Back
List of political parties running in elections

Number of political partyName of political partyAbbrevationNumber of candidates
1 Ľavicový blok ĽB 50
2 Strana občianskej solidarity S.O.S. 96
3 Misia 21 - Nová kresťanská demokracia Misia 21 39
4 Strana demokratickej ľavice SDĽ 29
5 Združenie robotníkov Slovenska ZRS 119
6 Kresťanskodemokratické hnutie KDH 150
7 Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť SLNKO 150
8 Aliancia nového občana ANO 150
9 Hnutie za demokraciu HZD 150
10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK-MKP 150
11 Slobodné fórum SF 150
12 Občianska konzervatívna strana OKS 150
13 Prosperita Slovenska PS 53
14 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ĽS - HZDS 150
15 Agrárna strana vidieka ASV 78
16 Komunistická strana Slovenska KSS 150
17 Slovenská ľudová strana SĽS 57
18 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana SDKÚ - DS 150
19 SMER - sociálna demokracia SMER 150
20 Slovenská národná strana SNS 150
21 NÁDEJ NÁDEJ 31

Statistical Office of the Slovak Republic, June 2006
Modified: 18.6.2006