový rozhodca Prešov 1
18 12 Lucia Žitňanská doc., JUDr., PhD. 42 ministerka spravodlivosti SR Bratislava 1
18 13 Jozef Mikuš Ing. 46 poslanec NR SR Zvolen 1
18 14 Magdaléna Vášáryová 57 štátna tajomníčka MZV SR Bratislava 1
18 15 Alexander Slafkovský MUDr. 55 primátor Liptovský Mikuláš 1
18 16 Tatiana Rosová PhDr. 44 sociologička Bratislava 1
18 17 Martin Fedor Mgr., MEconSc 32 minister obrany SR Trenčianske Teplice 1
18 18 Stanislav Janiš Ing. 47 poslanec NR SR Martin 1
18 19 Katarína Cibulková JUDr. 44 advokátka Piešťany 1
18 20 Peter Miššík JUDr. 48 poslanec NR SR Nitra 1
18 21 Tomáš Galbavý 48 poslanec NR SR Nitra 1
18 22 Štefan Kužma Ing. 48 štátny tajomník MVaRR SR Prešov 1
18 23 Jarmila Tkáčová Ing. 45 poslankyňa NR SR Košice 1
18 24 Ferdinand Devínsky Dr. h. c., prof., Ing., DrSc. 58 poslanec NR SR Bratislava 1
18 25 Peter Markovič Mgr. 27 štátny zamestnanec Dolný Kubín 1
18 26 Viliam Novotný MUDr. 33 lekár Košice 1
18 27 Pavol Frešo Ing., Bc. 37 informatik - ekonóm Bratislava 1
18 28 Ján Pataky JUDr. 51 poslanec NR SR Hertník 1
18 29 Martin Kuruc Ing. 32 prednosta Obvodného úradu Bratislava Bratislava 1
18 30 Zoltán Horváth PhDr. 37 poslanec NR SR Galanta 1
18 31 Jaroslav Ivančo Mgr. 35 poslanec NR SR Svidník 1
18 32 Ján Golian PhDr. 56 štátny tajomník MP SR Detva 1
18 33 Ján Rusnák Ing. 50 poslanec NR SR Vinné 1
18 34 Petra Masácová Mgr. 32 tlmočníčka - prekladateľka Bratislava 1
18 35 Peter Košút 33 riaditeľ krajskej agentúry SDKÚ - DS Štiavnik 1
18 36 František Halás Ing. 38 prednosta krajského stavebného úradu Nitra 1
18 37 Ľubomír Karaba Ing. 42 investičný poradca Nové Mesto nad Váhom 1
18 38 Tomáš Korček JUDr. 30 právnik Bratislava 1
18 39 Rudolf Sokol PhDr. 55 generálny riaditeľ ÚPRSVaR SR Slivník 1
18 40 Milan Baran Ing. 49 prednosta Obvodného úradu Poprad Poprad 1
18 41 Aladár Bariak Ing. 48 primátor mesta Modrý Kameň 1
18 42 Ivan Chaban MUDr., MPH 55 lekár - psychiater Žilina 1
18 43 Stanislav Škoda 64 poslanec NR SR Malé Kršteňany 1
18 44 Vladimír Pucheľ 43 súkromný podnikateľ Senica 1
18 45 Marian Libiak Ing. 50 informatik Vráble 1
18 46 Viera Kyselicová Mgr. 56 riaditeľka školského úradu Bratislava 1
18 47 Oliver Kríž Mgr. 28 štátny zamestnanec Bratislava 1
18 48 Jarmila Baková Ing. 30 živnostník Bratislava 1
18 49 Ján Krajniak Ing. 47 riaditeľ obchodnej spoločnosti Bratislava 1
18 50 Ján Ondrejčin Mgr. 48 evanjelický farár Kremnica 1
18 51 Peter Bačkovský Mgr. 50 riaditeľ ÚPSVaR Trebišov Trebišov 1
18 52 Igor Pribula MVDr. 43 prednosta Obvodného úradu Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 1
18 53 Jan Svrček 47 súkromný podnikateľ - manažér Kysucké Nové Mesto 1
18 54 Jozef Mertan RNDr. 48 riaditeľ spoločnosti Trenčín 1
18 55 Michal Okruhlica 36 technik Trnava 1
18 56 Eva Rusnáková 48 poslankyňa NR SR Lučenec 1
18 57 Marek Vargovčák MUDr. 30 lekár Košice 1
18 58 Jozef Chynoranský Ing. 43 zástupca primátora Pezinok 1
18 59 Ladislav Bruňák Ing. 62 zástupca starostu Košice 1
18 60 Iveta Hurná Mgr. 39 riaditeľka knižnice Veľký Šariš 1
18 61 Viera Marková prof., Ing., PhD. 53 vysokoškolská učiteľka Banská Bystrica 1
18 62 Ivan Húževka MUDr. 39 lekár Oščadnica 1
18 63 Ondrej Divinský Ing. 52 prednosta krajského školského úradu Púchov 1
18 64 Ľudovít Daučo Ing. 57 zástupca primátora mesta Trnava 1
18 65 Allan Sághy 40 podnikateľ Levice 1
