späť
Vyhlásenie volieb
Postup spracovania
Metodický pokyn
Registre
Výsledky volieb
Grafy, kartogramy
Download výsledkov

Programové vybavenie pre okrsky
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 89/2006 Z. z. zo dňa 15. februára 2006 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb určil na sobotu 17. júna 2006. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované: 18.6.2006