späť
Platné hlasy odovzdané pre politické strany


Štatistický úrad Slovenskej republiky, jún 2006
Aktualizované: 18.6.2006