18 66 Ľubica Dudová Bc. 24 študentka Stará Ľubovňa 1
18 67 Milada Dobrotková 50 riaditeľka domova dôchodcov a ADOS Bratislava 1
18 68 Marián Hojstrič MUDr. 34 lekár - chirurg Krompachy 1
18 69 Pavel Slaninka Ing. 43 prednosta Obvodného úradu Prešov Uzovský Šalgov 1
18 70 Karol Géč MUDr. 40 riaditeľ krajskej pobočky zdravotnej poisťovne Lučenec 1
18 71 Michal Horecký 31 vydavateľ Žilina 1
18 72 Vladislav Oravec Ing. 46 primátor mesta Bojnice 1
18 73 Vladimír Horák Ing. 50 poslanec NR SR Holíč 1
18 74 Klára Malejčíková Mgr. 56 prednostka Obvodného úradu Nitra Nitra 1
18 75 Lukáš Turčok 21 študent Poprad 1
18 76 Peter Polák Ing. 61 starosta Bratislava 1
18 77 Ján Dolný Ing. 57 prednosta Krajského úradu Košice Budimír 1
18 78 Beatrix Langová Ing. 44 riaditeľka Daňového úradu Stará Ľubovňa Chmeľnica 1
18 79 Dušan Zdechovan Mgr. 49 riaditeľ SOUP v Poltári Kalinovo 1
18 80 Ján Jakuš prof., MUDr., DrSc. 52 vysokoškolský pedagóg Martin 1
18 81 Miloš Ronec Ing., Bc. 35 marketingový riaditeľ Dubnica nad Váhom 1
18 82 Peter Ottinger MUDr. 53 štátny tajomník MZ SR Piešťany 1
18 83 Marián Rakovský Mgr. 32 živnostník Šaľa 1
18 84 Božena Nemravová PhDr. 53 zdravotnícky pracovník Senica 1
18 85 Marek Mihály 24 podnikateľ Komárno 1
18 86 Milan Vaškor 55 pedagóg Plavecký Štvrtok 1
18 87 Tibor Bodnár PaedDr. 48 primátor mesta Veľké Kapušany 1
18 88 Jozef Rídzik MUDr. 53 lekár Humenné 1
18 89 Tibor Maťaš RNDr. 42 riaditeľ reedukačného domova pre mládež Tornaľa 1
18 90 Pavel Požoni Ing. 50 riaditeľ spoločnosti Žilina 1
18 91 Ivo Fojtík RNDr. 49 výskumný pracovník - geológ Kvetoslavov 1
18 92 Miroslav Klačko Ing. 46 ekonóm Nitra 1
18 93 Gabriela Mažariková 48 v domácnosti Michalovce 1
18 94 Radoslav Štepanovský 23 študent Radošovce 1
18 95 Oto Nevický RNDr. 43 starosta Bratislava 1
18 96 Jozef Horváth 57 divadelný manažér Košice 1
18 97 Miloslav Murajda Mgr. 41 pedagóg Petrovany 1
18 98 Radoslav Štefančík Mgr. 29 vysokoškolský pedagóg Predajná 1
18 99 Jozef Repaský Ing. 48 zástupca primátora Liptovský Mikuláš 1
18 100 Katarína Nováková BSBA 30 manažérka Nová Dubnica 1
18 101 Jozef Pobiecký Ing. 37 stavebný inžinier Trnava 1
18 102 Jozef Mečiar Ing. 37 živnostník Šaľa 1
18 103 Magdaléna Danková Ing. 56 vedúca organizačného oddelenia MÚ Bratislava 1
18 104 Miroslava Ivanová 21 študentka Zvolen 1
18 105 Jozef Rauch Ing. 50 riaditeľ Správy ciest Michalovce Michalovce 1
18 106 Michal Kormaník Ing. 45 riaditeľ Správy ciest Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 1
18 107 Dušan Vajs Ing. 35 poľnohospodársky inžinier Selce 1
18 108 Peter Šulej MUDr. 53 lekár - kardiológ Dolný Kubín 1
18 109 Mária Porubčinová 51 ekonóm Domaniža 1
18 110 Vladimír Minx Ing. 45 súkromný podnikateľ Senica 1
18 111 Robert Valovič Mgr. 24 asistent prednostu Levice 1
18 112 Miroslava Valková Ing. arch. 38 vedúca stavebného odboru Banská Bystrica 1
18 113 Ján Raclavský 21 študent Dolný Kubín 1
18 114 Yveta Erdélyiová Ing. 44 kontrolórka administratívy Bratislava 1
18 115 Jozef Anďal MUDr. 59 lekár Trebišov 1
18 116 Rastislav Mochnacký Ing. 33 záhradný architekt Prešov 1
18 117 Jaroslav Ubert 34 veliteľ bezpečnostnej služby Žarnovica 1
18 118 Peter Fiabáne Mgr. 42 športový manažér Žilina 1
18 119 Juraj Gregor Ing. 56 prednosta krajského stavebného úradu Trenčín 1
18 120 Stanislav Horváth Ing. 48 živnostník Trnava 1
18 121 Ladislav Kollár Ing. 28 riaditeľ ÚPSVaR Demandice 1
18 122 Slavka Súlovská Bc. 33 starostka obce Pažiť 1
18 123 Michal Hudoba 21 študent Sliač 1
18 124 František Brezák JUDr. 59 právnik Bratislava 1
18 125 Viera Wawreková Ing. 41 štátny zamestnanec Trebišov 1
18 126 Daniel Damer Mgr. 33 systémový špecialista Poprad 1
18 127 Edita Bartová Bc. 41 pracovníčka ÚPSVaR Klenovec 1
18 128 Peter Hruška 33 konateľ spoločnosti Liptovský Mikuláš 1
18 129 Libor Poruban Bc. 37 pracovník logistiky Dubnica nad Váhom 1
18 130 Ján Baďanský Ing. 53 poľnohospodársky inžinier Kvetoslavov 1
18 131 Vincent Kišš 58 súkromný podnikateľ Levice 1
18 132 Viera Gajdošová 46 riaditeľka materskej školy Nitra 1
18 133 Jozef Petro Mgr. 24 študent Partizánske 1
18 134 Martin Gramblička Ing. 33 živnostník Bratislava 1
18 135 Ján Bednár 60 manažér v cestovnom ruchu Kaluža 1
18 136 Viera Dercová Mgr. 34 starostka obce Krajná Porúbka 1
18 137 Daniel Janšo JUDr. 28 právnik Banská Bystrica 1
18 138 Ján Kožák MUDr. 56 odborný lekár Čadca 1
18 139 Anton Boc Ing. 43 zástupca primátora Trenčín 1
18 140 Ján Chmelo JUDr. 55 advokát Piešťany 1
18 141 Ľubica Černáková 44 asistentka poslanca NR SR Vráble 1
18 142 Jana Bartošová Ing. arch. 44 konateľka Piešťany 1
18 143 Petra Jošticová 21 študentka Trenčín 1
18 144 Jolana Šuleková Ing. 48 vedúca charitného domu Sv. Alžbety Košice 1
18 145 Vladislav Juško MVDr. 40 súkromný veterinárny lekár Snina 1
18 146 Imrich Žigo Mgr. 29 projektový manažér Martin 1
18 147 František Gachulinec RNDr., PhD. 49 ekonóm Považská Bystrica 1
18 148 Lehel Katona 39 živnostník Gabčíkovo 1
18 149 Miloš Dovičovič Ing. 49 viceprimátor Nitra 1
18 150 Mária Kamencová Bc. 49 riaditeľka materskej školy Trenčín 1
19 1 Robert Fico doc., JUDr., CSc. 41 poslanec NR SR Bratislava 1
19 2 Robert Kaliňák JUDr. 35 poslanec NR SR Bratislava 1
19 3 Pavol Paška Mgr. 48 poslanec NR SR Košice 1
19 4 Dušan Čaplovič doc., PhDr., DrSc. 59 poslanec NR SR Bratislava 1
19 5 Igor Šulaj Ing. 42 poslanec NR SR Banská Bystrica 1
19 6 Ľubomír Vážny Ing. 48 poslanec NR SR Banská Bystrica 1
19 7 Marek Maďarič Mgr. 40 živnostník Bratislava 1
19 8 Martin Glváč JUDr. 38 riaditeľ úradu VÚC Bratislava 1
19 9 Renáta Zmajkovičová Bc. 44 poslankyňa NR SR Trnava 1
19 10 Jana Laššáková JUDr. 54 poslankyňa NR SR Vlkanová 1
19 11 Miroslav Chovanec MUDr. 57 poslanec NR SR Trenčín 1
19 12 Stanislav Kubánek 54 elektrotechnik Veľký Šariš 1
19 13 Peter Žiga Ing. 33 ekonóm Košice 1
19 14 Igor Federič Ing. 43 poslanec NR SR Bratislava 1
19 15 Pavol Pavlis Ing. 45 riaditeľ spoločnosti Bratislava 1
19 16 Tibor Glenda 50 manažér Alekšince 1
19 17 Ján Podmanický PhDr. 29 starosta obce Stará Bystrica 1
19 18 Boris Zala doc., PhDr., CSc. 51 poslanec NR SR Bratislava 1
19 19 Ivan Varga Ing. 53 poslanec NR SR Hlohovec 1
19 20 Jozef Burian Ing. 44 poslanec NR SR Košice 1
19 21 Darina Gabániová MUDr., PhD. 50 poslankyňa NR SR Bratislava 1
19 22 Maroš Kondrót Ing. 45 poslanec NR SR Bratislava 1
19 23 Dušan Muňko Ing. 61 poslanec NR SR Bratislava 1
19 24 Jaroslav Baška Ing. 31 poslanec NR SR Dohňany 1
19 25 Jozef Buček Mgr. 46 poslanec NR SR Košice 1
19 26 Miroslav Číž JUDr. 52 poslanec NR SR Štiavnické Bane 1
19 27 Peter Pelegrini Ing. 30 asistent poslanca NR SR Banská Bystrica 1
19 28 Dušan Jarjabek Mgr. 53 poslanec NR SR Bratislava 1
19 29 Róbert Madej Mgr. 25 poslanec NR SR Zvolen 1
19 30 Dušan Galis Mgr. 56 futbalový tréner Bratislava 1
19 31 Vladimír Faič 57 manažér Prašice 1
19 32 Ján Počiatek Ing. 35 generálny riaditeľ Bratislava 1
19 33 Marián Záhumenský Ing. 42 poľnohospodársky manažér Dvory nad Žitavou 1
19 34 Ján Richter Bc. 49 manažér Nitra 1
19 35 Peter Kažimír Ing. 37 manažér Piešťany 1
19 36 Monika Smolková Mgr. 49 zástupkyňa starostu Košice 1
19 37 Oľga Nachtmannová Mgr. 42 vysokoškolská učiteľka Bratislava 1
19 38 Viera Tomanová Ing., PhD. 58 vysokoškolská učiteľka Bratislava 1
19 39 Ľuboš Martinák Ing. 47 učiteľ Medzilaborce 1
19 40 Ľubomír Petrák Ing., CSc. 44 starosta Hurbanova Ves 1
19 41 Milan Mojš Ing. 49 riaditeľ Likavka 1
19 42 Ján Čech Ing. 54 manažér Pezinok 1
19 43 Vladimír Matejička 50 technik Komárno 1
19 44 Juraj Horváth JUDr. 40 asistent poslanca NR SR Bratislava 1
19 45 Mojmír Mamojka prof., JUDr., CSc. 55 vysokoškolský učiteľ Bratislava 1
19 46 Ján Zvonár doc., MUDr., CSc. 54 lekár Bratislava 1
19 47 Jozef Valocký MUDr. 49 riaditeľ Galanta 1
19 48 Vladimír Jánoš PaedDr. 37 manažér Prievidza 1
19 49 Ján Senko PhDr. 47 riadiaci pracovník Očová 1
19 50 Ján Kvorka 51 asistent obchodného riaditeľa Blatnica 1
19 51 Peter Obrimčák MUDr. 45 lekár Stropkov 1
19 52 Ľubica Rošková PhDr. 51 psychologička Michalovce 1
19 53 Magda Košútová Ing. 50 predsedníčka poľnohospod. družstva Trenčín 1
19 54 Viliam Jasaň RSDr. 53 manažér Bratislava 1
19 55 Edita Angyalová Ing. 26 poslankyňa NR SR Bratislava 1
19 56 Tibor Lebocký Ing. 42 lesný inžinier Budča 1
19 57 Branislav Bačík Ing. 37 štátny zamestnanec Žilina 1
19 58 Mikuláš Krajkovič 38 starosta Vápeník 1
19 59 Emília Müllerová MUDr. 52 lekárka Kremnica 1
19 60 Marián Kovačócy Ing. 47 manažér Trnava 1
19 61 Jana Vaľová 40 odborná pracovníčka Humenné 1
19 62 Michal Lukša 44 živnostník Snina 1
19 63 Viera Mazúrová Bc. 45 manažérka Oravská Lesná 1
19 64 Ján Babič Ing. 51 štátny úradník Rakovnica 1
19 65 Anton Bobrík Ing. 52 prednosta MÚ Kopčany 1
19 66 Lea Grečková Mgr. 45 manažérka Smižany 1
19 67 Anna Vitteková JUDr. 52 kontrolór Trenčín 1
19 68 Pavol Goga PaedDr. 42 učiteľ Topoľčany 1
19 69 Boris Hradecký Ing. 62 strojný inžinier Bratislava 1
19 70 Jaroslav Demian Ing. 43 primátor Brezno 1
19 71 Milan Geci Mgr. 54 živnostník Košice 1
19 72 Ivan Boháč Ing. arch. 41 architekt Bratislava 1
19 73 Milan Halúz 39 manažér Levice 1
19 74 Pavol Valárik Ing. 55 súdny znalec Krásno nad Kysucou 1
19 75 Juraj Zervan JUDr. 51 diplomat Bratislava 1
19 76 Slavomír Illeš Ing. 41 strojný inžinier Trebišov 1
19 77 Tomáš Novanský Ing. 34 asistent poslanca NR SR Banská Bystrica 1
19 78 Pavel Mularčík Mgr. 49 riaditeľ Poprad 1
19 79 Katarína Štefunková 50 referent pre regionálny rozvoj Galanta 1
19 80 Peter Dubček Ing. 56 ekonóm Bratislava 1
19 81 Vladimír Kocourek Ing. 43 poisťovací maklér Senica 1
19 82 Juraj Bakoš Ing. 26 živnostník Myjava 1
19 83 Július Lukáč MUDr. 53 lekár Topoľčany 1
19 84 Ján Turčan Ing. 52 primátor Bánovce nad Bebravou 1
19 85 Iveta Sásiková Ing. 44 ekonómka Banská Bystrica 1
19 86 Jaroslav Španko Ing. 50 stredoškolský učiteľ Brodzany 1
19 87 Norbert Part Ing. 46 ekonóm Bratislava 1
19 88 Anna Trakovická doc., Ing., CSc. 51 vysokoškolská učiteľka Nitra 1
19 89 Jaroslav Belás Ing., PhD. 45 vysokoškolský pedagóg Považská Bystrica 1
19 90 Ján Račák 48 riaditeľ Brezno 1
19 91 Pavel Svitok 46 živnostník Sebedražie 1
19 92 Miroslav Biroš Ing. 47 manažér Prešov 1
19 93 Monika Kušnirová Mgr. 42 riaditeľka školy Kračúnovce 1
19 94 Milan Galaba Mgr. 42 živnostník Zlaté Moravce 1
19 95 Mária Beňová 54 súkromná podnikateľka Piešťany 1
19 96 Marián Medera Ing. 52 riaditeľ Nová Dubnica 1
19 97 Jozef Hollan 44 prednosta obecného úradu Lednické Rovne 1
19 98 Ivana Retlichová Mgr. 29 medicínsky reprezentant Dubové 1
19 99 Peter Ličko Ing. 54 konateľ Krupina 1
19 100 Jozef Tokár 50 výrobný riaditeľ Brezno 1
19 101 Marián Zimmermann Ing. 46 živnostník Banská Štiavnica 1
19 102 Ľuboš Racko JUDr. 51 advokát Liptovský Ján 1
19 103 Peter Kubačka 30 živnostník Dolný Kubín 1
19 104 Ivan Kleban Mgr. 42 vedúci oddelenia Stropkov 1
19 105 Marta Oravcová Ing. 53 pracovníčka verejnej správy Stará Ľubovňa 1
19 106 Dušan Bublavý 42 starosta Častkovce 1
19 107 Vladimír Macášek Ing. 47 súkromný podnikateľ Kysucké Nové Mesto 1
19 108 Ľubomír Obročník 42 živnostník Poltár 1
19 109 Boris Hanuščak MUDr. 50 primátor Bardejov 1
19 110 Peter Greguš Ing. 54 manažér Košice 1
19 111 Ondrej Kovalský Ing. 48 súkromný podnikateľ Vranov nad Topľou 1
19 112 Anna Černická 51 riaditeľka materskej školy Lipany 1
19 113 Antonín Cicoň Ing. 42 lesný inžinier Smolník 1
19 114 Slavomír Rusinko Ing. 38 súkromný podnikateľ Medzilaborce 1
19 115 Juraj Horkay Ing. 50 riaditeľ Košice 1
19 116 Boleslav Lešo MVDr. 39 veterinárny lekár Michalovce 1
19 117 Vojtech Baláž JUDr. 63 advokát Vinosady 1
19 118 Ladislav Pavlík Mgr. 52 riaditeľ Trenčín 1
19 119 Roman Masár 44 manažér v doprave Bratislava 1
19 120 Jozef Andrejčák Mgr. 25 zamestnanec štátnej správy Košice 1
19 121 Jozef Parec Ing. 58 manažér Trstená 1
19 122 Štefan Ágoston 59 podnikateľ Bratislava 1
19 123 Milan Ovseník Ing. 38 poradca pre rozvoj vidieka Bytča 1
19 124 Pavel Struhár JUDr. 48 starosta Klenovec 1
19 125 Július Laššan Ing. 41 starosta Revúca 1
19 126 Emese Dobošová MUDr. 50 lekárka Senec 1
19 127 Ján Sabadoš RSDr. 55 správca farmy Ruskov 1
19 128 Viliam Záhorčák 46 učiteľ Michalovce 1
19 129 Alena Danajková Bc. 45 súkromná podnikateľka Levoča 1
19 130 Ondrej Kollár MUDr. 52 lekár Veľký Krtíš 1
19 131 Ján Králik MUDr. 46 lekár Krompachy 1
19 132 Jozef Grell MUDr. 55 lekár Šaľa 1
19 133 Juraj Bódi RNDr. 51 živnostník Detva 1
19 134 Milan Pacher Ing. 58 lesný inžinier Voznica 1
19 135 Dušan Vavrinec Ing. 43 prednosta Láb 1
19 136 Jozef Domiňák JUDr. 53 dôchodca Podbiel 1
19 137 Jozef Behúl Mgr. 51 podnikateľ Hlohovec 1
19 138 Karol Suchan Ing. 43 manažér Nové Zámky 1
19 139 Ján Ambroš 59 podnikateľ Lučenec 1
19 140 Peter Gaži Ing. 40 lesný inžinier Spišská Belá 1
19 141 Andrej Kolesík Bc. 23 študent Dechtice 1
19 142 František Dej RSDr. 58 podnikateľ Bratislava 1
19 143 Vladislav Ďurdina MVDr. 58 veterinárny lekár Mútne 1
19 144 Jozef Mikšovský Ing. 57 konštruktér VOJUS, a. s. Považská Bystrica 1
19 145 Peter Kalivoda Bc. 28 štátny zamestnanec Stupava 1
19 146 Milan Leskovianský 54 zástupca starostu Mníšek nad Hnilcom 1
19 147 Ján Slosiarik Mgr. 46 riaditeľ školy Dobrá Niva 1
19 148 Katarína Mattyašovská Mgr. 57 riaditeľka obchodnej akadémie Rimavská Sobota 1
19 149 Vasiľ Guzan Ing. 55 riaditeľ SUCP SK Humenné 1
19 150 Anton Martvoň Mgr. 25 právnik Dolný Kubín 1
20 1 Ján Slota Ing. 52 primátor Žilina 1
20 2 Anna Belousovová RNDr. 46 konateľka Čadca 1
20 3 Rudolf Pučík JUDr. 49 advokát Senec 1
20 4 Dušan Švantner Ing. 59 konateľ firmy Brezno 1
20 5 Štefan Zelník MUDr. 51 chirurg Žilina 1
20 6 Ján Mikolaj prof., Ing., CSc. 52 univerzitný profesor Žilina 1
20 7 Sergej Chelemendik 48 šéfredaktor Bratislava 1
20 8 Anton Korba Ing. 50 súkromný podnikateľ Pavlovce 1
20 9 Ivan Šaško Ing. 59 primátor Tvrdošín 1
20 10 Marta Damborská 54 riaditeľka domova soc. služ. Zlaté Moravce 1
20 11 Jozef Rydlo prof., Dr. 57 vysokoškolský učiteľ Bratislava 1
20 12 Rafael Rafaj Mgr. 46 hovorca Bratislava 1
20 13 Emil Vestenický Ing., genmjr. v. v. 57 dôchodca Trenčín 1
20 14 Ján Slabý 53 obchodný zástupca Trebišov 1
20 15 Jozef Ďuračka Ing. 50 ekonóm Trnava 1
20 16 Peter Dubravay PhDr. 61 stredoškolský učiteľ Kysucké Nové Mesto 1
20 17 Miroslav Kotian Ing. 54 manažér Bojnice 1
20 18 Valentín Švidroň RNDr., CSc. 57 odborný radca Košice 1
20 19 Jaroslav Paška Ing. arch. 51 vysokoškolský pedagóg Bratislava 1
20 20 Milada Belásová 45 marketingová manažérka Považská Bystrica 1
20 21 Jozef Líška 68 dôchodca Ružiná 1
20 22 Jaroslav Izák Ing. arch. 51 architekt Handlová 1
20 23 Ján Chrbet Ing. 42 obchodný riaditeľ Očová 1
20 24 Jakub Gajdošík 21 riaditeľ súkromnej firmy Banská Bystrica 1
20 25 Daniel Klačko MUDr. 52 lekár Žilina 1
20 26 Patrik Tomič Mgr. 38 živnostník Prešov 1
20 27 Igor Detko Ing. 32 manažér Prievidza 1
20 28 Ján Ikrényi JUDr. 53 advokát Nové Zámky 1
20 29 Július Hauser PhDr. 57 psychológ Bratislava 1
20 30 Jozef Djubek Ing. 41 súkromný podnikateľ Rabča 1
20 31 Monika Procházková 45 riaditeľka sekretariátu Bratislava 1
20 32 Jozef Valovič PaedDr. 54 futbalový tréner Bratislava 1
20 33 Jozef Gurecka Ing. 45 súkromný podnikateľ Reľov 1
20 34 Marián Lukáč Ing. 50 sam. odborný pracovník Sobrance 1
20 35 Ján Kolesár Ing. 55 generálny riaditeľ Zvolen 1
20 36 Miroslav Chabada 40 obchodný zástupca Vrútky 1
20 37 Silvester Kačák Ing. 54 poľnohospodársky inžinier Hul 1
20 38 Miroslav Rybanský RNDr. 51 riadiaci pracovník Piešťany 1
20 39 Štefan Poľaško RSDr. 62 starosta Vrbnica 1
20 40 Viliam Cagala Ing. 52 špecialista pre strateg. rozvoj Trenčín 1
20 41 Peter Červeň Ing. 58 pracovník MsÚ Žiar nad Hronom 2
20 42 Miroslav Zigo 34 súkromný podnikateľ Lisková 1
20 43 Michal Tóth 53 technik Levice 1
20 44 Ľuboš Bartoš Ing. 30 podnikateľ Kračúnovce 1
20 45 František Lašák MUDr. 52 lekár Bratislava 1
20 46 Peter Pamula 35 odborný pracovník Dobšiná 1
20 47 Mária Varhaníková Bc. 42 starostka Malá Hradná 1
20 48 Ján Medveď Ing. 51 zamestnanec samosprávy Brezno 1
20 49 Ondrej Skotnický Ing. 42 živnostník Bytča 1
20 50 Adrián Kucek Mgr. 27 právnik Bratislava 1
20 51 Vladimír Jozef Dlhopolček Ing. 59 ekonóm Hlohovec 1
20 52 Marián Janušek Ing. 46 zástupca primátora Žilina 1
20 53 Jozef Švantner Ing. 41 majiteľ firmy Banská Bystrica 1
20 54 Anton Vanko Ing. 57 štátny úradník Ilava 1
20 55 Michal Škantár 24 živnostník Banská Bystrica 1
20 56 Jozef Harakaľ Ing. 48 lesný inžinier Kamenica nad Cirochou 1
20 57 Daniel Bartko 50 súkromný podnikateľ Senec 1
20 58 Ján Mokrý 49 starosta Čereňany 1
20 59 Štefan Pokľuda Ing. 57 primátor Dudince 1
20 60 Peter Martinec 59 športový manažér Zlaté Moravce 1
20 61 Jana Melicherová Ing. 36 ekologička Veľké Orvište 1
20 62 Ladislav Behúň Ing. 55 starosta Dolný Vadičov 1
20 63 Andrej Vaňo Ing. 63 dôchodca Partizánske 1
20 64 Ľubomír Činčura Ing. 41 jadrový fyzik Trebeľovce 1
20 65 Michal Červený PaedDr. 48 obchodný manažér Žilina 1
20 66 Eva Jaššová PhDr., PhD. 52 psychologička Bratislava 1
20 67 Anna Klobušická 50 manažérka Prešov 1
20 68 Dušan Šoltés Ing. 57 technik Košice 1
20 69 Ivan Križan 47 podnikateľ Nové Mesto nad Váhom 1
20 70 Slavomír Mihálik Ing. 54 technik Zvolen 1
20 71 Bohuslav Belko 37 strojný mechanik Stankovany 1
20 72 Zdenka Anettová PaedDr. 62 dôchodkyňa Komárno 1
20 73 Daniel Jeluš 58 obchodný kontrolór Madunice 1
20 74 Ján Šutiak 49 starosta Nová Bystrica 1
20 75 Ladislav Debnár Ing. 54 podnikateľ Bojnice 1
20 76 Andrej Vidra Ing. 31 poľnohospodársky inžinier Žilina 1
20 77 Radoslav Gáll 33 obchodný zástupca Drienov 1
20 78 Terézia Holecová 54 ekonómka Šenkvice 1
20 79 Peter Petko Ing. 52 konateľ Spišská Nová Ves 1
20 80 Miroslav Marguš Ing. 54 stavebný technik Trenčín 1
20 81 Peter Nemec 49 živnostník Breznička 1
20 82 Dušan Pinčík 50 starosta Hlboké nad Váhom 1
20 83 Štefan Slováčik 55 podnikateľ Malý Lapáš 1
20 84 Jozef Novák 55 manažér Bratislava 1
20 85 Jaroslav Križan Ing. 33 živnostník Považská Bystrica 1
20 86 Ján Ďurovský Bc. 27 správca počítačovej siete Žarnovica 1
20 87 Peter Kubala 42 súkromný podnikateľ Nesluša 1
20 88 Ján Štefánik Ing. 39 hlavný štátny radca Šaľa 1
20 89 Eva Gašparíková Mgr. 59 stredoškolská pedagogička Bratislava 1
20 90 Jaroslav Olejar 37 súkromný podnikateľ Giraltovce 1
20 91 Milan Šoltés 63 dôchodca Košice 1
20 92 Ľubomír Sýkora Ing. 45 stredoškolský učiteľ Dubnica nad Váhom 1
20 93 Pavel Harňák Ing. 41 zamestnanec samosprávy Brezno 1
20 94 Štefánia Stančíková 57 technička Žilina 1
20 95 Alexander Hlavatý Ing. 46 elektroinžinier Šurany 1
20 96 Slávka Kramárová PaedDr. 48 pedagogička Sereď 1
20 97 Juraj Šrámek Ing. arch. 41 architekt Ružomberok 1
20 98 Tatiana Poliaková PhDr., PhD. 41 sociálna pracovníčka Prievidza 1
20 99 Vladimír Žiak Ing. 31 vedúci strediska Horná Kráľová 1
20 100 Vladimír Burica 32 súkromný podnikateľ Turany 1
20 101 Ladislav Haluška Ing. 37 technik Sabinov 1
20 102 Ján Havránek Ing. 65 elektrotechnik Bratislava 1
20 103 Ladislav Bíreš 51 živnostník Bošany 1
20 104 Matej Majer 24 grafik Banská Bystrica 1
20 105 Jozef Plichta 56 súkromný podnikateľ Martin 1
20 106 Pavol Kňažek 34 podnikateľ Malý Lapáš 1
20 107 Ivan Lorenc Ing. 42 ekonóm Skalica 1
20 108 Vladimír Remeň 55 sociálny pracovník Ružomberok 1
20 109 Viliam Muth Mgr. 29 učiteľ Moravské Lieskové 1
20 110 Jozef Chamula 55 ekonomický riaditeľ Detva 1
20 111 Vladimír Svrček 37 konateľ Kysucké Nové Mesto 1
20 112 Irena Remáčová MUDr. 53 riaditeľka RNsP Sobrance 1
20 113 Ľubomír Dutko Ing. 38 podnikateľ Poprad 1
20 114 Kamil Lép 32 podnikateľ Košice 1
20 115 Jozef Hrdlička 51 samostatný odborný referent Zvolen 1
20 116 Rastislav Novotný Ing. 36 súkromný podnikateľ Martin 1
20 117 Ivan Antal 40 chemik - farmaceut Hlohovec 1
20 118 Ján Golis 63 dôchodca Čadca 1
20 119 Jaroslav Chudý 52 výsluhový dôchodca Bánovce nad Bebravou 1
20 120 Juraj Adamove 34 živnostník Tomášovce 1
20 121 Ondrej Kubík 32 súkromný podnikateľ Rabčice 1
20 122 Viliam Rumanko 47 súkromný podnikateľ Zlaté Moravce 1
20 123 Ľudovít Kollár RNDr. 57 geofyzik - ekológ Bratislava 1
20 124 Ľuboš Bernát 31 technik Šarišské Michaľany 1
20 125 Igor Miňo Ing. 45 okresný radca Ruskovce 1
20 126 Richard Takáč Ing. 24 obchodný zástupca Prievidza 1
20 127 Alexander Ferenčík Ing. 28 súkromný podnikateľ Kremnica 1
20 128 Jozef Brtoš 41 podnikateľ Bziny 1
20 129 Mária Proksová 56 podnikateľka Levice 1
20 130 Ľubica Melegová 36 podnikateľka Senica 1
20 131 Matej Biskupič Ing. 62 ekonóm Bernolákovo 1
20 132 Mikuláš Sedláček Ing. 68 stavebný inžinier Trenčín 1
20 133 Daniel Harach 44 súkromný podnikateľ Dudince 1
20 134 Štefan Pernický Ing. 58 technický riaditeľ Černík 1
20 135 František Filip Bc. 43 súkromný podnikateľ Hosťovce 1
20 136 Anežka Kujanová 49 samostatná odborná referentka Malacky 1
20 137 Eva Kopcová Mgr. 30 špeciálna pedagogička Vranov nad Topľou 1
20 138 Jaroslav Lamoš Ing. 38 súkromný podnikateľ Žilina 1
20 139 Jana Valkučáková Bc. 22 študentka Komárno 1
20 140 Milan Kajaba 55 montér Považská Bystrica 1
20 141 Miloslav Slováčik 25 robotník Malý Lapáš 1
20 142 Ernest Jakubčo Ing. 49 riaditeľ Spišská Nová Ves 1
20 143 Michal Bednárik Ing. 61 poľnohospodársky inžinier Šurany 1
20 144 Vladimír Daniš 48 podnikateľ Handlová 1
20 145 Marta Medvecová 51 podnikateľka Giraltovce 1
20 146 Jozef Lenič 56 dopravný kontrolór Vranov nad Topľou 1
20 147 Mária Germušková 43 vedúca prevádzky Župčany 1
20 148 Miloš Minich 27 servisný technik Koš 1
20 149 Jozef Štolc 46 živnostník Pezinok 1
20 150 Pavol Slota Ing. 25 riaditeľ firmy Žilina 1
21 1 Alexandra Novotná MUDr., PhD. 37 lekárka - majiteľka nešt. zdrav. zariadenia Bratislava 1
21 2 Pavel Dubček MUDr. 57 lekár Malacky 1
21 3 Peter Jesenský JUDr. 41 štátny tajomník Bratislava 1
21 4 Jozef Mihál RNDr. 41 matematik - analytik Bratislava 1
21 5 Dana Dorothea Mikulová Mgr. 48 štátna tajomníčka Dubovce 1
21 6 Ondrej Balco MUDr. 51 primár gynek. - pôrod. odd. Lučenec 1
21 7 Miroslav Glück MUDr. 41 lekár - majiteľ nešt. zdrav. zariadenia Košice 1
21 8 Karol Korintuš RNDr. 50 vedúci úradu ministerstva Dubnica nad Váhom 1
21 9 Martin Bičan Ing. 40 hlavný kontrolór mesta Trenčín 1
21 10 Renáta Zichová Mgr. 43 prednostka obvod. úradu Stará Ľubovňa 1
21 11 Viera Urbanová PhDr. 41 zdravotná sestra Bratislava 1
21 12 František Kán Ing. 44 prednosta kraj. úradu Revúca 1
21 13 Robert Sabovčík MUDr. 36 primár odd. plastic. chirurgie Košice 1
21 14 Oľga Veselá MUDr., CSc. 65 vedúca lekárka Bratislava 1
21 15 Ladislav Kužela MUDr., PhD. 38 lekár - majiteľ nešt. zdrav. zariadenia Bratislava 1
21 16 Róbert Beňo Mgr. 43 publicista a dramaturg Bratislava 1
21 17 Anna Kalmárová MUDr. 47 neštát. dets. lekárka Zvolen 1
21 18 Viera Hnilicová 42 zdravotná sestra Bratislava 1
21 19 Soňa Dolníková Mgr. 50 riaditeľka základ. školy Gbely 1
21 20 Milan Šustek Ing. 44 podnikateľ Čadca 1
21 21 Vladimír Kubovčík Mgr. 53 operný spevák Bratislava 1
21 22 Anton Hanušín MUDr. 38 lekár - námestník Poprad 1
21 23 Miroslav Száraz Ing. 58 ekonóm Martin 1
21 24 Tibor Bokor MUDr. 33 vedúci lekár Trnava 1
21 25 Stanislav Kachnič Ing. 33 firem. poradca Banská Bystrica 1
21 26 Martin Lidaj Ing. 28 riaditeľ reklamnej agentúry Senica 1
21 27 Katarína Krafčíková 26 učiteľka Stará Ľubovňa 1
21 28 Roman Guderna Ing. 38 ekonóm Bratislava 1
21 29 Iveta Beslerová Ing. 44 ekonóm Trebišov 1
21 30 František Tóth Ing. 43 minister Bratislava 2
21 31 Jiří Malchárek Ing. 39 minister Malacky 1

Statistical Office of the Slovak Republic, June 2006
Modified: 18.6.2006